Tổng quan về bắc giang » Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014
Ngày đăng: 11/02/2015

Từ đầu năm 2014, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương đã tích cực thực hiện kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển KT-XH và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014. Cùng với sự nỗ lực, cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp, các lực lượng vũ trang, nhân dân và các dân tộc trong tỉnh, tình hình KT-XH của tỉnh có những chuyển biến tích cực.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm cao hơn cùng kỳ, ước đạt 8,1%, trong đó, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,8%, công nghiệp - xây dựng tăng 11,3%, dịch vụ tăng 8,3%. Đời sống nhân dân ổn định, từng bước được nâng lên; quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Kết quả cụ thể như sau:

1. Sản xuất công nghiệp  

Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng tăng 15,1% so cùng kỳ, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 16,9%.

Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 20.340 tỷ đồng, bằng 43,8% kế hoạch, tăng 18,1% so với cùng kỳ, trong đó khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 2.100 tỷ đồng, tăng 7,8%; khu vực ngoài quốc doanh đạt 40.570 tỷ đồng, tăng 13,4%; khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đạt 13.660 tỷ đồng, tăng 26,2% so với cùng kỳ.

2. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản

- Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 347 nghìn tấn, tăng 1,4% so với cùng kỳ, trong đó sản lượng thóc đạt 317 nghìn tấn.

- Tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn duy trì ổn định, nhưng đàn trâu, bò tiếp tục giảm. Diện tích mặt nước nuôi thủy sản đạt 12.010 ha, bằng cùng kỳ; sản lượng thu hoạch cá thương phẩm ước đạt 14.575 tấn, tăng 2,3 so với cùng kỳ và bằng 49,4% kế hoạch.

- Kết quả sản xuất lâm nghiệp 6 tháng đầu năm đạt khá, hiện đã gieo ươm được 12 triệu cây giống các loại; trồng rừng tập trung 4.200 ha , đạt 88% kế hoạch năm.

- Thực hiện dồn điền, đổi thửa với diện tích 1.250 ha; xây dựng 44 cánh đồng mẫu với diện tích 1.435 ha.

3. Hoạt động thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu

- Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ 6 tháng đầu năm ước đạt 6.680 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ, bằng 42,8% so với kế hoạch. Trong đó, kinh tế nhà nước ước đạt 199,5 tỷ đồng, kinh tế ngoài nhà nước ước đạt 6.480,5 tỷ đồng.

- Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 875 triệu USD, bằng 41,6% kế hoạch, tăng 17,1%. Nhập khẩu ước đạt 964 triệu USD, bằng 44,8% kế hoạch, tăng 22,4 % so với cùng kỳ.

4. Lĩnh vực tài chính, ngân hàng

Tổng thu ngân sách nội địa ước đạt 1.238 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ, bằng 57,2% dự toán năm. Thu ngân sách không tính tiền đấu giá sử dụng đất ước đạt 918 tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ và bằng 55,6% dự toán. Chi ngân sách cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, ước đạt 4.227 tỷ đồng, bằng 52,1% dự toán năm.

5. Lĩnh vực đầu tư, phát triển doanh nghiệp

- Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý đến nay đạt 3.105 tỷ đồng. Giá trị khối lượng thực hiện 6 tháng đầu năm ước đạt 1.307 tỷ đồng, bằng 42% kế hoạch; giá trị giải ngân ước đạt 1.173 tỷ đồng, bằng 37% kế hoạch.

- Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh thu hút được 30 dự án đầu tư trong nước (ngoài các KCN), vốn đăng ký 3.104,49 tỷ đồng, diện tích đất đăng ký sử dụng là 477,86 ha; 19 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 145,63 triệu USD. Thành lập mới 249 doanh nghiệp, giảm 6,7% so với cùng kỳ.

6. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội

- Công tác phổ cập giáo dục các cấp được duy trì vững chắc và từng bước nâng cao chất lượng. Cơ sở vật chất, quy mô mạng lưới trường, lớp học tiếp tục được quan tâm đầu tư theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa và hiện đại hóa; tỷ lệ kiên cố hóa trường, lớp học đạt 92,4%; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia chiếm 73,4%.

- Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân tập trung chỉ đạo sát sao, chủ động phòng, chống dịch bệnh mùa hè; triển khai các biện pháp cấp bách để phòng chống, điều trị bệnh sởi. Do vậy, các bệnh truyền nhiễm có xu hướng giảm hơn so với cùng kỳ năm 2013. Tuy nhiên, một số bệnh truyền nhiễm diễn biến khá phức tạp, tổng số mắc cúm tính đến 31/5/2014 là 6.687 trường hợp, tử vong 01, trong đó có 01 trường hợp dương tính với cúm A/H5N1.

7. Tình hình đời sống nhân dân và thực hiện các chính sách xã hội

- Các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, chính sách với người có công được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời; công tác giảm nghèo được kết hợp lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế của địa phương.

- Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm tiếp tục được quan tâm. Trong 6 tháng đầu năm đã tạo việc làm mới cho trên 13.560 người, đạt 48,4% kế hoạch, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2013.

8. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tiếp 3.896 lượt người đến đề nghị giải quyết 2.457 vụ việc, so với cùng kỳ giảm 8,1% về lượt người và giảm 1,1% về số vụ việc. Tuy nhiên số đơn thư khiếu nại, tố cáo lại tăng hơn so với cùng kỳ. Tổng số đơn phải giải quyết trong kỳ là 1.611 đơn, tăng 5,3% so với cùng kỳ. Đã xem xét giải quyết xong 1.351 đơn, đạt tỷ lệ 83,9%, tăng 1,5 so với cùng kỳ.

9. Công tác quốc phòng, an ninh trật tự và an toàn xã hội

- Công tác quân sự địa phương được duy trì; thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, trực phòng, chống cháy nổ, cháy rừng, kiểm soát quân sự, tuần tra canh gác, đảm bảo an toàn tuyệt đối cơ quan, đơn vị và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

- Lực lượng công an chủ động tăng cường phối hợp với các ngành liên quan, các địa phương đảm bảo an ninh trật tự chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức phòng ngừa các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trong nhân dân.

* Nhìn chung, tình hình phát triển KT-XH của tỉnh 6 tháng đầu năm 2014 khả quan. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn cùng kỳ, sản xuất công nghiệp duy trì được tăng trưởng khá, sản xuất nông nghiệp ổn định, thu ngân sách nhà nước, các hoạt động xuất nhập khẩu có mức tăng trưởng khá; chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp... Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng an ninh được tăng cường, chính trị - xã hội ổn định.

Tuy nhiên, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn gặp nhiều khó khăn, nhất là các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí; giá cả một số mặt hàng nông nghiệp ở mức thấp gây không ít khó khăn cho người nông dân; số doanh nghiệp giải thể và tạm ngừng hoạt động vẫn còn ở mức cao... Cùng với những diễn biến phức tạp về tình hình kinh tế, chính trị thế giới, căng thẳng trên biển Đông khi mà Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng biển nước ta, diễn biến phức tạp của thời tiết, dịch bệnh tiếp tục bất thường... sẽ là những thách thức lớn đối với nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương./.

 Hải Huyền (tổng hợp)


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat