Tổng quan về bắc giang » Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2014
Ngày đăng: 28/02/2015I. Về phát triển kinh tế

1. Sản xuất công nghiệp

- Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 9 ước đạt 4.345 tỷ đồng, tăng 5% so với tháng trước, tăng 28,9% so với cùng kỳ; 9 tháng ước đạt 34.315 tỷ đồng, tăng 20,1% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế nhà nước đạt 3.126 tỷ đồng, đạt 68,2%, khu vực ngoài quốc doanh đạt 8.247 tỷ đồng, đạt 71,5%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 22.942 tỷ đồng, đạt 75,8% kế hoạch.

- Một số sản phẩm có mức tăng khá như các thiết bị điện tử tăng 41,3%, sản phẩm may mặc tăng 70%, giấy tăng 28,8%... Sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh tại các huyện, thành phố cũng đạt được kết quả tích cực, giá trị sản xuất 9 tháng ước đạt 6.695 tỷ đồng, bằng 83,5% kế hoạch.

2. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

- Vụ Chiêm xuân cơ bản được mùa, tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 347 nghìn tấn, tăng 1,4% so với cùng kỳ; trong đó sản lượng thóc đạt 317 nghìn tấn; sản xuất vụ mùa diễn ra thuận lợi, tổng diện tích gieo trồng đạt 70.114 ha, bằng 102% kế hoạch.

- Giá bán các sản phẩm chăn nuôi ổn định ở mức khá, tổng đàn vật nuôi trên địa bàn có xu hướng tăng. Nuôi trồng thủy sản phát triển ổn định, diện tích nuôi trồng thủy sản 9 tháng đầu năm ước đạt 12.010 ha, sản lượng thủy sản ước đạt 23.015 tấn, bằng 78% kế hoạch, tăng 4% so với cùng kỳ.

- Công tác trồng rừng cơ bản được hoàn thành, toàn tỉnh đã trồng được 6.300 ha, bằng 13,3% kế hoạch. Công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng được tăng cường và đảm bảo an toàn.

3. Hoạt động thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 9 ước đạt 1.145 tỷ đồng, 9 tháng ước đạt 9.415 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ, bằng 60,4% kế hoạch. Chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp so với cùng kỳ, tháng 9 tăng 0,17% so với tháng 8; tăng 1,68% so với tháng 12/2013.

- Kim ngạch xuất khẩu tháng 9 đạt 192 triệu USD, tăng 2,7% so với tháng trước, 9 tháng đạt 1.444 triệu USD, đạt 68,8% kế hoạch, tăng 23,2% so với cùng kỳ, trong đó khu vực trong nước đạt 296 triệu USD, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 1.148 triệu USD; kim ngạch nhập khẩu tháng 9 đạt 191 triệu USD, tăng 3% so với tháng trước; 9 tháng ước đạt 1.515 triệu USD, đạt 70,5% so với kế hoạch, tăng 25% so với cùng kỳ.

4. Tài chính, ngân hàng

- Tổng thu ngân sách nội địa ước đạt 1.995 tỷ đồng, bằng 92,2% dự toán, tăng 19,3% so với cùng kỳ; thu không tính tiền sử dụng đất ước đạt 1.335 tỷ đồng, bằng 80,6% dự toán.

- Ước đến 30/9/2014, nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 19.925 tỷ đồng, tăng 21,2%; dư nợ cho vay ước đạt 20.050 tỷ đồng, tăng 6,7% so với 31/12/2013. Trong đó, cho vay lĩnh vực công nghiệp đạt 4.050 tỷ đồng, tăng 14,8%; lĩnh vực nông, lâm nghiệp đạt 6.100 tỷ đồng, tăng 9,4%; lĩnh vực khác đạt 9.900 tỷ đồng, tăng 2,2%.

5. Về đầu tư phát triển và cấp phép kinh doanh

- Kế hoạch vốn đầu tư XDCB từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 3.401 tỷ đồng, ước đến 30/9/2014, giá trị khối lượng thực hiện đạt 2.200 tỷ đồng, bằng 64,7% kế hoạch; giá trị giải ngân đạt tỷ đồng, bằng 59,5% kế hoạch.

- Từ đầu năm đến nay có 62 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký trên 4.330 tỷ đồng; 30 dự án đầu tư nước ngoài vốn đăng ký 163 triệu USD được cấp mới, trong đó có 21 dự án trong các khu công nghiệp, vốn đăng ký 153 triệu USD.

6. Công tác quản lý tài nguyên và môi trường

Từ đầu năm đến nay, đã cấp được 831 Giấy chứng nhận với diện tích 3.765 ha, cho 472 tổ chức, đạt 55,4% kế hoạch; việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân đến nay đã vượt kế hoạch.

II. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

1. Giáo dục và đào tạo

Ngành Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc thực hiện chương trình và kế hoạch năm học 2013-2014, khẩn trương củng cố nền nếp, chất lượng dạy học ngay từ đầu năm học. Các đơn vị nhà trường đều nghiêm túc thực hiện, các hoạt động giáo dục nhà trường đã đi vào ổn định.

2. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Công tác y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe nhân dân được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, trong đó, trọng tâm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm như bệnh tay chân miệng, viêm não vi-rut, cúm A/H5N1... Do vậy, trên địa bàn tỉnh không để xảy ra dịch bệnh nguy hiểm. Tuy nhiên, một số bệnh truyền nhiễm diễn biến khá phức tạp.

3. Hoạt động văn hóa, thông tin truyền thông và thể thao

Các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin - truyền thông, phát thanh - truyền hình được thực hiện tốt, trong đó tập trung vào tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, tình hình KT-XH của địa phương, kỷ niệm các ngày lễ lớn như 69 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 39 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động 1/5...

4. Tình hình đời sống nhân dân, lao động, việc làm

9 tháng đầu năm, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 20.984 người, đạt 74,9% kế hoạch năm, trong đó 18.490 người tìm được việc làm trong nước, chiếm 88,1%, 2.494 người đi xuất khẩu lao động, chiếm 11,9%. Các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh đã tuyển sinh đào tạo nghề cho 20.750 người, đạt 71,9% kế hoạch năm, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2013.

III. Lĩnh vực nội chính

1. Công tác cải cách hành chính

Công tác cải cách hành chính được UBND tỉnh đặc biệt quan tâm, chỉ đạo như: ban hành Kế hoạch số 1492/KH-UBND về cải thiện và nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công PAPI trên địa bàn tỉnh năm 2014 và những năm tiếp theo; chỉ đạo xây dựng Đề án cải cách thủ tục hành chính tỉnh Bắc giang giai đoạn 2014-20120; xây dựng quy định về kiểm tra và xử lý vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

2. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Về kết quả tiếp nhận, giải quyết KNTC, kiến nghị phản ánh: tổng số đơn KNTC, đề nghị, phản ánh, tiếp nhận trên địa bàn là 5.268 đơn; tổng số đơn phải giải quyết là 2.204 đơn, đã xem xét giải quyết xong 1.927 đơn, đạt tỷ lệ 87,4%.

Về kết quả thực hiện quyết định, kết luận giải quyết KNTC: Tổng số quyết định, kết luận phải tổ chức thực hiện là 208 quyết định, kết luận, đã thực hiện xong 167 quyết định, kết luận, đạt tỷ lệ 80,3%.

3. Công tác quốc phòng - an ninh và đảm bảo an toàn giao thông

Trong 9 tháng năm 2014, Ban An toàn giao thông tỉnh đã phối hợp với các cấp, ngành, địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông; tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Do vậy, tình hình tai nạn giao thông đã có chuyển biến tích cực. Từ đầu năm đến ngày 15/9, trên địa bàn tỉnh xảy ra 228 vụ tai nạn giao thông, làm chết 77 người, bị thương 197 người. So với cùng kỳ giảm 67 vụ (22,7%), giảm 44 người chết (36,3%); giảm 62 người bị thương (23,9%).

Tóm lại, 9 tháng đầu năm, tình hình KT-XH của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực như: thu ngân sách đạt khá cao so với dự toán; sản xuất công nghiệp nhất là công nghiệp chế biến tăng trưởng khá; nông nghiệp ổn định, diện tích, năng suất, sản lượng các cây trồng chính vụ mùa 2014 đều đạt và vượt kế hoạch; tình hình dịch bệnh trên cây trồng, đàn vật nuôi được quản lý, giám sát tốt, trên địa bàn tỉnh không để xảy ra dịch bệnh nguy hiểm. Các hoạt động khoa học công nghệ, văn hóa xã hội, xóa đói giảm nghèo tiếp tục được triển khai theo chương trình, kế hoạch, đời sống nhân dân cơ bản ổn định. Công tác quốc phòng, an ninh được đảm bảo, tai nạn giao thông có chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, tình hình KT-XH vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức như tăng trưởng tín dụng ở mức thấp; sản xuất kinh doanh nhất là ở các doanh nghiệp nhỏ gặp nhiều khó khăn, số doanh nghiệp giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động ở mức cao; xuất khẩu tăng trường khá song nhiều khả năng không đạt kế hoạch ở khu vực kinh tế trong nước; việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân đạt thấp; hiệu quả công tác cải cách hành chính chưa cao; đời sống của một bộ phận nhân dân vẫn còn nhiều khó khăn; tình hình KNTC, tệ nạn xã hội, tội phạm còn phức tạp.../.

Hải Huyền (tổng hợp)


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat