Tổng quan về bắc giang » Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh Quý I/2016
Ngày đăng: 03/04/2016

Quý I/2016, tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng cao nhất trong 5 năm gần đây, ước đạt 9,5%, trong đó, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,0%, công nghiệp - xây dựng tăng 13,8%, dịch vụ tăng 7,1%, các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục tiến bộ, quốc phòng an ninh được đảm bảo.

 

 

Chỉ số sản xuất công nghiệp 3 tháng tăng 16,1% so với cùng kỳ. Ảnh: BGP/Hải Huyền

I. Về phát triển kinh tế

1. Sản xuất công nghiệp:

- Chỉ số sản xuất công nghiệp 3 tháng tăng 16,1% so với cùng kỳ. Một số ngành có mức tăng trưởng cao như: Sản xuất phân bón và hợp cht nitơ tăng 100,6%, sản xuất linh kiện điện t tăng 22,1%, sản xuất vi tính và thiết bị ngoại vi máy vi tính tăng 48,2% ...

- Giá trị sản xuất công nghiệp (giá thực tế) tháng 3 ước đạt 5.015 tỷ đồng, tăng 28,0% so với tháng trước, tăng 20,7% so với tháng 3/2015; giá trị 3 tháng ước đạt 13.870 tỷ đồng, đạt 20,4% kế hoạch, tăng 20,8% so với cùng kỳ, trong đó khu vực kinh tế nhà nước đạt 1.330 tỷ đồng, tăng 45,5%, khu vực ngoài quốc doanh đạt 3.090 tỷ đồng, tăng 14,2%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 9.445 tỷ đồng, tăng 20,1%.

2. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản (giá 2010) ước đạt 3.750 tỷ đồng, bằng 20,4% kế hoạch, tăng 4,2% so với cùng kỳ.

Nhiều mô hình cây hàng hóa cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: BGP/Hải Huyền.

Về trồng trọt: Sản xuất vụ Chiêm Xuân cơ bản đảm bảo về diện tích và thời vụ; tổng diện tích gieo trồng đạt trên 73.000 ha, đạt 92% kế hoạch, trong đó lúa cấy đạt trên 50.000 ha, đạt trên 95% kế hoạch.

Về chăn nuôi, thủy sản: Đàn vật nuôi trong tỉnh ổn định, không có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra. Sản xuất thủy sản những tháng đầu năm tập trung thu hoạch sản phẩm, cải tạo ao, chuẩn bị nguồn giống thả nuôi.

Sản xuất lâm nghiệp: Chỉ đạo công tác gieo ươm cây lâm nghiệp, chuẩn bị cây giống cho trồng rừng năm 2016, tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống cháy rừng và bảo vệ rừng; đến nay, toàn tỉnh đã trồng được 193 ha rừng tập trung.

3. Thương mại, dịch vụ, tài chính, ngân hàng

- Thương mại dịch vụ chuyển biến tích cực, giá trị sản xuất khu vực dịch vụ (giá 2010) ưc đạt 2.725 tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ, đạt 13,6% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa 3 tháng ước đạt 4.190 tỷ đồng, tăng 14,0% so với cùng kỳ.

- Xuất, nhập khẩu quý I tăng khá so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu ước đạt 660 triệu USD, bằng 22,8% kế hoạch, tăng 27,8%, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 530 triệu USD, tăng 33,4%, khu vực kinh tế tư nhân đạt 130 triệu USD, tăng 9,3%. Giá trị nhập khẩu ước đạt 705 triệu USD, bằng 23,9% kế hoạch, tăng 28,1%, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 580 triệu USD, tăng 31,6%, khu vực kinh tế tư nhân đạt 120 triệu USD, tăng 14,4%.

- Thu ngân sách nhà nước tiếp tục đạt kết quả khá, tổng thu ngân sách nội địa quý I ước đạt 1.075 tỷ đồng, tăng 40,9% so cùng kỳ, bằng 35,8% dự toán năm; thu không tính tiền đấu giá sử dụng đất đạt 550 tỷ đồng, tăng 3,5%, bằng 23,1% dự toán.

- Hoạt động ngân hàng tiếp tục có nhiều khởi sắc, tổng huy động vốn và dư nợ tín dụng tăng trưởng khá, tỷ lệ nợ xấu có xu hướng giảm. Ước đến 31/3/2016, tổng huy động vốn trên địa bàn ước đạt 26.250 tỷ đồng, tăng 1,5%; dư nợ ước đạt 26.350 tỷ đồng, tăng 1,5%.

 4. Về đầu tư phát triển

- Thu hút đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài tiếp tục có nhiều khởi sắc, 3 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã có 32 dự án được chấp thuận đầu tư, bằng 74,4% so với cùng kỳ; trong đó có 18 dự án đầu tư trong nước, bằng 54,5%, vốn đăng ký 637 tỷ đồng, bằng 38,2%, 14 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng 40%, vốn đăng ký 211 triệu USD, tăng 201,4%.

- Trong 3 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 167 doanh nghiệp được thành lập mới, tăng 35,8%, tng vn đăng ký đạt 6.125 tỷ đng, gp 17,2 lần so với số vốn của các doanh nghiệp đăng ký cùng kỳ năm 2015.

5. Công tác quản lý tài nguyên và môi trường

- Toàn tỉnh đã cấp được 265 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, đạt 132,5%; cấp mới 1.893 giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, đạt 22% kế hoạch, cấp đổi 2,041 giấy, đạt 6% kế hoạch.

II. Lĩnh vc văn hóa - xã hi

1. Giáo dục và Đào tạo

Trong quý I, ngành Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường học tổ chức sơ kết học kỳ I, xác định các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện các cp học, đặc biệt là học sinh cui cp; chỉ đạo, hướng dn kỳ thi THPT quốc gia năm 2016, công tác tuyển sinh vào lớp 6 phổ thông dân tộc nội trú và lớp 10 năm học 2016-2017.

2. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân

- Chỉ đạo các đơn vị chủ động phòng, chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, dịp Tết, lễ hội và đảm bảo an toàn trong tiêm chủng. Chỉ đạo các bệnh viện thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh, duy trì và củng cố hoạt động đường dây nóng bệnh viện nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân.

Nhiều cơ sở y tế được đầu tư khang trang hiện đại. Ảnh: BGP/Hải Huyền.

3. Lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao

Các hoạt động thông tin, truyền thông, phát thanh truyền hình, văn hóa, văn nghệ, thể thao diễn ra sôi nổi trong toàn tỉnh, tập trung nhằm tuyên truyền, chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tết Nguyên đán Bính thân, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021... Bên cạnh đó công tác quản lý nhà nước về văn hóa tiếp tục được tâm, từng bước khắc phục được những biểu hiện tiêu cực trong tổ chức các lễ hội đầu năm.

4. Công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sng nhân dân

Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm tiếp tục được quan tâm. Trong quý I, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 8.289 người, tăng 6% so với cùng kỳ, đạt 29,1% kế hoạch.

III. Lĩnh vực nội chính

1. Công tác tư pháp, cải cách hành chính

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được tập trung chỉ đạo, trong đó UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016, Kế hoạch triển khai nhân rộng phần mềm dùng chung hỗ trợ hoạt động của Bộ phận một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, ISO và ứng dụng CNTT năm 2016; triển khai xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020.

2. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, t cáo

Công tác tiếp dân, giải quyết KNTC được duy trì thực hiện nghiệm túc, quan tâm, giải quyết các vụ việc mới phát sinh. Trong quý I, toàn tỉnh đã tiếp 1.850 lượt người đến đề nghị giải quyết 1.214 vụ việc; tiếp nhận 2.054 đơn các loại, tổng số đơn phải gii quyết trong kỳ là 814 đơn; đã giải quyết xong 573 đơn, đạt tỷ lệ 70,4%.

3. Công tác quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Công tác quốc phòng, an ninh được đảm bảo thực hiện tốt. Tình hình TNGT có nhiều chuyển biến tích cực. Trong 3 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 45 vụ TNGT, làm chết 19 người, làm bị thương 39 người. So với cùng kỳ năm 2015, giảm 30 vụ (40%), giảm 11 người chết (36,6%), giảm 39 người bị thương (44,2%).

* Nhìn chung, tình hình KT-XH của tỉnh trong quý I/2016 đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất trong 5 năm gần đây, sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, thu hút đầu tư, thu ngân sách tiếp tục khởi sắc. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo... được triển khai đầy đủ, kịp thời, đời sống nhân dân cơ bản ổn định; tình hình TNGT có chuyển biến tích cực, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo.

Tuy nhiên, KT-XH Quý I vẫn còn không ít khó khăn, thách thức, một số ngành sản xuất công nghiệp tăng trưởng thấp hơn cùng kỳ, nhiều doanh nghiệp vi phạm pháp luật về lao động dẫn đến tình trạng đinh công ở một số nơi, cháy rừng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, vi phạm trong khai thác tài nguyên khoáng sản vẫn còn xảy ra, tình trạng xe quá khổ, quá tải diễn biến phức tạp./.

Hải Huyền (tổng hợp)


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat