Tổng quan về bắc giang » Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 9 tháng năm 2016
Ngày đăng: 07/10/2016

9 tháng đầu năm 2016, kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 9,8%, cao hơn cùng kỳ, trong đó, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,4%, công nghiệp - xây dựng tăng 16,5%, dịch vụ tăng 6,5%, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Đời sống nhân dân từng bước được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

 

Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng 18,4% so với cùng kỳ. Ảnh: BGP/Hải Huyền.

1. Sản xuất công nghiệp n định và tăng trưởng khá

- Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng 18,4% so với cùng kỳ. Một số ngành, sản phẩm có tốc độ tăng cao là sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và sản phẩm quang học tăng 23%, sản phẩm may mặc tăng 20,1%...

- Giá trị sản xuất công nghiệp (giá thực tế) 9 tháng ước đạt 53.405 tỷ đồng, tăng 22,1% so với cùng kỳ, bằng 78,5% so kế hoạch, trong đó: Khu vực kinh tế Nhà nước ước đạt 4.115 tỷ đồng, tăng 7,7%, bằng 84,7% kế hoạch; khu vực kinh tế ngoài Nhà nước ước đạt 10.405 tỷ đồng, tăng 11,0%, bằng 64,7% kế hoạch; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 38.880 tỷ đồng, tăng 27,3%, bằng 82,6% kế hoạch.

2. Sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định

- Tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm đạt 172.850 ha, bằng 98,5% so với cùng kỳ, riêng vụ Mùa ước đạt khoảng 70.000 ha, bằng 98,7% kế hoạch.

- Đàn vật nuôi phát triển khá tốt, giá bán duy trì ở mức có lợi cho người chăn nuôi, không phát sinh dịch bệnh lớn. Tổng đàn lợn ước đạt 1,2 triệu con, đàn gia cầm ước đạt 15,5 triệu con, trong đó đàn gà ước đạt 13,3 triệu con.

- Nuôi trồng thủy sản ổn định, diện tích đưa vào sản xuất khoảng 12.320 ha; sản lượng thu hoạch cá thương phẩm ước đạt 28.760 tấn, bằng 77,7% kế hoạch, tăng 22,5% so với cùng kỳ.

Công tác trồng rừng được triển khai tích cực. Ảnh: BGP/Hải Huyền.

- Công tác trồng rừng đến nay đã cơ bản hoàn thành, toàn tỉnh đã trồng được 7.550 ha rừng, vượt 51% kế hoạch năm. Công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng được tăng cường. Tuy nhiên tình trạng cháy rừng và vi phạm pháp luật bảo vệ rừng vẫn còn xảy ra, một số nơi còn diễn biến phức tạp.

3. Dịch vụ duy trì được tốc độ tăng trưởng n định

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ 9 tháng ước đạt 14.015 tỷ đồng, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2015, bằng 73,8% so kế hoạch.

- Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng ước đạt 2.390 triệu USD, tăng 38,5% so với cùng kỳ, bằng 82,5% so kế hoạch. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 2.520 triệu USD, tăng 41,3% so với cùng kỳ năm 2015, bằng 85,4% so kế hoạch.

- Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tính đến 30/9/2016 ước đạt 30.800 tỷ đồng, tăng 1,1% so với 31/8/2016, tăng 25,9% so với 31/12/2015; dư nợ tín dụng đạt 28.800 tỷ đồng, tăng 1,3% so với 31/8/2016, tăng 11,8% so với 31/12/2015.

4. Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả tích cực

- Tổng thu ngân sách nội địa 9 tháng ước đạt 2.710 tỷ đồng, tăng 21,2% so với cùng kỳ, bằng 90,3% dự toán. Thu ngân sách không tính tiền đấu giá quyền sử dụng đất ước đạt 1.655 tỷ đồng, tăng 12,1% so với cùng kỳ, đạt 69,4% dự toán.

5. Công tác quản lý vốn đầu tư công được tăng cường và dần đi vào nề nếp; huy động đầu tư toàn xã hội đạt được kết quả tích cực

- Tng vốn đầu tư toàn tỉnh ước đạt 24.125 tỷ đồng, bằng 67% kế hoạch, tăng 7,2%; trong đó, vốn nhà nước đạt 3.710 tỷ đồng; vốn ngoài nhà nước đạt 15.335 tỷ đồng, tăng 22,3%, vốn đầu tư nước ngoài đạt 5.080 tỷ đồng, tăng 33,7% so với cùng kỳ năm 2015.

Nhiều công trình được khởi công mới. Ảnh: BGP/Hải Huyền.

- Ước đến 30/9/2016, giá trị khối lượng đầu tư công đạt 1.720 tỷ đồng, bằng 53,8%, giá trị giải ngân đạt 1.648 tỷ đồng, bằng 51,5% kế hoạch. Đối với 33 dự án khởi công mới do cấp tỉnh quản lý, tổng kế hoạch vốn là 529,4 tỷ đồng; đến nay có 14 dự án đã triển khai khởi công xây dựng, còn lại 19 dự án chưa khởi công (các dự án đang trong quá trình lựa chọn nhà thầu).

6. Thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp đạt được kết quả đáng khích lệ

9 tháng năm 2016, thu hút được 134 dự án đầu tư, trong đó có 99 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký đạt gần 11.840 t đồng (gấp 5,9 lần) và 35 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 353 triệu USD (gấp 2 lần), tăng 177 triệu USD so với cùng kỳ. Có 626 doanh nghiệp được thành lập mới, tăng 39%, vốn đăng ký gấp 6,1 lần so với vốn của các doanh nghiệp đăng ký cùng kỳ.  

7. Công tác quản lý tài nguyên môi trường được chú trọng

Trong 9 tháng, toàn tỉnh đã cấp 831 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức đạt 415,5%, cấp 28.840 giấy chứng nhận cho các cá nhân, hộ gia đình, đạt 65,2% kế hoạch; trong đó cấp mới 6.989 giấy, đạt 79,9%, cấp đổi 21.851 giấy, đạt 62,4%.

8. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ

Chỉ đạo tổ chức Lễ khai giảng năm mới 2016-2017, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2020, duy trì nề nếp, kỷ cương, chất lượng dạy học ngay từ đầu năm học; nghiêm cấm các khoản thu trái quy định trong các cơ sở giáo dục.

Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm chỉ đạo, chủ động phòng, chống dịch bệnh, tích cực nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn, đặc biệt trong dịp Tết Trung thu; các bệnh truyền nhiễm có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm 2015.

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được đẩy mạnh. Ảnh: BGP/Hải Huyền.

Các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, chính sách đối với người có công tiếp tục được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được đẩy mạnh; trong tháng 9, đã tổ chức 04 phiên giao dịch việc làm định kỳ, thu hút 19 lượt doanh nghiệp tham dự, tư vấn hỗ trợ cho 1.395 lượt lao động có nhu cầu tim việc làm; quyết định 966 hồ sơ hưởng chế độ Bảo hiểm thất nghiệp cho ngườỉ lao động theo đúng quy định.

Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được thực hiện đủng quy định và thành công tốt đẹp. Toàn tỉnh có 2.102 Tổ bầu cử, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 98,13%.

9. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Trong 9 tháng, toàn tỉnh t chức tiếp 4.985 lượt người đến đ nghị giải quyết 3.615 vụ việc; tiếp nhận 5.497 đơn các loại, tổng số đơn phải giải quyết là 2.431 đơn; đã giải quyết xong 2.179 đơn, đạt tỷ lệ 89,6%.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh tiến hành 67 cuộc thanh tra hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; 185 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 1.875 tổ chức, cá nhân.

10. Tình hình an ninh – quốc phòng

Công tác quân sự địa phương được duy trì; tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được triển khai đồng bộ, quyết liệt.

* Nhìn chung, tình hình KT-XH từ đầu năm đến nay tiếp tục có những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, sản xuất nông nghiệp duy trì được sự ổn định; thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực; kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng cao; cải cách hành chính đạt được kết quả bước đầu; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống nhân dân từng bước được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo....

Tuy nhiên, sản xuất kinh doanh nhất là của các doanh nghiệp nhỏ vẫn còn gặp nhiều khó khăn, còn nhiều doanh nghiệp giải thể và tạm dùng hoạt động; tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tăng thấp hơn so với cùng kỳ; thời tiết diễn biến thất thường ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp; còn nhiều khoản thu ngân sách nhà nước đạt thấp hơn cùng kỳ; tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 đạt thấp hơn cùng kỳ, một số công trình khởi công mới năm 2016 song đến nay vẫn chưa khởi công; khiếu kiện đông người vẫn còn xảy ra; tai nạn giao thông diễn biến phức tạp./.

Hải Huyền (tổng hợp)


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat