Tổng quan về bắc giang » Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016
Ngày đăng: 15/12/2016

Năm 2016 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, bên cạnh những thuận lợi cũng có không ít khó khăn, thách thức, UBND tỉnh Bắc Giang đã triển khai toàn diện, đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2016, do vậy tình hình KT-XH của tỉnh đạt được nhiều kết quả nổi bật, toàn diện; 17/17 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch, đời sống nhân dân ổn định, từng bước được nâng lên; quốc phòng, an ninh được đảm bảo.

 

Sản xuất công nghiệp ổn định và tăng trưởng khá. Ảnh: BGP/Hải Huyền.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm của tỉnh (GRDP) tăng cao nhất kể từ năm 1997, ước đạt 10,4%, vượt 0,4% so với kế hoạch; trong đó nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,7%; công nghiệp - xây dựng tăng 16,8% (công nghiệp tăng 19,8%, xây dựng tăng 8,3%), dịch vụ tăng 7,6%; GRDP bình quân/người ước đạt 1.750 USD, tăng 260 USD so với năm 2015.

I. Lĩnh vực sản xuất, phát triển kinh tế

1. Sản xuất công nghiệp

Sản xuất công nghiệp ổn định và tăng trưởng khá. Các ngành sản xuất chiếm tỷ trọng lớn như ngành may mặc, điện tử, điện,... sản xuất ổn định, là động lực tăng trưởng chính cho ngành công nghiệp của tỉnh. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 73.450 tỷ đồng, vượt 8% kế hoạch, tăng 23,8% so với cùng kỳ.

2. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì được sự phát triển ổn định, giá trị sản xuất (giá hiện hành) ước đạt 27.350 tỷ đồng, tăng 9,5% so với năm 2015, bằng 99,3% kế hoạch.

Tổng diện tích gieo trồng ước đạt 172.850 ha, bằng 98,5% so với năm 2015. Năng suất các loại cây trồng chính đều tăng so với cùng kỳ. Giá trị trên 1 ha đất sản xuất nông nghiệp đạt 90 triệu đồng, tăng 13,8% so với năm 2015. Sản lượng lương thực có hạt ước đạt 661.285 tấn, vượt 2,4% kế hoạch (trong đó, sản lượng lúa đạt 618.041 tấn vượt 1,2%). Sản lượng vải thiều đạt 142.000 tấn, bằng 73% so với năm 2015.

 

Năng suất các loại cây trồng chính đều tăng so với cùng kỳ. Ảnh: BGP/Hải Huyền.

Tổng đàn gia súc, gia cầm tăng so với cùng kỳ. Sản lượng thịt hơi các loại ước đạt 230 nghìn tấn, tăng 4,6% so với cùng kỳ, đạt 103,8 % kế hoạch.

Ước đến hết năm, toàn tỉnh trồng rừng được 7.945 ha, vượt 58,9% kế hoạch(). Tỷ lệ che phủ rừng ước đạt 37,3%, bằng 100% kế hoạch.

Diện tích nuôi thuỷ sản trên địa bàn tỉnh ước đạt 12.320 ha, tăng 1% so với năm 2015, sản lượng khai thác thủy sản ước đạt 38.900 tấn, tăng 7,5%, đạt 112,5% kế hoạch.

Ước đến hết tháng 12/2016, số tiêu chí nông thôn mới bình quân đạt được/xã là 13,2 tiêu chí, tăng 0,5 tiêu chí, đạt kế hoạch đề ra, toàn tỉnh có 48 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 14 xã so với năm 2015, đạt 100% kế hoạch.

3. Hoạt động thương mại, dịch vụ

Ngành dịch vụ đạt được tốc độ tăng trưởng cao, giá trị sản xuất (giá hiện hành) ước đạt 32.730 tỷ đồng, tăng 15,0% so với năm 2015.

3.1. Thương mại, giá cả, xuất, nhập khẩu

Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ hàng hóa, dịch vụ năm 2016 ước đạt 19.425 tỷ đồng, tăng 14,4% so cùng kỳ, vượt 2,2% kế hoạch.

Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tăng 14,4% so cùng kỳ.

Ảnh: BGP/Hải Huyền.

Kim ngạch xuất nhập khẩu có bước tăng vượt bậc, giá trị xuất khẩu ước đạt 3.630 triệu USD, tăng 47,6% so với cùng kỳ, đạt 125,2% kế hoạch; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 3.795 triệu USD, tăng 51,2% so với cùng kỳ, đạt 128,7% kế hoạch.

3.2. Tài chính, ngân hàng

Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 4.352,8 tỷ đồng, vượt 20,9% dự toán, trong đó thu nội địa là 3.672,8 tỷ đồng, bằng 122,4%, thu thuế xuất nhập khẩu 680 tỷ đồng, bằng 113,3% dự toán năm.

Ước chi ngân sách cả năm đạt 11.074,8 tỷ đồng, bằng 124,4% dự toán.

Tổng huy động vốn và dư nợ tín dụng tăng trưởng khá. Ước đến 31/12/2016, tổng huy động vốn trên địa bàn đạt 31.500 tỷ đồng, tăng 28,8%; dư nợ tín dụng đạt 30.450 tỷ đồng, tăng 18,3%.

3.3. Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông

Khối lượng vận chuyển hành khách ước đạt gần 25,8 triệu lượt người, đạt 108% kế hoạch, khối lượng vận chuyển hàng hóa ước đạt 22,9 triệu tấn, đạt 118% kế hoạch. Doanh thu từ hoạt động vận tải đạt 3.160 tỷ đồng, tăng 15,7% so với năm 2015

Doanh thu bưu chính, viễn thông ước đạt 1.710 tỷ đồng, tăng 2,0%, nộp ngân sách ước đạt 126 tỷ đồng, tăng 4,8% so với năm 2015.

3.4. Dịch vụ du lịch

Số lượng khách du lịch tới tỉnh ước đạt 492.000 lượt, bằng 100% kế hoạch, tăng 20,6% so với năm 2015.

4. Đầu tư phát triển

Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt khoảng 36.000 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2015.

4.1. Thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã thu hút mới được 151 dự án đầu tư, trong đó có 112 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký 12.098 tỷ đồng, gấp 3,7 lần; cấp mới và điều chỉnh tăng vốn cho 57 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn 686,6 triệu USD, trong đó cấp mới 39 dự án vốn đăng ký 618 triệu USD, điều chỉnh tăng vốn cho 18 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 68,6 triệu USD, gấp 2,9 lần so với năm 2015.

Thu hút đầu tư đạt nhiều kết quả khích lệ. Ảnh: BGP/Hải Huyền.

Nhìn chung, các dự án đầu tư trên địa bàn có quy mô lớn hơn, các dự án đầu tư trong nước đạt 108 tỷ đồng/dự án, gấp 3,6 lần, các dự án có vốn đầu tư nước ngoài đạt 5,9 triệu USD/dự án, gấp 2,9 lần so với năm 2015(). Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 1.093 dự án đầu tư, trong đó có 839 dự án trong nước, tổng vốn đăng ký là 53.767 tỷ đồng; 254 dự án FDI vốn đăng ký 3.473,6 triệu USD.

Có 758 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 34%, vốn đăng ký là 11.235 tỷ đồng, gấp 5,5 lần so với năm 2015. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 5.761 doanh nghiệp; trong đó có 5.514 doanh nghiệp trong nước, vốn đăng ký là 32.323 tỷ đồng, 247 doanh nghiệp FDI với số vốn đăng ký là 2.968 triệu USD và 827 chi nhánh, văn phòng đại diện.

II. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

1. Giáo dục và Đào tạo

Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được nâng lên, trong kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc năm học 2015-2016, tỉnh Bắc Giang xếp thứ 7/63 tỉnh, thành trong cả nước về chất lượng giải, tăng 5 bậc so với năm học 2014-2015; xếp thứ 2 toàn đoàn tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX năm 2016 khu vực I; tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPH năm 2016 đạt 98,6%, tăng 0,4% so với năm 2015...

Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được nâng lên. Ảnh: BGP/Hải Huyền.

Công tác phổ cập giáo dục các cấp học được duy trì, đã có 224/230 xã, phường, thị trấn được công nhận phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2, tăng 5 xã so với cùng kỳ. Tỷ lệ kiên cố hóa trường lớp học đạt 84,8%, bằng 99%, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 81,6%, đạt kế hoạch.

2. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, dân số kế hoạch hóa gia đình

Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế tiếp tục được đầu tư để đảm bảo yêu cầu khám, chữa bệnh. Ước đến hết năm 2016, tỷ lệ xã/phường/thị trấn đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế đạt 90,9%, vượt mục tiêu 1,3%.

Công tác tuyên truyền về dân số - kế hoạch hóa gia đình được thực hiện có hiệu quả. Ước năm 2016, mức giảm tỷ lệ sinh đạt 0,16‰, vượt kế hoạch đề ra; tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên là 1,16%, đạt kế hoạch; tỷ số giới tính khi sinh (nam/100 nữ) là 115,7/100, tăng 0,3 điểm so với năm 2015.

3. Công tác văn hóa, thể thao

Công tác quản lý nhà nước về văn hóa được quan tâm. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội được thực hiện hiệu quả; Tỷ lệ làng, bản, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hoá đạt 69%, tỷ lệ hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa chiếm 85%. Phong trào thể thao tiếp tục phát triển.

4. Tình hình đời sống nhân dân, lao động, việc làm và chính sách xã hội

Đời sống nhân dân trên địa bàn cơ bản ổn định. Ước đến hết năm, tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 11,9%, đạt kế hoạch.

Từ đầu năm đến nay, đã tạo việc làm mới cho trên 28.600 lao động (trong đó xuất khẩu lao động là 4.026 người chiếm 14,1%), đạt kế hoạch.

III. Lĩnh vực nội chính

1. Công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp và xây dựng chính quyền

Công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2020 đã thành công tốt đẹp; toàn tỉnh có 2.102 tổ bầu cử, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 98,13%.

2. Công tác cải cách hành chính

Hoàn thành đầu tư xây dựng và đưa Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Giang hoạt động từ ngày 01/9/2016, bước đầu đã tạo chuyển biến trong công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của các sở, ngành tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân.

Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Giang. Ảnh: BGP/Hải Huyền.

UBND tỉnh đã thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân. Công tác cải cách hành chính tiếp tục chuyển biến tích cực, đánh giá kết quả năm 2015, hai chỉ số quan trọng nhằm đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và đánh giá hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh Bắc Giang đều tăng so với năm 2014; cụ thể: Chỉ số PCI đứng thứ 40 trong toàn quốc (tăng 01 bậc), chỉ số PAPI đứng thứ 21 trong toàn quốc (tăng 42 bậc).

3. Công tác tư pháp, thi hành án dân sự

Trong năm đã thụ lý 12.288 việc, tăng 2,1%, với số tiền 1,3 nghìn tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ. Đã giải quyết song 7.324 việc, đạt tỷ lệ 83%, giảm 11%; giải quyết song 163 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 15,4%, giảm 40,6% so với cùng kỳ.

4. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tiếp 6.632 lượt người, tăng 10,3% đến đề nghị giải quyết 4.312 vụ việc, tăng 1,0%, tiếp nhận 6.745 đơn các loại, tăng 30,9% so với cùng kỳ. Số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp, các ngành là 2.774 đơn, đã xem xét giải quyết xong 2.556 đơn, đạt tỷ lệ  92,1% (giảm 1,7% so với năm 2015).

5. Công tác quốc phòng - an ninh, đối ngoại

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định, tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế và giảm so với năm 2015.

UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác Quốc phòng địa phương. Đã chỉ đạo huyện Việt Yên tổ chức thành công diễn tập Khu vực phòng thủ năm 2016; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2016.

6. Công tác đảm bảo an toàn giao thông

Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, toàn tỉnh xảy ra 221 vụ tai nạn giao thông, làm chết 93 người, bị thương 188 người (giảm 9% số vụ, giảm 5% số người chết, giảm 10% số người bị thương so năm 2015).

* Có thể thấy, năm 2016 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng tình hình KT-XH của tỉnh tiếp tục phát triển và đạt được kết quả khá tích cực, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch, đời sống nhân dân ổn định, từng bước được nâng lên; quốc phòng, an ninh được đảm bảo. 

Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn chủ yếu phát triển theo chiều rộng, mặc dù tăng trưởng kinh tế đạt cao song chất lượng tăng trưởng còn nhiều hạn chế, tỷ trọng giá trị gia tăng trong cơ cấu giá trị sản xuất vẫn có xu hướng giảm. Diện tích gieo trồng cây hàng năm giảm; chất lư­ợng, khả năng cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp còn thấp, chưa nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn vệ sinh ATTP. Tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, buôn lậu và các hành vi vi phạm pháp luật trong kinh doanh vẫn còn diễn biến phức tạp. Việc cải thiện môi trường đầu tư, chuẩn bị các điều kiện để thu hút đầu tư kết quả còn hạn chế. Chất lượng giáo dục còn chênh lệch nhiều giữa đô thị và miền núi, giữa trường công lập và ngoài công lập. Việc thực hiện tự chủ tài chính, thực hiện thông tuyến trong khám chữa bệnh BHYT và thay đổi giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT còn lúng túng. Một số vụ việc khiếu kiện chưa được giải quyết triệt để…/.

Hải Huyền (tổng hợp)


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat