Tổng quan về bắc giang » Tình hình kinh tế - xã hội
Kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2017
Ngày đăng: 04/07/2017

6 tháng đầu năm 2017, tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng cao nhất kể từ năm 2010, ước đạt 10,3%. Trong đó, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2%, công nghiệp - xây dựng tăng 17,0%, dịch vụ tăng 8,3%. Đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh chủ yếu từ ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ.

 

Sản xuất công nghiệp tiếp tục có nhiều khởi sắc. Ảnh: BGP/Hải Huyền.

I. Về phát triển kinh tế

1. Sản xuất công nghiệp

Sản xuất công nghiệp tiếp tục có nhiều khởi sắc. Tăng trưởng công nghiệp đạt 18,3%, cao hơn 3% so với cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất công nghiệp bằng 119,3% so với cùng kỳ (cùng kỳ bằng 116,2% năm 2015); trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo bằng 121,2%, ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải bằng 102,8%, ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí bằng 109,3%, ngành khai khoáng bằng 65,4%.

Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng (giá so sánh) ước đạt 33.775 tỷ đồng, bằng 46,9% kế hoạch, tăng 19,3% so với cùng kỳ. Phân theo khu vực sản xuất, khu vực kinh tế Nhà nước đạt 1.815 tỷ đồng, tăng 25,5%; khu vực kinh tế ngoài Nhà nước đạt 5.705 tỷ đồng, tăng 12,1%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 26.255 tỷ đồng, tăng 20,6%.

2. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản nhìn chung ổn định; giá trị sản xuất (giá so sánh) ước đạt 10.110 tỷ đồng, đạt 52,9% kế hoạch, tăng 2%; trong đó, nông nghiệp đạt 9.180 tỷ đồng, tăng 1,7%, thủy sản đạt 485 tỷ đồng, tăng 5,4%, lâm nghiệp đạt 445 tỷ đồng, tăng 5,1% so với cùng kỳ.

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản nhìn chung ổn định. Ảnh: BGP/Hải Huyền.

Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông - Xuân 2016-2017 đạt 101.420 ha, bằng 97% so với cùng kỳ. Sản lượng vải thiều năm 2017 ước đạt 100 nghìn tấn, giảm 48 nghìn tấn so với cùng kỳ.

Tổng đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, đàn bò, gia cầm tăng nhẹ, đàn lợn, trâu giảm nhẹ so với cùng kỳ. Sản lượng thịt hơi các loại ước đạt 135 nghìn tấn, tăng 6,5%, đạt 60% so với kế hoạch năm.

Các đơn vị, địa phương tích cực triển khai kế hoạch trồng rừng; đồng thời, tăng cường các biện pháp bảo vệ, phòng chống cháy rừng. Toàn tỉnh hiện đã trồng được gần 5.150 ha rừng tập trung, bằng 79,2% cùng kỳ, đạt 103% kế hoạch.

3. Thương mại, dịch vụ, tài chính, ngân hàng

Ngành dịch vụ đạt được tốc độ tăng trưởng khá cao, giá trị sản xuất (giá so sánh) ước đạt 9.680 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2016, cụ thể:

3.1. Hoạt động thương mại và thị trường

Thị trường ổn định, chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 bằng 99,34% so với tháng 4, tăng 1,24% so với tháng 12/2016, dự tính tháng 6 tăng 0,12% so với tháng 5. Hoạt động kinh doanh thương mại vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tăng cao hơn mức tăng cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ  6 tháng ước đạt 10.625 tỷ đồng, tăng 14,4% (cùng kỳ tăng 14%), đạt 48,3% kế hoạch.

Hoạt động kinh doanh thương mại duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Ảnh: BGP/Hải Huyền.

3.2. Xuất khẩu, nhập khẩu

Tăng trưởng xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2017 có mức tăng cao hơn so cùng kỳ của ba năm trở lại đây. Giá trị xuất khẩu ước đạt 2.700 triệu USD, tăng 33% so cùng kỳ, bằng 56,3% kế hoạch. Giá trị nhập khẩu ước đạt 2.600 triệu USD, tăng 21,5% so cùng kỳ, bằng 50% kế hoạch.

3.3. Dịch vụ tài chính, ngân hàng

Tổng nguồn vốn huy động đạt 35.445 tỷ đồng, tăng 10,2%; dư nợ cho vay đạt 33.930 tỷ đồng, tăng 9% so với 31/12/2016.

3.4. Dịch vụ du lịch

Lượng khách du lịch trong 6 tháng đầu năm có mức tăng cao, ước đạt 830 nghìn lượt khách, gấp 3,1 lần so với cùng kỳ, đạt 83% mục tiêu năm; doanh thu du lịch ước đạt 750 tỷ đồng.

4. Về đầu tư phát triển

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt khoảng 16.200 tỷ đồng, tăng 18,2% so với cùng kỳ, đạt 40% (cùng kỳ tăng 8,8%, đạt 38,7% kế hoạch).

Môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh tiếp tục được cải thiện. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2016 tỉnh Bắc Giang đạt 58,2 điểm, đứng thứ 33/63 tỉnh thành, tăng 7 bậc so với năm 2015.

Thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực, 6 tháng đầu năm có 106 dự án đầu tư được cấp mới và đăng ký tăng thêm với tổng vốn thu hút quy đổi đạt 1,67 tỷ USD, bằng 66,9% mục tiêu năm. Trong đó, cấp mới 57 dự án đầu tư trong nước, bằng 96,6%, vốn đăng ký trên 26.485 tỷ đồng, gấp 2,8 lần; 29 dự án đầu tư nước ngoài, tăng 3,5%, vốn đăng ký trên 512 triệu USD, tăng 60,3%.

Số doanh nghiệp thành lập mới tăng khá cao so với cùng kỳ. Từ đầu năm đến nay, đã có 578 doanh nghiệp và 61 chi nhánh, văn phòng đại diện được thành lập mới, tăng 48,6%, tổng vốn đăng ký 6.430 tỷ đồng.

II. Về văn hóa – xã hội

1. Giáo dục và Đào tạo

Công tác phổ cập giáo dục các cấp học được quan tâm chỉ đạo và duy trì vững chắc tạo điều kiện tốt nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học ngày càng được tăng cường đầu tư theo hướng chuẩn hóa. Tỷ lệ kiên cố trường lớp học đạt 84,8%, tăng 0,6%; toàn tỉnh có 668 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 81,2%, tăng 1,2% so với cùng kỳ.

Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học ngày càng được tăng cường đầu tư theo hướng chuẩn hóa.

Ảnh: BGP/Hải Huyền.

2. Công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân

Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn không có dịch bệnh lớn, nguy hiểm như Cúm A/H7N9, H1N1, H5N1, MERS-CoV, Zika.., các bệnh truyền nhiễm có số mắc ghi nhận thấp hơn và tương đương so với cùng kỳ. Không xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Tích cực thực hiện việc đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh. Tính đến hết 31/5/2017, số người tham gia BHYT là 1.479.374 người, đạt tỷ lệ bao phủ 89,3%, vượt 2,8% kế hoạch, cao hơn 7,7% so với chỉ tiêu Chính phủ giao.

3. Các hoạt động văn hóa, thể thao

Các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức rộng khắp với nhiều hình thức phong phú, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Chương Đại hội TDTT tỉnh Bắc Giang lần thứ VIII, năm 2017 được triển khai đúng kế hoạch. Tính đến ngày 05/6/2017, đã có 217/230 xã, phường, thị trấn tổ chức thành công Đại hội. TDTT, đạt 94.3%; tổ chức thành công các 7/15 môn trong Chương Đại hội gồm: Vật dân tộc – tự do, Võ cổ truyền, Chạy việt dã, Đẩy gậy, Đá cầu, Bóng bàn, Kéo co. Thể thao thành tích cao đạt được những kết quả tích cực.

4. Công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân

Trong 6 tháng, toàn tỉnh đã đào tạo trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên cho 7.861 người, đạt 27,6% kế hoạch.

Tiếp tục quan tâm công tác giải quyết việc làm, thống kê nhu cầu lao động của các doanh nghiệp, tổ chức các phiên giao dịch việc làm. Từ đầu năm đến nay, đã tạo việc làm mới cho trên 14.780 lao động (trong đó xuất khẩu lao động là 1.850 người chiếm 12,5%), đạt 51,3% kế hoạch, tăng 1,1% so với cùng kỳ.

III. Lĩnh vực nội chính

1. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Số lượt tiếp công dân và số vụ việc phải giải quyết thấp hơn cùng kỳ. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tiếp 2.862 lượt người (giảm 13,7% so với cùng kỳ) đến đề nghị giải quyết 2.027 vụ việc (giảm 8,3%), tiếp nhận 3.391 đơn các loại (giảm 7,1%). Số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp, các ngành là 1.398 đơn, đã xem xét giải quyết xong 1.165 đơn, đạt tỷ lệ 83,3% (tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước).

2. Công tác quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Công tác quốc phòng, an ninh được đảm bảo thực hiện tốt. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được tập trung cao.

Nhìn chung, tình hình KT-XH của tỉnh 6 tháng đầu năm đạt được nhiều kết quả nổi bật, tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng cao nhất kể từ năm 2010, sản xuất công nghiệp, dịch vụ tăng trưởng khá; sản xuất nông, lâm nghiệp ổn định; môi trường đầu tư được cải thiện, thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân cơ bản ổn định; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo./.

Hải Huyền (tổng hợp)


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat