Tổng quan về bắc giang » Tình hình kinh tế - xã hội
Kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 9 tháng đầu năm 2017
Ngày đăng: 05/10/2017 

Sản xuất công nghiệp duy trì được sự phát triển ổn định ở mức tăng trưởng cao.

Ảnh: BGP/Hải Huyền.

I. Về phát triển kinh tế

1. Sản xuất công nghiệp

Sản xuất công nghiệp duy trì được sự phát triển ổn định ở mức tăng trưởng cao, đặc biệt từ tháng 6 đến nay, chỉ số sản xuất công nghiệp hàng tháng đều có mức tăng trên 30% so với cùng kỳ.

Giá trị sản xuất công nghiệp (giá thực tế) ước đạt 78.360 tỷ đồng, tăng 32,8% so với cùng kỳ, đạt 84,3% kế hoạch; trong đó, khu vực kinh tế Nhà nước ước đạt 4.485 tỷ đồng, tăng 24,5%; khu vực kinh tế ngoài Nhà nước ước đạt 12.160 tỷ đồng, tăng 17,1%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 61.715 tỷ đồng, tăng 36,7%.

2. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản nhìn chung ổn định. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 169.600 ha, bằng 98,1% so với cùng kỳ, riêng vụ Mùa ước đạt khoảng 68.180 ha, bằng 98,8% kế hoạch. Sản lượng lúa cả năm ước đạt 614 nghìn tấn, bằng 97,7%, năng suất ước đạt 57,7 tạ/ha, bằng 100% so năm 2016.

Sản xuất nông nghiệp ổn định. Ảnh: BGP/Hải Huyền.

Công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, thủy sản được tập trung cao, do đó 9 tháng trên địa bàn không phát sinh dịch bệnh nguy hiểm.

Tổng đàn lợn ước đạt 1,04 triệu con, bằng 85%, đàn gia cầm ước đạt 16 triệu con, bằng 100% cùng kỳ. Sản lượng thu hoạch cá thương phẩm ước đạt 29.550 tấn, bằng 73,9% kế hoạch, tăng 10% so với cùng kỳ.

Công tác trồng rừng được tập trung, đến nay đã vượt kế hoạch năm. Toàn tỉnh trồng được gần 1,7 triệu cây phân tán các loại, đạt 173,8% kế hoạch; 6.830 ha rừng tập trung, đạt 138,6% kế hoạch năm. Công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy được tăng cường.

3. Thương mại, dịch vụ, tài chính, ngân hàng

3.1. Hoạt động thương mại – dịch vụ

Giá cả hàng hóa trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, nguồn cung hàng hóa bảo đảm đáp ứng nhu cầu thị trường. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ  9 tháng ước đạt 16.000 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ, bằng 72,7% kế hoạch.

3.2. Xuất khẩu, nhập khẩu

Giá trị xuất, nhập khẩu có mức tăng khá. Tính đến ngày 18/7/2017, giá trị xuất khẩu ước đạt 4.570 triệu USD, tăng 12% so cùng kỳ, bằng 95,2% kế hoạch. Giá trị nhập khẩu ước đạt 4.310 triệu USD, tăng 12% so cùng kỳ, bằng 84,5% kế hoạch.

3.3. Hoạt động ngân hàng và thu ngân sách nhà nước

Hoạt động ngân hàng có nhiều khởi sắc. Tổng vốn huy động và cho vay tăng cao hơn cùng kỳ. Ước đến 30/9/2017, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 37.520 tỷ đồng, tăng 16,7%; dư nợ cho vay đạt 35.800 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách nội địa 9 tháng ước đạt 3.470 tỷ đồng, tăng 27,6% so với cùng kỳ, bằng 89,9% dự toán.

4. Thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp

Môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh tiếp tục được cải thiện. Kết quả thu hút đầu tư tiếp tục khởi sắc, tổng số dự án và số vốn đăng ký đều tăng khá so với cùng kỳ.

Thu hút đầu tư tiếp tục khởi sắc. Ảnh: BGP/Hải Huyền.

9 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã cấp mới và điều chỉnh cho 168 dự án đầu tư, tổng vốn đăng ký mới và bổ sung quy đổi đạt 2.032 triệu USD, bằng 81,3% kế hoạch. Trong đó, cấp mới 139 dự án, gồm 97 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký 27.140 tỷ đồng; 42 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký trên 721 triệu USD và 29 dự án đăng ký điều chỉnh, vốn đăng ký bổ sung đạt 102,7 triệu USD.

Số doanh nghiệp thành lập mới tăng khá cao so với cùng kỳ. Từ đầu năm đến nay, đã có 947 doanh nghiệp được thành lập mới, tăng 57,6%, đạt 94,7%, tổng vốn đăng ký 9.008 tỷ đồng. Bên cạnh đó, số doanh nghiệp phải giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động giảm mạnh so với cùng kỳ.

II. Về văn hóa – xã hội

1. Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 43-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để giải quyết tình trạng thiếu lớp học. Triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018, duy trì nền nếp, kỷ cương, chất lượng dạy học ngay từ đầu năm học; thực hiện nghiêm túc quy định về công khai công tác quản lý thu, chi, nghiêm cấm các khoản thu trái quy định trong các cơ sở giáo dục.

Duy trì nền nếp, kỷ cương, chất lượng dạy học ngay từ đầu năm học.

 Ảnh: BGP/Hải Huyền.

2. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm. Trong 9 tháng, trên địa bàn không xảy ra ngộ độc thực phẩm và các dịch bệnh nguy hiểm như Cúm A/ H5N1, Tả... Các cơ sở khám, chữa bệnh đã tổ chức khám cho 1,9 triệu lượt người, công suất sử dụng giường bệnh 128,3%.

3. Các hoạt động văn hóa, thể thao

Các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức rộng khắp với nhiều hình thức phong phú, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Thể thao đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ, các vận động viên tỉnh trong thành phấn đội tuyển quốc gia tham dự SEA Game tại Malaysia đã xuất sắc giành được 02 Huy chương Vàng và 01 Huy chương Bạc.

4. Tình hình đời sống nhân dân, lao động, việc làm

Các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, chính sách đối với người có công tiếp tục được quan tâm thực hiện. Tiếp tục quan tâm công tác giải quyết việc làm, thống kê nhu cầu lao động của các doanh nghiệp, tổ chức các phiên giao dịch việc làm.

III. Lĩnh vực nội chính

1. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Trong 9 tháng, toàn tỉnh tổ chức tiếp 5.922 lượt người đến đề nghị giải quyết 4.399 vụ việc, tiếp nhận 5.474 đơn các loại. Tổng số đơn phải giải quyết là 2.4278 đơn, đã xem xét, giải quyết xong 2.011 đơn, đạt tỷ lệ 88,2%.

2. Công tác quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Công tác quốc phòng, an ninh được tăng cường, do đó an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định.

Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được triển khai đồng bộ, quyết liệt, do đó tình hình tai nạn giao thông tiếp tục chuyển biến tích cực, 9 tháng, tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm 2016./.

Hải Huyền (tổng hợp)


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat