Tổng quan về bắc giang » Tình hình kinh tế - xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2017
Ngày đăng: 13/12/2017

Năm 2017, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen nhưng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, tỉnh Bắc Giang đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tình hình KT-XH đạt được kết quả nổi bật 13/17 chỉ tiêu chủ yếu đã hoàn thành và vượt mức kế hoạch đề ra; đời sống nhân dân ổn định, từng bước được nâng lên; quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

 

Tăng trưởng ngành công nghiệp - xây dựng, dịch vụ đạt cao hơn năm 2016.

Ảnh: BGP/Hải Huyền

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) cao nhất từ trước đến nay, ước đạt 13,3%, vượt 2,8% kế hoạch; tăng trưởng ngành công nghiệp - xây dựng, dịch vụ đạt cao hơn năm 2016. Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 25,6%; dịch vụ tăng 8,2%. Quy mô GRDP của tỉnh (theo giá thực tế) ước đạt 69.060 tỷ đồng; GRDP bình quân/người ước đạt 1.850 USD.

I. Hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế

1. Sản xuất công nghiệp

Sản xuất công nghiệp đạt mức tăng trưởng cao, đặc biệt trong 6 tháng cuối năm, chỉ số sản xuất công nghiệp hàng tháng đều có mức tăng xấp xỉ 30% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2017 ước bằng 130% so với năm 2016; giá trị sản xuất công nghiệp (giá thực tế) ước đạt 114,375 tỷ đồng, đạt 123% kế hoạch, tăng 32,8% so với năm 2016.

2. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

Tăng trưởng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm. Giá trị sản xuất đạt trên 27 nghìn tỷ đồng, bằng 99,4% so năm 2016, đạt 90% kế hoạch. Sản lượng lương thực có hạt ước đạt 657 nghìn tấn, bằng 97,9% cùng kỳ, đạt 98,2% kế hoạch. Giá trị sản xuất trên 1 ha đất nông nghiệp đạt 92 triệu đồng, tăng 2,2% cùng kỳ, đạt 96,8% kế hoạch.

 

Giá trị sản xuất trên 1 ha đất nông nghiệp tăng 2,2% cùng kỳ.

Ảnh: BGP/Hải Huyền.

Về xây dng nông thôn mi: Bộ mặt nông thôn tiếp tục có nhiều đi mới, hạ tầng giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế được cải thiện; hộ nghèo giảm, đời sống người dân được nâng lên. Ước năm 2017, số tiêu chí nông thôn mới bình quân/xã đạt 13,8 tiêu chí; toàn tỉnh có thêm 19 xã đạt chuẩn chun nông thôn mới, nâng tng số xã đạt chuẩn lên 68 xã, đạt tỷ lệ 33,5%.

3. Hoạt động thương mại - dịch vụ

Ngành dịch vụ tiếp tục phát triển, giá trị sản xuất ước đạt 34.445 tỷ đồng, đạt 90,3% kế hoạch, tăng 14,4% so với năm 2016. Giá cả hàng hóa cơ bản ổn định, chỉ số giá tiêu dùng năm 2017 ước tăng 1,9% so với năm 2016.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ ước đạt 22.190 tỷ đồng, vượt 0,9% kế hoạch, tăng 13,5%; kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng cao, giá trị xuất khu ước đạt 6,2 tỷ USD, vượt 30,4% kế hoạch, tăng 70,8%; giá trị nhập khẩu ước đạt 6 tỷ USD, vượt 17,6% kế hoạch, tăng 58,1% so vơi năm 2016.

Mạng lưới hoạt động của các ngân hàng thương mại tiếp tục được mở rộng, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế. Tổng vốn huy động ước đạt 38.970 tỷ đồng, tăng 21,2%; dư nợ tín dụng đạt 37.510 tỷ đồng, tăng 20%; nợ xấu là 276 tỷ đồng, chiếm 0,7% tổng dư nợ, giảm 0,17% so với năm 2016.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ vượt 0,9% kế hoạch.

Ảnh: BGP/Hải Huyền.

4. Thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp

Môi trưng đầu tư kinh doanh của tỉnh tiếp tục được cải thiện. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2016 của tỉnh tăng 7 bậc so với năm 2015, đứng thứ 33/63 tỉnh, thành phố. Thu hút đầu tư đạt kết quả ấn tượng, từ đầu năm đến hết tháng 11/2017 đã thu hút được tổng số vốn đăng ký mới và bổ sung quy đi đạt 2,23 tỷ USD, bằng 89,4% mục tiêu (thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, tỉnh đứng thứ 8/63 về so dự án và thứ 11/63 tỉnh thành về vốn đăng ký).

Số doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh, từ đầu năm đến ngày 30/11/2017 có 1.208 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 59,3%, vượt 14% kế hoạch.

5. Đầu tư phát triển và thực hiện kế hoạch đầu tư công

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt trên 34.100 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ, đạt 84,2% kế hoạch.

6. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Toàn tỉnh đã cấp 580 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, tăng gần 6 lần so với kế hoạch; cấp mới 25.271 giấy chứng nhận cho các cá nhân, hộ gia đình, đạt 101,1% kế hoạch và cấp đổi 21.689 giấy, đạt 144,6% kế hoạch.

II. Hoạt động văn hóa - xã hội

1. Giáo dục và Đào tạo

Chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn được duy trì trong tốp đầu cả nước. Cơ sở vật chất trường, lớp học tiếp tục được đầu tư, tỷ lệ kiên cố trường lớp học đạt 86,9%, tăng 2,1%, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 83,5%, tăng 2,2% so với năm 2016.

Chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn được duy trì

trong tốp đầu cả nước. Ảnh: BGP/Hải Huyền.

2. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Công tác phòng, chống dịch bệnh được chủ động triển khai, do vậy, không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm. Tỷ lệ xã, phường thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế đạt 94,3%, tăng 3,5%; số giường bệnh/1 vạn dân, đạt 23,9 giường, tăng 1,1 giường so với năm 2016.

Tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh cao hơn bình quân cả nước, ước đạt 92%, vượt 5,5% kế hoạch tỉnh giao, vượt 10,4% kế hoạch Trung ương giao.

3. Hoạt động du lịch

Lượng khách du lịch có mức tăng cao, ước đạt 1,13 triệu lượt khách, gấp 2,1 lần năm 2016; doanh thu từ khách du lịch ước đạt trên 400 tỷ đồng.

4. Tình hình đời sng nhân dân, lao động, việc làm

Tỷ lệ hộ nghèo ước còn 9,55%, giảm 2,17%, các xã đặc biệt khó khăn giảm 4%, còn 41,78%.

Từ đầu năm 2017 đã tạo việc làm mới cho 28.830 lao động, đạt 100% kế hoạch. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58,5%, vượt kế hoạch đề ra; cơ cấu lao động tiếp tục chuyn dịch theo hướng tăng tỷ trọng lao động làm việc trong ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng lao động làm việc trong ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản.

III. Lĩnh vực nội chính

1. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Từ đầu năm 2017, toàn tỉnh tổ chức tiếp trên 7.650 lượt người, tăng 13,3% đến đề nghị giải quyết 5,661 vụ việc, tăng 23,8% so với năm 2016; tiếp nhận 6.765 đơn các loại, số đã giải quyết xong đạt tỷ lệ 93,3%.

2. Công tác quốc phòng, an ninh và an toàn giao thông

Về quốc phòng, an ninh: UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về Quốc phòng, bảo đảm an ninh trật tự; do vậy, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế và giảm so với năm 2016.

Về đảm bảo trật tự an toàn giao thông: Tình hình tai nạn giao thông tiếp tục chuyn biến tích cực so với năm 2016; toàn tỉnh đã xảy ra 176 vụ, làm chết 80 ngưi, bị thương 152 người, giảm 4,3% về số vụ, giảm 5,8% về số người chết, tăng 4,0% số người bị thương.

Có thể thấy, tình hình KT-XH năm 2017 có chuyển biến rõ nét trên nhiều lĩnh vực, đạt được một số kết quả nổi bật: Tăng trưởng kinh tế cao nhất từ trước đến nay. Sản xuất công nghiệp tiếp tục bứt phá, môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi tạo niềm tin giúp các doanh nghiệp sản xuất ổn định, đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Giá trị xuất nhập khẩu tăng mạnh, dư nợ tín dụng tăng cao. Thu hút đầu tư đứng trong tốp đầu cả nước về số vốn đăng ký. Thu ngân sách nhà nước vượt kế hoạch đề ra.

Công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, môi trường được quan tâm. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo tiếp tục tiếp tục có những đi mới, duy trì là tỉnh dẫn đầu phong trào thi đua. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, tạo việc làm, văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông đạt nhiều kết quả đáng khích lệ; tỷ lệ người dân tham gia BHYT vượt mục tiêu đề ra. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được duy trì n định. Tai nạn giao thông được kiềm chế./.


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat