Tổng quan về bắc giang » Tình hình kinh tế - xã hội
Kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm 2018
Ngày đăng: 02/07/2018

Tiếp tục đà tăng trưởng năm 2017, kinh tế 6 tháng đầu năm 2018 của tỉnh Bắc Giang bứt phá mạnh mẽ. Ngành nông nghiệp từng bước vượt qua khó khăn, ngành dịch vụ phát triển ổn định, đặc biệt ngành công nghiệp tăng trưởng rất cao đã góp phần quan trọng đưa tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt mức cao nhất từ trước đến nay, ước đạt 13,3%.

 

Ngành công nghiệp tăng trưởng cao, góp phần quan trọng đưa tăng trưởng kinh tế

 đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Ảnh: BGP/Hải Huyền.

I. Về phát triển kinh tế

1. Sản xuất công nghiệp

Hầu hết các ngành công nghiệp sản xuất đều ổn định, cùng với các dự án thu hút đầu tư từ những năm trước đã đi vào hoạt động, phát huy hiệu quả góp phần quan trọng cho phát triển công nghiệp.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng (IIP) bằng 124% so với cùng kỳ, trong đó, ngành khai khoáng bằng 124,2%, ngành chế biến chế tạo bằng 124,0%, ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa bằng 131,3%, ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải bằng 76,5%.

Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng (giá 2010) ước đạt 53.840 tỷ đồng, tăng 25,6% so với cùng kỳ, đạt 46,4% kế hoạch. Trong đó, khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 1.750 tỷ đồng, tăng 29,0%; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt 7.795 tỷ đồng, tăng 18,0%; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 44.285 tỷ đồng, tăng 27,0%.

2. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

Sản xuất nông nghiệp 6 tháng đạt kết quả khá, tốc độ tăng trưởng nông, lâm, thủy sản ước đạt 2,9% (cùng kỳ đạt 2,0%), trong đó nông nghiệp tăng 2,7%, lâm nghiệp tăng 5,1%, thủy sản tăng 6,1%. Giá trị sản xuất nông nghiệp (giá 2010) ước đạt 10.410 tỷ đồng, tăng 2,0% so với cùng kỳ.

Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông Xuân ước đạt 98.709 ha, bằng 97,3% so với cùng kỳ. Năng suất lúa và chất lượng các cây trồng tiếp tục nâng lên. Cơ cấu các loại cây trồng được chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng diện tích các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Sản lượng vải thiều năm 2018 ước đạt 150-180 nghìn tấn, tăng trên 80 nghìn tấn so với cùng kỳ.

Tổng đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh tăng nhẹ so với cùng kỳ, trong đó đàn lợn 1,132 triệu con, tăng 0,7%, đàn gà 12,6 triệu con, tăng 1,3%. Sản lượng thịt hơi các loại ước đạt 133,5 nghìn tấn, bằng 99% so với cùng kỳ, đạt 58% so kế hoạch.

Toàn tỉnh đã trồng được 4.950 ha rừng tập trung, bằng 96% cùng kỳ, đạt 99% kế hoạch. Công tác quản lý, bảo vệ rừng tiếp tục được chỉ đạo thực hiện quyết liệt đã phát huy hiệu quả. Số vụ vi phạm về chặt phá rừng tự nhiên trái phép và tình trạng cháy rừng giảm mạnh so với cùng kỳ.

Năng suất lúa và chất lượng các cây trồng tiếp tục nâng lên. Ảnh: BGP/Hải Huyền

Phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh tiếp tục có chuyển biến rõ nét, đến hết tháng 6, có thêm 04 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, lũy kế toàn tỉnh có 72 xã, đạt tỷ lệ 35,4% (cả nước đạt 38,6%); số tiêu chí bình quân đạt 14 tiêu chí/xã. Đến nay, thành phố Bắc Giang là địa phương đầu tiên trong tỉnh có 100% xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới.

3. Thương mại, dịch vụ, tài chính, ngân hàng

Ngành dịch vụ tiếp tục phát triển theo hướng đa dạng hóa các loại hình.  Giá trị sản xuất dịch vụ (giá 2010) ước đạt 10.630 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ.

3.1. Hoạt động thương mại

Hoạt động kinh doanh thương mại duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ 6 tháng ước đạt 11.997 tỷ đồng, tăng 12,5% so cùng kỳ, đạt 47% kế hoạch năm. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hoá ước đạt 10.825 tỷ đồng, tăng 12,9% so cùng kỳ; doanh thu dịch vụ ước đạt 1.172 tỷ đồng, tăng 9,3% so cùng kỳ.

3.2. Dịch vụ tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

Dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm tiếp tục phát triển. Giá trị tăng thêm ngành dịch vụ tài chính ngân hàng và bảo hiểm (giá 2010) đạt 780 tỷ đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ.

Ước đến 30/6/2018, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 42.445 tỷ đồng, tăng 4.860 tỷ đồng (12,3%); dư nợ tín dụng đạt 42.875 tỷ đồng, tăng 4.045 tỷ đồng (10,4%) so với 31/12/2017; nợ xấu còn 335 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 0,78% tổng dư nợ, giảm 0,22% so với 31/12/2018.

3.3. Thu, chi ngân sách nhà nước

Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 5.105 tỷ đồng, bằng 80,1% dự toán, tăng 76,7% so với cùng kỳ. Có 11/16 chỉ tiêu, khu vực thu đạt trên 50% dự toán, 05/16 chỉ tiêu, khu vực thu đạt dưới 50% dự toán. Hầu hết các địa phương có mức thu ngân sách tăng cao, đạt trên 50% dự toán năm.

Chi ngân sách được kiểm soát chặt chẽ và thực hiện đúng quy định, tổng chi ngân sách trên địa bàn 6 tháng ước đạt 6.660 tỷ đồng, tăng 26,4%, bằng 50,1% dự toán; trong đó chi thường xuyên đạt 3.945 tỷ đồng, tăng 7,6%, bằng 49,1% dự toán.

4. Về đầu tư phát triển

Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 16.000 tỷ đồng, đạt 39,5% kế hoạch, tăng 12,4% so với cùng kỳ; trong đó vốn khu vực nhà nước đạt 2.135 tỷ đồng, tăng 46,5%; vốn khu vực ngoài nhà nước đạt 10.775 tỷ đồng tăng 5,9%; vốn đầu tư nước ngoài đạt 3.085 tỷ đồng, tăng 14,3%.

Đến ngày 31/5/2018, toàn tỉnh cấp mới và điều chỉnh cho 118 dự án đầu tư, bằng 95,9%, tổng số vốn đăng ký quy đổi đạt 312 triệu USD, bằng 17,3% so với cùng kỳ. Mặc dù so với cùng kỳ, kết quả thu hút vốn FDI đạt thấp hơn song so với mặt bằng chung cả nước, tỉnh vẫn nằm trong nhóm dẫn đầu cả về số dự án và số vốn thu hút mới.

Toàn tỉnh503 doanh nghiệp được thành lập mới, bằng 87,0% cùng kỳ, đạt 33,5% kế hoạch năm. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế là 4.015 tỷ đồng, bằng 62,4% so với cùng kỳ.

II. Về văn hóa - xã hội

1. Giáo dục và Đào tạo

Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên, nằm trong tốp các tỉnh dẫn đầu về chất lượng học sinh giỏi cấp quốc gia, đặc biệt có 01 học sinh giành Huy chương Vàng trong kỳ thi Olympic vật lý Châu Á - Thái Bình Dương.

Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên, nằm trong tốp các tỉnh dẫn đầu

về chất lượng học sinh giỏi cấp quốc gia. Ảnh: BGP/Hải Huyền

Quy mô trường, lớp toàn tỉnh ổn định, phát triển hợp lý, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân. Toàn tỉnh hiện có 822 cơ sở giáo dục. Tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 86,5%, tăng 1,7%, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 83,2%, tăng 2,0% so với cùng kỳ.

2. Công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân

Tính đến tháng 6/2018, tỷ lệ số xã/phường/thị trấn đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế là 94,7%, tăng 3,8% so với cùng kỳ; số giường bệnh trên 1 vạn dân đạt 24,6 giường, tăng 166 giường so với cùng kỳ; công suất sử dụng giường bệnh bình quân toàn tỉnh là 116,3%, giảm 5,4% so với cùng kỳ; trong đó tuyến tỉnh 114,8%, giảm 9,7%, tuyến huyện 118,8%, giảm 1,1%.

Trên địa bàn không có dịch bệnh lớn, nguy hiểm, các bệnh truyền nhiễm có số mắc ghi nhận thấp hơn và tương đương, riêng viêm gan vi rút khác tăng hơn so với cùng kỳ năm 2017. Công tác quản lý hành nghề y dược tư nhân được tăng cường. Trên địa bàn không xảy ra ngộ độc thực phẩm tập thể.

3. Các hoạt động văn hóa, thể thao

Các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức rộng khắp với nhiều hình thức phong phú, đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

Phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển mẽ cả về số lượng và chất lượng, thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia. Đã tổ chức thành công 08 giải thể thao cấp tỉnh (cầu lông, quần vợ, võ thuật, đẩy gậy, chạy Việt dã, Vật dân tộc - tự do, kéo co, đá cầu). Thể thao thành tích cao đạt được những kết quả tích cực.

4. Công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân

6 tháng đầu năm 2018, các cơ sở dạy nghề đã tuyển sinh và đào tạo trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên cho 12.108 người đạt 42,5% kế hoạch, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2017. Số lao động được tạo việc làm là 16.610 người, đạt 55,27% kế hoạch, tăng 12,4%; Số người đi xuất khẩu lao động là 2.205 người, đạt 46,9% kế hoạch, tăng 19,2%. Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị là 3,5%, giảm 0,3% so với cùng kỳ. 

Tính đến hết 31/5/2018, toàn tỉnh có 2.280 doanh nghiệp số doanh nghiệp tham gia BHXH cho người lao động, bằng khoảng 61% doanh nghiệp đang hoạt động với 217.187 người tham gia bảo hiểm xã hội.

III. Lĩnh vực nội chính

1. Công tác cải cách hành chính

Chỉ số hiệu quả hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2017 đạt 33,17 điểm, đứng thứ 26/63 tỉnh, thành phố, giảm 15 bậc so với măm 2016; Chỉ số cải cách hành chính (Parindex) năm 2017 đạt 82,74 điểm, tăng 2,43 điểm, đứng thứ 13/63 tỉnh thành, giữ nguyên thứ bậc so với năm 2016.

Trung tâm hành chính công đã giải quyết đúng

 và trước hạn 20.794 hồ sơ đạt tỷ lệ 99,3%. Ảnh: BGP/Hải Huyền

Hệ thống một cửa điện tử tại các cấp, các ngành duy trì hoạt động ổn định, đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong 6 tháng, Trung tâm hành chính công đã tiếp nhận xử lý 22.290 hồ sơ, trong đó tiếp nhận mới 18.040 hồ sơ, đã giải quyết đúng và trước hạn 20.794 hồ sơ đạt tỷ lệ 99,3%.

2. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Trong 6 tháng, toàn tỉnh đã tiếp 3.766 lượt người, tăng 24% lượt người đến đề nghị giải quyết 2.765 vụ việc, tăng 26,7% so với cùng kỳ; tiếp nhận 3.209 đơn, giảm 5,7%; số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết là 1.380 đơn; đã xem xét giải quyết xong 1.168 đơn, đạt tỷ lệ 84,6%, tăng 1,3% so với cùng kỳ.

3. Công tác quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Công tác quốc phòng, an ninh được đảm bảo thực hiện tốt. Tình hình tai nạn giao thông diễn biến phức tạp, trong 6 tháng, toàn tỉnh xảy ra 233 vụ, làm chết 126 người, bị thương 159 người; so với cùng kỳ năm 2017 tăng 116 vụ, tăng 78 người chết, tăng 53 người bị thương.

Có thể thấy, 6 tháng đầu năm 2018, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp, tinh giản biên chế; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phícác cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đồng thuận, đổi mới sáng tạo hành động quyết liệt, do vậy kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên hầu hết các lĩnh vực./.

Hải Huyền (tổng hợp)


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat