Tổng quan về bắc giang » Tình hình kinh tế - xã hội
Kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 9 tháng đầu năm 2018
Ngày đăng: 18/12/2018

Tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng đầu năm 2018 tiếp tục cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, ước đạt 14%, trong đó, công nghiệp - xây dựng tăng 23,8%, dịch vụ tăng 7,8%, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 6,9%, thuế sản phẩm tăng 8,5%.

 

Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng mạnh. Ảnh: BGP/Hải Huyền

I. Về phát triển kinh tế

1. Sản xuất công nghiệp

Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng mạnh, đặc biệt kể từ tháng 6, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) hàng tháng đều có mức tăng trên 25% so với cùng kỳ. Chỉ số 9 tháng ước bằng 127% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá thực tế) 9 tháng ước đạt 116.050 tỷ đồng, đạt 80,6% kế hoạch, tăng 30,4%.

Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng ước đạt 116.050 tỷ đồng, đạt 80,6% kế hoạch, tăng 30,4% so với cùng kỳ, trong đó khu vực doanh nghiệp nhà nước ước đạt 3.155 tỷ đồng, bằng 39,4%, tăng 24,6%; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt 18.955 tỷ đồng, bằng 74,3%, tăng 18,5%; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 93.940 tỷ đồng, bằng 83,5% kế hoạch, tăng 33,3%.

2. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt kết quả khá. Tổng diện tích gieo trồng vụ Mùa ước đạt khoảng 65.820 ha, bằng 96,7% kế hoạch; các loại cây trồng hiện sinh trưởng và phát triển tốt; năng suất cây trồng dự kiến đều cao hơn so với cùng kỳ.

Toàn tỉnh triển khai thực hiện 47 cánh đồng mẫu, đạt 100% kế hoạch.

Đàn vật nuôi trong tỉnh ổn định có xu hướng tăng nhẹ, giá lợn hơi và các và các sản phẩm chăn nuôi duy trì ở mức khá cao, có lợi cho người chăn nuôi; tổng đàn ước tính: Lợn 1,14 triệu con, đàn gia cầm 14,9 triệu con. Đã sản xuất được khoảng 777 triệu con cá bột, bằng 97,2% kế hoạch; sản lượng thu hoạch cá thương phẩm ước đạt 30.080 tấn bằng 69,9% kế hoạch, bằng 97,6% cùng kỳ.

Toàn tỉnh đã sản xuất được trên 25 triệu cây giống, trồng được 2,8 triệu cây phân tán các loại, đạt 162% kế hoạch và 7.250 ha rừng tập trung, đạt 145% kế hoạch.

 

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt kết quả khá. Ảnh: BGP/Hải Huyền

Phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh tiếp tục có chuyển biến rõ nét, đến hết tháng 9, có thêm 4/21 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 72 xã, đạt tỷ lệ 35,4%. Huyện Việt Yên được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

3. Thương mại, dịch vụ, tài chính, ngân hàng

3.1. Hoạt động thương mại - dịch vụ

Dịch vụ phát tăng trưởng ổn định. Giá cả thị trường nhìn chung tương đối ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ 9 tháng ước đạt 18.050 tỷ đồng, tăng 12,2%, đạt 70,8% kế hoạch. Giá trị xuất khẩu qua địa bàn trong 9 tháng ước đạt 5,025 tỷ USD, tăng 2,3% so cùng kỳ, đạt 64,4% kế hoạch; nhập khẩu ước đạt 4,615 tỷ USD, bằng 99,6%, đạt 61,5% kế hoạch.

3.2. Dịch vụ ngân hàng

Ước đến 30/9/2018, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 45.440 tỷ đồng, tăng 14,8%; dư nợ cho vay đạt 44.810 tỷ đồng, tăng 14,5%; nợ xấu là 340 tỷ đồng, chiếm 0,76% tổng dư nợ, giảm 0,04% so với thời điểm 31/12/2017.

3.3. Thu ngân sách nhà nước

Thu ngân sách nhà nước đã vượt dự toán năm. Tổng thu ngân sách 9 tháng ước đạt 7.075 tỷ đồng, đạt 111,1% dự toán. Thu ngân sách nội địa ước đạt 6.405 tỷ đồng, tăng 83,3% so với cùng kỳ, vượt 26,3% dự toán, thu nội địa trừ tiền sử dụng đất đạt 2.555 tỷ đồng, chiếm 60%, tăng 31,2%, bằng 80,8% dự toán.

4. Về thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp

9 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã cấp mới và điêu chỉnh cho 168 dự án, tổng số vốn đăng ký mới và bổ sung quy đổi đạt 536 triệu USD; trong đó cấp mới 84 dự án đầu tư trong nước vốn đăng ký đạt 1.641 tỷ đồng, 48 dự án FDI, vốn đăng ký 139,5 triệu USD và điều chỉnh cho 36 dự án, vốn đăng ký bổ sung đạt 326,3 triệu USD.

Toàn tỉnh có 839 doanh nghiệp được thành lập mới, giảm 6,4%, bằng 55,9% mục tiêu đề ra, vốn đăng ký là 6.822 tỷ đồng, giảm 19,1%.

II. Về văn hóa - xã hội

1. Giáo dục và Đào tạo

Tổ chức tuyển dụng giáo viên năm 2018 đạt chỉ tiêu đề ra; hướng dẫn, chỉ đạo các huyện thực hiện hợp đồng thêm 206 giáo viên mầm non đế đảm bảo tỷ lệ 1,8 giáo viên/lớp.

2. Công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân

Công tác y tế dự phòng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường; Trong 9 tháng trên địa bàn không xảy xa ngộ độc thực phẩm và các dịch bệnh nguy hiểm như Cúm A/H5N1, Tả.... Chất lượng công tác khám, chữa bệnh ngày càng được nâng lên; lần đầu tiên Bệnh viện đa khoa tỉnh thực hiện thành công ca đặt Stent động mạch thận phải cho bệnh nhân; triển khai kỹ thuật lọc máu liên tục...

Chất lượng công tác khám, chữa bệnh ngày càng được nâng lên. Ảnh: BGP/Hải Huyền

3. Các hoạt động văn hóa, thể thao

Các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức rộng khắp với nhiều hình thức phong phú, đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

Phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển mẽ cả về số lượng và chất lượng, thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia.

III. Lĩnh vực nội chính

1. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng được quan tâm chỉ đạo. Trong 9 tháng toàn tỉnh tổ chức tiếp 5.972 lượt người đến đề nghị giải quyết 4.151 vụ việc, tiếp nhận 5.234 đơn các loại, tổng số đơn phải giải quyết trong tháng là 2.230 đơn; đã giải quyết xong 1.860 đơn, đạt tỷ lệ 83,4%.

2. Công tác quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Công tác quốc phòng, an ninh được tăng cường. Lực lượng quân đội, công an đã phối hợp tốt với các đơn vị, địa phương trong việc ứng phó, khắc phục những thiệt hại do ảnh hưởng do mưa, bão, lũ; ổn định an ninh trật tự, kịp thời hỗ trợ nhân dân sớm ổn định sản xuất kinh doanh nắm chắc tình hình trên địa bàn xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, đảm bảo an ninh trật tự.

Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được triền khai đồng bộ, quyết liệt. Trong 9 tháng năm 2018, toàn tỉnh xảy ra 364 vụ TNGT, làm chết 164 người, làm bị thương 303 ngườ. So với cùng kỳ năm 2017, tăng 219 vụ (151%), tăng 95 người chết (137,6%), tăng 174 người bị thương (134,8%).

Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2018 đạt được nhiều kết quả nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng GRDP ở mức cao; sản xuất công nghiệp tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt kết quả khả quan; dịch vụ tiếp tục duy trì được tốc độ phát triển khá; thu ngân sách nhà nước đạt kết quả cao, đã vượt dự toán; dư nợ tín dụng tăng khá, đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh. Tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng, cháy rừng giảm mạnh so với cùng kỳ. Các lĩnh vực giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân được tập trung chỉ đạo, ngày càng tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân cơ bản ổn định và từng bước được cải thiện. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền được chỉ đạo quyết liệt đã có những thành tựu bước đầu; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.../.

Hải Huyền (tổng hợp)


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat