Mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội
17 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Ngày đăng: 03/01/2019

Phát huy kết quả đạt được năm 2018,tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), năm 2019, tỉnh Bắc Giang đã đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu phát triển KT-XH và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện.
17 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của tỉnh Bắc Giang năm 2018
Ngày đăng: 27/12/2017

Năm 2018, tỉnh Bắc Giang đề ra 17 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.
Chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Bắc Giang năm 2017
Ngày đăng: 20/01/2017

Năm 2017, tỉnh Bắc Giang đề ra mục tiêu và một số chỉ tiêu phát triển KT-XH chủ yếu như sau:
Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016
Ngày đăng: 25/12/2015

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2016 có vai trò rất quan trọng; là năm khởi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016 – 2020. Do đó, để hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra, tạo tiền đề phát triển cho những năm tiếp theo, tỉnh Bắc Giang đã đề ra một số chỉ tiêu phát triển KT-XH chủ yếu năm 2016.
Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020
Ngày đăng: 23/11/2015

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh Bắc Giang đã đề ra 6 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, 3 nhiệm vụ trọng tâm và 13 giải pháp chủ yếu.
CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG XVIII
Ngày đăng: 08/10/2015

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 5 năm giai đoạn 2011-2015, 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, người dân và doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt kết quả khá toàn diện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra. Phát huy kết quả đạt được, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra 15 chỉ tiêu phát triển KT-XH.
Trang    1   2  

  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat