Danh nhân Bắc Giang
Tiến sĩ Nguyễn Đình Tuân - Một nhà nho yêu nước
Ngày đăng: 27/12/2012

Trong chặng đường 844 năm của truyền thống hiếu học và khoa bảng nước nhà, mở đầu vào năm 1075 khi Lý Nhân Tông mở khoa thi Minh kinh bác học với Trạng nguyên khai khoa Lê Văn Thịnh và khép lại vào năm 1919 thời nhà Nguyễn thì ông Nghè Trâu Lỗ - Đình nguyên Tiến sĩ Nguyễn Đình Tuân có một vị trí đặc biệt, bởi ông là một trong những đại biểu cuối cùng của tỉnh Bắc Giang đỗ đại khoa (đỗ đầu kỳ thi Đình - nhà Nguyễn không lấy Trạng nguyên) dưới chế độ khoa cử phong kiến.
Trang    1   2  

  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat