Thông tin trợ giúp   »  Tàu hỏa
Bảng giờ tàu khách tại Bắc Giang
Ngày đăng: 31/03/20171. Tuyến Hà Nội đi Đồng Đăng và Đồng Đăng đi Hà Nội

 

 

TUYẾN HÀ NỘI - ĐỒNG ĐĂNG

 

 

 

 

CHIỀU HÀ NỘI ĐI ĐỒNG ĐĂNG

 

 

 

 

CHIỀU ĐỒNG ĐĂNG ĐI HÀ NỘI

 

 

 

 

Mác tàu

 

 

 

 

MR1

 

 

 

 

ĐĐ5

 

 

 

 

Mác tàu

 

 

 

 

MR2

 

 

 

 

ĐĐ6

 

 

 

 

Tên ga

 

 

 

 

Đến

 

 

 

 

Đi

 

 

 

 

Đến

 

 

 

 

Đi

 

 

 

 

Tên ga

 

 

 

 

Đến

 

 

 

 

Đi

 

 

 

 

Đến

 

 

 

 

Đi

 

 

 

 

Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.05

 

 

Đồng Đăng

 

 

 

 

 

 

 

1.55

 

 

 

 

 

15.30

 

 

Long Biên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.13

 

 

7.16

 

 

Lạng Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.48

 

 

15.50

 

 

Gia Lâm

 

 

 

 

 

 

 

21.20

 

 

7.24

 

 

7.30

 

 

Đồng Mỏ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.39

 

 

16.41

 

 

Yên Viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.41

 

 

7.43

 

 

Bắc Lệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.18

 

 

17.20

 

 

Từ Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.51

 

 

7.53

 

 

Phố Vị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.34

 

 

17.36

 

 

Lim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.01

 

 

8.03

 

 

Kép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.03

 

 

18.05

 

 

­Bắc Ninh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.10

 

 

8.12

 

 

BẮC GIANG

 

 

4.33

 

 

4.36

 

 

18.26

 

 

18.28

 

 

Sen Hồ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.25

 

 

8.27

 

 

Sen Hồ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.40

 

 

18.42

 

 

BẮC GIANG

 

 

22.11

 

 

22.14

 

 

8.38

 

 

8.40

 

 

­Bắc Ninh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.55

 

 

18.57

 

 

Kép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.00

 

 

9.02

 

 

Lim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.04

 

 

19.06

 

 

Phố Vị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.26

 

 

9.28

 

 

Từ Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.16

 

 

19.18

 

 

Bắc Lệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.42

 

 

9.44

 

 

Yên Viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.28

 

 

19.30

 

 

Đồng Mỏ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.19

 

 

10.21

 

 

Gia Lâm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.43

 

 

19.46

 

 

Lạng Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.18

 

 

11.20

 

 

Long Biên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.54

 

 

19.57

 

 

Đồng Đăng

 

 

 

 

0.55

 

 

 

 

 

11.40

 

 

 

 

 

Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.05

 

 

 

 

1. Tuyến Yên Viên đi Hạ Long và Hạ Long đi Yên Viên

 

 

TUYẾN YÊN VIÊN - HẠ LONG

 

 

 

 

CHIỀU YÊN VIÊN ĐI HẠ LONG

 

 

 

 

CHIỀU HẠ LONG ĐI YÊN VIÊN

 

 

 

 

Mác tàu

 

 

 

 

51501

 

 

 

 

Mác tàu

 

 

 

 

51502

 

 

 

 

Tên ga

 

 

 

 

Đến

 

 

 

 

Đi

 

 

 

 

Tên ga

 

 

 

 

Đến

 

 

 

 

Đi

 

 

 

 

Yên Viên

 

 

 

 

 

 

 

4.55

 

 

Hạ Long

 

 

 

 

 

 

 

13.40

 

 

Từ Sơn

 

 

 

 

5.07

 

 

5.15

 

 

Yên Cư

 

 

 

 

14.09

 

 

14.11

 

 

Lim

 

 

 

 

5.27

 

 

5.29

 

 

Bàn Cờ

 

 

 

 

14.51

 

 

14.53

 

 

­Bắc Ninh

 

 

 

 

5.40

 

 

5.43

 

 

Uông Bí

 

 

 

 

15.01

 

 

15.03

 

 

Thị Cầu

 

 

 

 

5.53

 

 

5.55

 

 

Yên Dưỡng

 

 

 

 

15.15

 

 

15.17

 

 

Sen Hồ

 

 

 

 

6.09

 

 

6.11

 

 

Mạo Khê

 

 

 

 

15.38

 

 

16.08

 

 

BẮC GIANG

 

 

6.27

 

 

6.32

 

 

Đông Triều

 

 

 

 

16.26

 

 

16.28

 

 

Phố Tráng

 

 

 

 

6.50

 

 

6.52

 

 

Chí Linh

 

 

 

 

16.53

 

 

16.55

 

 

Kép

 

 

 

 

7.09

 

 

7.39

 

 

Cẩm Lý

 

 

 

 

17.16

 

 

17.18

 

 

Bảo Sơn

 

 

 

 

7.58

 

 

8.00

 

 

Lan Mẫu

 

 

 

 

17.38

 

 

17.43

 

 

Lan Mẫu

 

 

 

 

8.19

 

 

8.24

 

 

Bảo Sơn

 

 

 

 

18.02

 

 

18.04

 

 

Cẩm Lý

 

 

 

 

8.44

 

 

8.46

 

 

Kép

 

 

 

 

18.22

 

 

18.52

 

 

Chí Linh

 

 

 

 

9.07

 

 

9.09

 

 

Phố Tráng

 

 

 

 

19.08

 

 

19.11

 

 

Đông Triều

 

 

 

 

9.34

 

 

9.36

BẮC GIANG

 

 

19.28

 

 

19.41

 

 

Mạo Khê

 

 

 

 

9.54

 

 

10.14

 

 

Sen Hồ

 

 

 

 

19.58

 

 

20.01

 

 

Yên Dưỡng

 

 

 

 

10.35

 

 

10.37

 

 

Thị Cầu

 

 

 

 

20.16

 

 

20.19

 

 

Uông Bí

 

 

 

 

10.49

 

 

10.51

 

 

­Bắc Ninh

 

 

 

 

20.30

 

 

20.33

 

 

Bàn Cờ

 

 

 

 

10.59

 

 

11.01

 

 

Lim

 

 

 

 

20.45

 

 

20.48

 

 

Yên Cư

 

 

 

 

11.41

 

 

11.43

 

 

Từ Sơn

 

 

 

 

21.01

 

 

21.04

 

 

Hạ Long

 

 

 

 

12.12

 

 

 

 

 

Yên Viên

 

 

 

 

21.17

 

 

 

 

Chú ý:

- Tàu MR1/MR2 là Tàu Liên vận Quốc tế: Gia Lâm - Bắc Giang - Đồng Đăng - Nam Ninh

- Tàu ĐĐ5: Các ngày Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ, Tết xuất phát tại Ga Hà Nội, các ngày còn lại xuất phát tại Ga Long Biên

- Tàu ĐĐ6: Các ngày trong tuần kết thúc hành trình tại Ga Hà Nội

Liên hệ: 02403 822 013 – 0986 910 566


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat