Thông tin trợ giúp   »  Liên hệ điểm du lịch
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ ĐIỂM DU LỊCH, DI TÍCH CÁC HUYỆN, TP
Ngày đăng: 23/02/2017 

STT

 

ĐƠN VỊ LIÊN HỆ

 

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO HUYỆN HIỆP HÒA

Ô. Dũng GĐTT: 0986.943.163

CQ: 0240.3863.533

2

PHÒNG VĂN HÓA – THÔNG TIN HUYỆN LẠNG GIANG

Ô. Văn TP: 0912.161.090

CQ: 0240.3881.255

3

PHÒNG VĂN HÓA – THÔNG TIN HUYỆN LỤC NAM

Ô. Bộ TP: 0912.048.441

Ô. Dũng PTP: 0985.057.339

CQ: 0240.3884.240

4

PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN HUYỆN LỤC NGẠN

Bà Năm TP: 0915.558.325

CQ: 0240.3682.222

5

PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN HUYỆN SƠN ĐỘNG

Ô. Thức TP: 0983.751.369

Ô. Hoài: 0979.786.027

Ô. Chi: 0972.298.909

6

BAN QUẢN LÝ DI TÍCH HUYỆN YÊN DŨNG

Ô. Sơn GĐ: 0914.130.443

CQ: 0240.3504.045

7

PHÒNG VĂN HÓA, THÔNG TIN HUYỆN YÊN THẾ

Ô. Phượng TP: 0983.876.847

CQ: 0240.3876.266

8

PHÒNG VĂN HÓA – THÔNG TIN HUYỆN TÂN YÊN

Ô. Tuyển TP: 0240.3605.089

9

PHÒNG VĂN HÓA – THÔNG TIN HUYỆN VIỆT YÊN

Ô. Ca TP: 0916.737.698

CQ: 0240.3874.148

10

PHÒNG VĂN HÓA – THÔNG TIN THÀNH PHỐ BẮC GIANG.

TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO THÀNH PHỐ BẮC GIANG.

Ô. Hải TP: 0913.023.599

CQ: 0240.3854.402

Ô. Sơn GĐTT: 0912.497.045

CQ: 0240.3823.620


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat