Trích yếu
Ngày ban hành :  
Số/ký hiệu :  

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
551/QĐ-UBND 20/09/2018 QĐ v/v cho phép thành lập Văn phòng công chứng
422/SL-VP 19/09/2018 Sao lục CV số 4971/BTNMT-TCCB ngày 13/9/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức bộ máy ngành tài nguyên và môi trường tại địa phương
423/SL-VP 19/09/2018 Sao lục QĐ số 3381/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 9/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch v/v phê duyệt phương án đơn giản hóa chế đọ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1446/QĐ-UBND 19/09/2018 QĐ v/v thành lập Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Lục Nam năm 2018
1445/QĐ-UBND 19/09/2018 QĐ v/v tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và gia hạn thời gian quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản
1452/QĐ-UBND 19/09/2018 QĐ v/v hỗ trợ thôn Sơn Lập, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang kinh phí làm đường bê tông xung quanh thôn
1445/QĐ-UBND 19/09/2018 QĐ v/v tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và gia hạn thời gian quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản
1446/QĐ-UBND 19/09/2018 QĐ v/v thành lập Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Lục Nam năm 2018
424/SL-VP 19/09/2018 Sao lục Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ Tư pháp v/v hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý
1452/QĐ-UBND 19/09/2018 QĐ v/v hỗ trợ thôn Sơn Lập, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang kinh phí làm đường bê tông xung quanh thôn
426/SL-VP 19/09/2018 Sao lục NĐ số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính Phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính Phủ về hướng dẫn thi
418/SL-VP 18/09/2018 Sao lục Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ giáo dục và Đào tạo v/v hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục
419/SL-VP 18/09/2018 Sao lục Nghị định số 118/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính Phủ quy định về công tác kết hợp quân dân y
421/SL-VP 18/09/2018 Sao lục Thông tư số 78/2018/TT-BTC ngày 21/8/2018 của Bộ Tài chính v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 225/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứ
420/SL-VP 18/09/2018 Sao lục Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính Phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo
420/SL-VP 18/09/2018 Sao lục Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính Phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo
1436/QĐ-UBND 18/09/2018 QĐ V/v bổ nhiệm ngạch kiểm soát viên chính thị trường và xếp lương đối với công chức - Nguyễn Văn Thi
1438/QĐ-UBND 18/09/2018 QĐ V/v bổ nhiệm ngạch kiểm soát viên chính thị trường và xếp lương đối với công chức - Giáp Quang Đăng
1439/QĐ-UBND 18/09/2018 QĐ V/v bổ nhiệm ngạch kiểm soát viên chính thị trường và xếp lương đối với công chức - Chu Thanh Hiến
1440/QĐ-UBND 18/09/2018 QĐ V/v bổ nhiệm ngạch kiểm soát viên chính thị trường và xếp lương đối với công chức - Đào Nguyên Sơn
Trang    1   2   3   4   5   button   button 

  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat