Trích yếu
Ngày ban hành :  
Số/ký hiệu :  

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1775/QĐ-UBND 19/10/2017 QĐ v/v thành lập Hội đồng thẩm định giá đất tính thu tiền sử dụng đất dự án Khu đô thị Đồng Cửa, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam
1780/QĐ-UBND 19/10/2017 QĐ v/v thành lập Tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất tính thu tiền sử dụng đất dự án Khu đô thị Đồng Cửa, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam
1781/QĐ-UBND 19/10/2017 QĐ v/v giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg
1782/QĐ-UBND 19/10/2017 QĐ V/v Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi tỉnh Bắc Giang
695/QĐ-UBND 18/10/2017 QĐ v/v thu hồi đất Trung tâm phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp thành phố Bắc Giang quản lý tại phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang
1770/QĐ-UBND 18/10/2017 QĐ v/v thành lập Tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất tính thu tiền sử dụng đất dự án Khu dân cư số 4 trên tuyến đường 295B thuộc xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang
1767/QĐ-UBND 18/10/2017 QĐ v/v tặng danh hiệu " Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh "
1772/QĐ-UBND 18/10/2017 QĐ v/v thưởng tiền xã đạt chuẩn nông thôn mới
1764/QĐ-UBND 17/10/2017 QĐ v/v tặng Bằng khen
1765/QĐ-UBND 17/10/2017 QĐ v/v thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động kiểm soát tải trọng phương tiện tại khu vực đầu nguồn trên địa bàn tỉnh
1754/QĐ-UBND 16/10/2017 QĐ v/v sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ Hỗ trợ kinh tế tập thể tỉnh bắc Giang ban hành kèm theo QĐ số 101/QĐ-UBND ngày 22/01/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang
1752/QĐ-UBND 16/10/2017 QĐ v/v thành lập Đoàn kiểm tra công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017
1754/QĐ-UBND 16/10/2017 QĐ v/v sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ Hỗ trợ kinh tế tập thể tỉnh bắc Giang ban hành kèm theo QĐ số 101/QĐ-UBND ngày 22/01/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang
1756/QĐ-UBND 16/10/2017 QĐ v/v thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án " Nhà máy điện tử Long Tao Vina "
1758/QĐ-UBND 16/10/2017 QĐ v/v điều động công chức ( ông Bùi Quang Huy )
1759/QĐ-UBND 16/10/2017 QĐ v/v phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng nhiệm kỳ 2016 - 2021 ( ông Bùi Quang Huy )
1741/QĐ-UBND 13/10/2017 QĐ V/v Thành lập Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tỉnh BG năm 2017
1742/QĐ-UBND 13/10/2017 QĐ V/v Cho phép thành lập Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh huyện Yên Dũng
1743/QĐ-UBND 13/10/2017 QĐ V/v Cho phép thành lập Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh huyện Lạng Giang
1746/QĐ-UBND 13/10/2017 QĐ V/v Thay đổi thành viên Hội đồng và tổ chuyên viên giúp việc hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh đối với công trình: Cải tạo, nâng cấp ĐT 293 và các tuyến nhánh vào Tây Yên Tử, chùa Vĩnh Nghiêm, tỉnh BG
Trang    1   2   3   4   5   button   button 

  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu Tra loi duong day nong