Trích yếu
Ngày ban hành :  
Số/ký hiệu :  

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
544/SL-VP 21/11/2018 Sao lục QĐ số 3377/QĐ-BCT ngày 18/9/2018 của Bộ công thương v/v phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công thương
543/SL-VP 21/11/2018 Sao lục QĐ số 2074/QĐ-BGTVT ngày 24/9/2018 của Bộ Giao thông Vận tải v/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bị bãi bỏ lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải
543/SL-VP 21/11/2018 Sao lục QĐ số 2074/QĐ-BGTVT ngày 24/9/2018 của Bộ Giao thông Vận tải v/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bị bãi bỏ lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải
543/SL-VP 21/11/2018 Sao lục QĐ số 2074/QĐ-BGTVT ngày 24/9/2018 của Bộ Giao thông Vận tải v/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bị bãi bỏ lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải
542/SL-VP 21/11/2018 Sao lục CV số 14060/BTC-NSNN ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính v/v điều hành thực hiện ngân sách năm 2018
541/SL-VP 20/11/2018 Sao lục TB số 432/TB-VPCP ngày 16/11/2018 của Văn phòng Chính Phủ v/v kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về công tác điều hành giá năm 2018
1818/QĐ-UBND 20/11/2018 QĐ v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương
725/QĐ-UBND 20/11/2018 QĐ v/v thành lập Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Sơn Động
724/QĐ-UBND 20/11/2018 QĐ v/v thành lập Trung tâm Dịch vụ - Kỹ thuật nông nghiệp thành phố Bắc Giang
732/QĐ-UBND 20/11/2018 QĐ v/v thành lập Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố Bắc Giang
726/QĐ-UBND 20/11/2018 QĐ v/v thành lập Trung tâm Dịch vụ - Kỹ thuật nông nghiệp huyện Sơn Động
1802/QĐ-UBND 19/11/2018 QĐ V/v giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg
1801/QĐ-UBND 19/11/2018 QĐ V/v thành lập Tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất tính thu tiền sử dụng đất dự án ĐTXD Khu đô thị mới Mỹ Độ, TPBG
1794/QĐ-UBND 16/11/2018 QĐ v/v thưởng tiền cho các tập thể, cá nhân
1798/QĐ-UBND 16/11/2018 QĐ v/v thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án " Thành lập Công ty TNHH Daeyang BG "
538/SL-VP 16/11/2018 Sao lục CV số 3581/BKHCN-ĐTG ngày 12/11/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ v/v thay đổi thiết bị trong Dự án sản xuất Pin năng lượng mặt trời
1795/QĐ-UBND 16/11/2018 QĐ v/v thưởng tiền cho bà mẹ được truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước " Bà mẹ Việt Nam Anh hùng "
1793/QĐ-UBND 16/11/2018 QĐ v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND các huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh
1798/QĐ-UBND 16/11/2018 QĐ v/v thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án " Thành lập Công ty TNHH Daeyang BG "
1796/QĐ-UBND 16/11/2018 QĐ v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh
Trang    1   2   3   4   5   button   button 

  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat