Trích yếu
Ngày ban hành :  
Số/ký hiệu :  

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
536/QĐ-UBND 24/04/2018 QĐ v/v công nhận lại xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến 2020 năm 2017
538/QĐ-UBND 24/04/2018 QĐ v/v công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia
539/QĐ-UBND 24/04/2018 QĐ v/v công nhận các xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến 2020 năm 2017
256/QĐ-UBND 23/04/2018 QĐ v/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án " Bãi tập kết và trung chuyển vật liệu xây dựng Đồng Sơn "
529/QĐ-UBND 23/04/2018 QĐ v/v thành lập Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự
531/QĐ-UBND 23/04/2018 QĐ V/v nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, viên chức
530/QĐ-UBND 23/04/2018 QĐ V/v cử 03 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, tham gia khóa bồi dưỡng kiến thức do Học viện Ngoại giao tổ chức tại tỉnh Bình Định
534/QĐ-UBND 23/04/2018 QĐ v/v giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm - pu - chia
254/QĐ-UBND 20/04/2018 QĐ v/v điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Lạng Giang
528/QĐ-UBND 20/04/2018 QĐ v/v nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức ( ông Nguyễn Văn Khải )
524/QĐ-UBND 19/04/2018 QĐ V/v thành lập Hội đồng thẩm định chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự , ATXH tỉnh Bắc Giang năm 2018
522/QĐ-UBND 19/04/2018 QĐ v/v thành lập Ban Tuyển sinh quân sự tỉnh Bắc Giang
517/QĐ-UBND 18/04/2018 QĐ v/v giải quyết chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong theo QĐ số 40/2011/QĐ-TTg
515/QĐ-UBND 18/04/2018 QĐ V/v thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Dự án đầu tư sản xuất ván ép Sungchang Việt Nam"
518/QĐ-UBND 18/04/2018 QĐ v/v nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức ( ông Trần Minh Chiêu )
520/QĐ-UBND 18/04/2018 QĐ v/v xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường
516/QĐ-UBND 18/04/2018 QĐ V/v thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Dự án nhà máy sản xuất Ilsung Electric Vina"
508/QĐ-UBND 17/04/2018 QĐ v/v công chức nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí ( ông Nguyễn Đức Nhiên )
507/QĐ-UBND 17/04/2018 QĐ v/v thưởng tiền
509/QĐ-UBND 17/04/2018 QĐ v/v công chức nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí ( ông Đinh Văn Thành )
Trang    1   2   3   4   5   button   button 

  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat