Trích yếu
Ngày ban hành :  
Số/ký hiệu :  

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
96/QĐ-UBND 19/01/2018 QĐ V/v xếp loại trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị trong thi hành công vụ năm 2017
81/QĐ-UBND 18/01/2018 QĐ V/v thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường Dự án "ĐT khai thác mỏ đất tại khu vực Đồi Rừng Nghè và Đồi Mươi, xã Bắc Lũng, Lục Nam, Bắc Giang"
83/QĐ-UBND 18/01/2018 QĐ v/v phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Đề án hỗ trợ gạo đồng bào dân tộc thiểu số, hộ người kinh nghèo sống ở vùng khó khăn tự nguyện trồng rừng thay thế nương rẫy trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2022
85/QĐ-UBND 18/01/2018 QĐ v/v phê duyệt Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2018
79/QĐ-UBND 17/01/2018 QĐ V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
80/QĐ-UBND 17/01/2018 QĐ V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
78/QĐ-UBND 17/01/2018 QĐ V/v Tặng Bằng khen của CT UBND tỉnh
41/QĐ-UBND 17/01/2018 QĐ V/v tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh
71/QĐ-UBND 16/01/2018 QĐ v/v thay đổi thành viên Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá công tác cải cách hành chính các Sở, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; UBND cấp huyện
72/QĐ-UBND 16/01/2018 QĐ v/v thay đổi, bổ sung thành viên Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá công tác cải cách hành chính các Sở, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; UBND cấp huyện
73/QĐ-UBND 16/01/2018 QĐ v/v nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức, viên chức ( ông Dương Văn Luận )
74/QĐ-UBND 16/01/2018 QĐ v/v nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức ( ông Trương Công Sìn )
76/QĐ-UBND 16/01/2018 QĐ v/v giải quyết chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong theo QĐ số 40/2011/QĐ-TTg
70/QĐ-UBND 16/01/2018 QĐ v/v bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang
69/QĐ-UBND 16/01/2018 QĐ v/v bổ nhiệm lại cán bộ, công chức ( ông Nguyễn Công Thông )
34/QĐ-UBND 16/01/2018 QĐ v/v phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng (94 lô) đất ở tại xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang
61/QĐ-UBND 15/01/2018 QĐ v/v Tặng Bằng khen
62/QĐ-UBND 15/01/2018 QĐ v/v bổ nhiệm lại cán bộ, công chức ( ông Nguyễn Hoàng Trung )
63/QĐ-UBND 15/01/2018 QĐ v/v thưởng tiền cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
64/QĐ-UBND 15/01/2018 QĐ v/v tặng Bằng khen
Trang    1   2   3   4   5   button   button 

  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat