Trích yếu
Ngày ban hành :  
Số/ký hiệu :  

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
716/QĐ-UBND 27/04/2017 QĐ v/v phê duyệt dự toán và bổ sung kinh phí Tổ chức Cuộc thi " Thiết kế sản phẩm lưu niệm du lịch " tỉnh Bắc Giang
717/QĐ-UBND 27/04/2017 QĐ v/v hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở vật chất Nhà sinh hoạt văn hóa thôn Ao Luông, xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang
718/QĐ-UBND 27/04/2017 QĐ v/v thành lập Tổ công tác liên ngành để xem xét, xác minh, kết luận và đề xuất biện pháp giải quyết đơn của ông Đàm Văn Giáp và một số công dân, trú tại thôn Khe Táu, xã Yên Định, huyện Sơn Động
719/QĐ-UBND 27/04/2017 QĐ v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu ( đợt 5 ) thuộc Dự án : Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bắc Giang
721/QĐ-UBND 27/04/2017 QĐ v/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án ĐTXD công trình Nhà lớp học, nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ Trường THPT Tân Yên số 2
696/QĐ-UBND 26/04/2017 QĐ V/v giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg (Trần Đình Phương)
697/QĐ-UBND 26/04/2017 QĐ V/v giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg (Ngọ Văn Hùng)
698/QĐ-UBND 26/04/2017 QĐ V/v giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg (Nguyễn Văn Thân)
699/QĐ-UBND 26/04/2017 QĐ V/v giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg (Ngọ Văn Tỵ)
700/QĐ-UBND 26/04/2017 QĐ V/v giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg (Đinh Văn Lợi)
701/QĐ-UBND 26/04/2017 QĐ V/v giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg (Văn Hữu Sáu)
702/QĐ-UBND 26/04/2017 QĐ V/v giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg (Nguyễn Văn Sang)
703/QĐ-UBND 26/04/2017 QĐ V/v giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg (Trần Văn Đại)
704/QĐ-UBND 26/04/2017 QĐ V/v giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg (Nguyễn Thị Yến)
705/QĐ-UBND 26/04/2017 QĐ V/v giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg (Nguyễn Thế Thuật)
706/QĐ-UBND 26/04/2017 QĐ V/v giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg (Tạ Đình Thuận)
707/QĐ-UBND 26/04/2017 QĐ V/v giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg (Trần Thị Tú)
708/QĐ-UBND 26/04/2017 QĐ V/v giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg (Nguyễn Văn Tâm)
709/QĐ-UBND 26/04/2017 QĐ V/v Thành lập Tổ công tác thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh về nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong năm 2017
710/QĐ-UBND 26/04/2017 QĐ V/v thành lập Tổ công tác liên ngành thẩm định Dựa ns Khu 4, khu dân cư thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên
Trang    1   2   3   4   5   button   button 

  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu Tra loi duong day nong