Trích yếu
Ngày ban hành :  
Số/ký hiệu :  

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
599/SL-VP 26/12/2018 Sao lục CV số 17/BCDDTWW-VP ngày 14/12/2018 của BCĐ tổng điều tra Dân số và nhà ở TW v/v thống nhất nghiệp vụ trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
598/SL-VP 26/12/2018 V/v Sao y Thông tư số 113/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 về quy định về giá trong hoạt động quy hoạch
595/SL-VP 24/12/2018 Sao y Thông tư số 36/2018/TT-BCA ngày 05/12/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiế
2010/QĐ-UBND 24/12/2018 QĐ V/v thưởng thành tích tấn công trấn áp tội phạm
2009/QĐ-UBND 24/12/2018 QĐ V/v tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh
2012/QĐ-UBND 24/12/2018 QĐ V/v xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2018
2001/QĐ-UBND 24/12/2018 QĐ v/v giải quyết ché độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm - pu - chia theo QĐ số 57/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ
2000/QĐ-UBND 21/12/2018 QĐ V/v thành lập Tổ tư vấn truyền thông sự kiện khai hội Xuân và khai mạc Tuần Văn hóa- Du lịch "Khám phá vùng đất thiêng Tây Yên Tử" năm 2019
1986/QĐ-UBND 21/12/2018 QĐ v/v công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hòa giải thương mại và trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp
1988/QĐ-UBND 21/12/2018 QĐ v/v tặng Bằng khen
822/QĐ-UBND 20/12/2018 QĐ v/v chuyển giao Trung tâm Hành chính công từ trực thuộc Sở Nội vụ về trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh
817/QĐ-UBND 19/12/2018 QĐ v/v bãi bỏ các QĐ về thành lập, đổi tên Trường Tiểu học tư thục Bắc Giang; Trường THCS và THPT Thu Hương
33/2018/QĐ-UBND 19/12/2018 QĐ v/v quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập và phân cấp thẩm quyền quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý củ
591/SL-VP 18/12/2018 Sao y Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 về quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
1961/QĐ-UBND 18/12/2018 QĐ v/v thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng III lên hạng II tỉnh Bắc Giang năm 2018
808/QĐ-UBND 18/12/2018 QĐ v/v ủy quyền cho Sở Công thương cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực
809/QĐ-UBND 18/12/2018 QĐ v/v phê duyệt Đề án sắp xếp tổng thể đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh đến năm 2020
592/SL-VP 18/12/2018 Sao y Quyết định số 02/2018/QĐ-KTNN ngày 26/11/2018 về ban hành Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước
810/QĐ-UBND 18/12/2018 QĐ vv phê duyệt Đề án sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
1946/QĐ-UBND 17/12/2018 QĐ V/v tặng Bằng khen
Trang    1   2   3   4   5   button   button 

  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat