Trích yếu
Ngày ban hành :  
Số/ký hiệu :  

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
434/QĐ-UBND 23/03/2017 QĐ V.v phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm thử nghiệm ô tô Việt Nam tại xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỷ lệ 1/500
435/QĐ-UBND 23/03/2017 QĐ V/v phê duyệt Thiết kế kỹ thuật- dự toán công trình: Xác định và lập hồ sơ ranh giới , cắm mốc; đo đạc lập bản đồ địa chính và lập hồ sơ thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đông Bắc trên địa bàn tỉnh Bắc Gian
437/QĐ-UBND 23/03/2017 QĐ V/v bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính và xếp lương đối với cán bộ, công chức (Nguyễn Văn Thạo)
436/QĐ-UBND 23/03/2017 QĐ V/v bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính và xếp lương đối với cán bộ, công chức (Phạm Văn Đà)
438/QĐ-UBND 23/03/2017 QĐ V/v bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính và xếp lương đối với cán bộ, công chức (Lê Đức Thắng)
439/QĐ-UBND 23/03/2017 QĐ V/v bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính và xếp lương đối với cán bộ, công chức (Nguyễn Tiến Dũng)
441/QĐ-UBND 23/03/2017 QĐ V/v bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính và xếp lương đối với cán bộ, công chức (Nguyễn Viết Toàn)
440/QĐ-UBND 23/03/2017 QĐ V/v bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính và xếp lương đối với cán bộ, công chức (Thân Thị Hào)
442/QĐ-UBND 23/03/2017 QĐ V/v bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính và xếp lương đối với cán bộ, công chức (Nguyễn Thị Lan Hương)
444/QĐ-UBND 23/03/2017 QĐ V.v Bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính và xếp lương đối với cán bộ, công chức Vũ Văn Tưởng
443/QĐ-UBND 23/03/2017 QĐ V.v Bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính và xếp lương đối với cán bộ, công chức Nguyễn Phúc Kha
445/QĐ-UBND 23/03/2017 QĐ V.v Bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính và xếp lương đối với cán bộ, công chức Đỗ Thị Việt Hà
446/QĐ-UBND 23/03/2017 QĐ V.v Bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính và xếp lương đối với cán bộ, công chức Trần Văn Đông
447/QĐ-UBND 23/03/2017 QĐ V.v Bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính và xếp lương đối với cán bộ, công chức Lê Ô Pích
448/QĐ-UBND 23/03/2017 QĐ V.v Bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính và xếp lương đối với cán bộ, công chức Dương Ngọc Chiên
449/QĐ-UBND 23/03/2017 QĐ V.v Bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính và xếp lương đối với cán bộ, công chức Nguyễn Đình Hiếu
450/QĐ-UBND 23/03/2017 QĐ V.v Bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính và xếp lương đối với cán bộ, công chức Nguyễn Thu Hiền
452/QĐ-UBND 23/03/2017 QĐ V.v Bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính và xếp lương đối với cán bộ, công chức Đặng Hồng Chiến
451/QĐ-UBND 23/03/2017 QĐ V.v Bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính và xếp lương đối với cán bộ, công chức Đỗ Ánh Sáng
453/QĐ-UBND 23/03/2017 QĐ V.v Bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính và xếp lương đối với cán bộ, công chức Tô Văn Bình
Trang    1   2   3   4   5   button   button 

  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu Tra loi duong day nong