Trích yếu
Ngày ban hành :  
Số/ký hiệu :  

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1085/QĐ-UBND 18/07/2018 QĐ v/v thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Giang lần thứ 8, năm 2018 - 2019
439/QĐ-UBND 18/07/2018 QĐ v/v phê duyệt giá sử dụng phòng họp tại Khu Liên cơ quan tỉnh
438/QĐ-UBND 18/07/2018 QĐ v/v phê duyệt giá cho thuê nhà ở tại Khu nhà ở sinh viên thành phố Bắc Giang
1086/QĐ-UBND 18/07/2018 QĐ v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh
440/QĐ-UBND 18/07/2018 QĐ v/v phê duyệt giá sử dụng phòng họp và giá sử dụng dịch vụ chung tại Trụ sở làm việc của các đơn vị sự nghiệp thuộc các sở, ngành
1077/QĐ-UBND 17/07/2018 QĐ V/v thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Trạm trộn bê tông thương phẩm HT 86"
434/QĐ-UBND 17/07/2018 QĐ V/v phê duyệt báo cáo đáng giá tác động môi trường Dự án "xã hội hóa các hoạt động y tế của bệnh viện đa khoa huyện Hiệp Hòa giai đoạn 2016-2025"
437/QĐ-UBND 17/07/2018 QĐ v/v công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2018
1071/QĐ-UBND 13/07/2018 QĐ V/v phê duyệt danh mục thuốc, vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm y tế đấu thầu bổ sung
1072/QĐ-UBND 13/07/2018 QĐ v/v thay đổi thành viên Ban chỉ đạo diễn tập phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn thành phố Bắc Giang năm 2018
1032/QĐ-UBND 12/07/2018 QĐ v/v bổ nhiệm chức danh chuyên viên chính và xếp lương đối với viên chức ( ông Nguyễn Đăng Lâm )
1034/QĐ-UBND 12/07/2018 QĐ v/v bổ nhiệm chức danh chuyên viên chính và xếp lương đối với viên chức ( ông Trần Quang Trung )
1036/QĐ-UBND 12/07/2018 QĐ v/v bổ nhiệm chức danh chuyên viên chính và xếp lương đối với viên chức ( ông Nguyễn Hữu Thắng )
1038/QĐ-UBND 12/07/2018 QĐ v/v bổ nhiệm chức danh chuyên viên chính và xếp lương đối với viên chức ( ông Thân Văn Dũng )
1040/QĐ-UBND 12/07/2018 QĐ v/v bổ nhiệm chức danh chuyên viên chính và xếp lương đối với viên chức ( ông Nguyễn Xuân Trung )
1042/QĐ-UBND 12/07/2018 QĐ v/v bổ nhiệm chức danh chuyên viên chính và xếp lương đối với viên chức ( ông Hoàng Huy Chương )
1060/QĐ-UBND 12/07/2018 QĐ V/v thay đổi Ủy viên Ban điều hành Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả tỉnh Bắc Giang
1058/QĐ-UBND 12/07/2018 QĐ v/v thành lập Hội đồng đấu giá quyền khai thác kháng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
1044/QĐ-UBND 12/07/2018 QĐ v/v bổ nhiệm chức danh chuyên viên chính và xếp lương đối với viên chức ( ông Tạ Văn Dương )
1046/QĐ-UBND 12/07/2018 QĐ v/v bổ nhiệm chức danh chuyên viên chính và xếp lương đối với viên chức ( ông Lê Huy Nhâm )
Trang    1   2   3   4   5   button   button 

  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat