Văn bản do Tỉnh ban hành
V/v báo cáo giải trình việc xác định thôn ĐBKK, xã khu vực I,II,III vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015
Thuộc tính văn bản:
Số văn bản đến: 888
Số ký hiệu: 888/UBND-VX
Ngày cập nhật: 2013-04-16 20:57:00
Cơ quan ban hành: Văn Phòng UBND Tỉnh
Người ký: Nguyễn Đức Kha
Ngày ký: 2013-04-16 20:57:00
Loại văn bản: Công văn-Chủ tịch
Tệp đính kèm :Tải về
Các văn bản khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat