Văn bản do Tỉnh ban hành
V/v báo cáo đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2012
Thuộc tính văn bản:
Số văn bản đến: 925
Số ký hiệu: 925/UBND-NC
Ngày cập nhật: 2013-04-22 22:15:00
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh
Người ký: Nguyễn Đức Kha
Ngày ký: 2013-04-22 22:15:00
Loại văn bản: Công văn-Chủ tịch
Tệp đính kèm :Tải về
Các văn bản khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat