Văn bản do Tỉnh ban hành
V/v báo cáo tình hình triển khai thực hiện Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT
Thuộc tính văn bản:
Số văn bản đến: 1116
Số ký hiệu: 1116/UBND-MT
Ngày cập nhật: 2013-05-15 22:25:00
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND Tỉnh
Người ký: Nguyễn Hữu Nguyên
Ngày ký: 2013-05-15 22:25:00
Loại văn bản: Công văn-Chủ tịch
Tệp đính kèm :Tải về
Các văn bản khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat