Văn bản do Tỉnh ban hành
V.v Báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013
Thuộc tính văn bản:
Số văn bản đến: 40
Số ký hiệu: 40/BC-UBND
Ngày cập nhật: 2013-05-15 22:40:00
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND Tỉnh
Người ký: Nguyễn Văn Linh
Ngày ký: 2013-05-15 22:40:00
Loại văn bản: Báo cáo - Chủ tịch
Tệp đính kèm :Tải về
Các văn bản khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat