Văn bản do Tỉnh ban hành
Sao lục Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 của Thủ tướng Chính Phủ về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng XDCB từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính Phủ
Thuộc tính văn bản:
Số văn bản đến:
Số ký hiệu: 268/SL-VP
Ngày cập nhật: 2013-07-07 02:29:05
Cơ quan ban hành: VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG
Người ký: Nguyễn Hữu Nguyên
Ngày ký: 2013-07-04 00:00:00
Loại văn bản: Sao lục
Tệp đính kèm :Tải về
Các văn bản khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat