Văn bản do Tỉnh ban hành
Sao lục TT số 90/2013/TT-BTC ngày 28/6/20013 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2014
Thuộc tính văn bản:
Số văn bản đến:
Số ký hiệu: 278/SL-VP
Ngày cập nhật: 2013-07-11 10:04:01
Cơ quan ban hành: VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG
Người ký: Nguyễn Đức Kha
Ngày ký: 2013-07-10 00:00:00
Loại văn bản: Sao lục
Tệp đính kèm :Tải về
Các văn bản khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat