Văn bản do Tỉnh ban hành
Sao lục TT số 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2
Thuộc tính văn bản:
Số văn bản đến:
Số ký hiệu: 286/SL-VP
Ngày cập nhật: 2013-07-23 03:46:35
Cơ quan ban hành: VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG
Người ký: Nguyễn Đức Kha
Ngày ký: 2013-07-19 00:00:00
Loại văn bản: Sao lục
Tệp đính kèm :Tải về
Các văn bản khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat