Văn bản do Tỉnh ban hành
Sao lục TT số 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2
Thuộc tính văn bản:
Số văn bản đến:
Số ký hiệu: 286/SL-VP
Ngày cập nhật: 2013-07-23 03:46:35
Cơ quan ban hành: VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG
Người ký: Nguyễn Đức Kha
Ngày ký: 2013-07-19 00:00:00
Loại văn bản: Sao lục
Tệp đính kèm :Tải về
Các văn bản khác:

map 2 3 7 Văn bản mới - chính sách mới Đường dây nóng Danh ba dien tu Dich vu cong
Video

sua may giat mau nha mau nha dep biet thu dep vay tin dung vay tin dung ao khoac nu cho thue van phong quan 1