Văn bản do Tỉnh ban hành
Sao lục TT số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ v/v hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Thuộc tính văn bản:
Số văn bản đến:
Số ký hiệu: 341/SL-VP
Ngày cập nhật: 2013-08-22 09:13:28
Cơ quan ban hành: VĂN PHÒNG UBND TỈNH BẮC GIANG
Người ký: Nguyễn Đức Kha
Ngày ký: 2013-08-20 00:00:00
Loại văn bản: Sao lục
Tệp đính kèm :Tải về
Các văn bản khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat