Văn hoá - Xã hội
Tuyên ngôn độc lập, 02/9/1945
Số lần xem: 2100            Ngày đăng: 01/09/2010

14 giờ, ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình – Hà Nội, trang trọng trên lễ đài, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trước sự chứng kiến của hàng chục vạn người Việt Nam và bạn bè qu

Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình (Ảnh tư liệu)
Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình (Ảnh tư liệu)

65 năm đã trôi qua, nhưng khi nhắc đến Thắng lợi của Cách mạng Tháng 8 – 1945, mọi thế hệ người Việt Nam và những dân tộc bị áp bức trên thế giới đều thừa nhận đó là một chiến thắng vĩ đại của nhân dân Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của một Đảng còn non trẻ mà đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, chế độ thực dân và phát xít đã phải trả lại chính quyền về tay nhân dân. Đó là chiến thắng của "một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của thực dân Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng minh chống phát xít..,” và với tinh thần gan góc, ý chí kiên cường dân tộc đó đã được hưởng tự do - dân tộc đó được độc lập. Trong lịch sử, đây là lần đầu tiên nhân dân một nước thuộc địa nhỏ yếu, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, đã anh dũng vùng lên giải phóng khỏi xiềng xích của đế quốc và tay sai. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng dân tộc thuộc địa và nửa phong kiến, một Đảng cộng sản mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công và đã nắm chính quyền trong cả nước. Lần đầu tiên dân chủ nhân dân xuất hiện ở một nước vốn là thuộc địa nữa phong kiến. Thắng lợi ấy đã chặt đứt một khâu trọng yếu trong sợi dây chuyền của Chủ nghĩa đế quốc ở Đông nam Á, báo hiệu nền thống trị của chúng đến ngày sụp đổ. Thắng lợi đó cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc đang mạnh trong thế chiến lược tiến công của trào lưu cách mạng thế giới những năm 40-50.

Ở Bắc Giang, ngày 18 tháng 8 năm 1945, lực lượng Cách mạng đã chiếm được Phủ Lạng Thương, tước khí giới của đế quốc và tay sai giành chính quyền và thành lập Ủy ban Cách mạng lâm thời. Đây là chính quyền của nhân dân và vì nhân dân. Thắng lợi ngày 18/8 ở Bắc Giang đã góp phần làm nên sự thành công to lớn của Cách mạng Tháng 8 - 1945 trên phạm vi cả nước.

Nói đến sự kiện Cách mạng Tháng 8 thành công và Ngày Quốc khánh 02/9/1945, không thể không nói đến hình ảnh Bác đọc Bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy…”. Những lời nói của Bác như còn vang mãi trong trái tim của mỗi người Việt Nam cùng với niềm vui hân hoan của những con người được tự do, của dân tộc được giải phóng.

Bản tuyên ngôn độc lập do Bác đọc có thể sánh với những áng “thiên cổ hùng văn” mà ông cha ta đã để lại trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước như “áng thơ thần bên sông Như Nguyệt” gắn với cuộc kháng chiến chống Tống của Lý Thường Kiệt, như “Hịch tướng sĩ” thời Trần Hưng Đạo thống lĩnh ba quân đánh bại giặc Nguyên-Mông, hay “Đại cáo Bình Ngô” của Nguyễn Trãi tuyên cáo về chiến thắng vẻ vang của cuộc kháng chiến trường kỳ đánh đuổi giặc Minh của Lê Lợi.

          Hôm nay, trên quê hương Bắc Giang đổi mới, mọi tầng lớp nhân dân các dân tộc không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, độc lập tự chủ, ra sức phấn đấu trên các phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ an ninh tổ quốc. Nhiều tập thể anh hùng, cá nhân anh hùng trên mọi mặt trận trong các thời kỳ đã được Đảng, Nhà nước phong tặng. Những thành tích đó cũng là nguồn động viên, khuyến khích để mỗi người chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như lời dạy của Bác./.

BBT
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat