Tin tức trong nước
Quy định mới về phòng, chống và khắc phục hậu quả lũ, bão
Số lần xem: 790            Ngày đăng: 15/12/2010

Ngày 01 tháng 12 năm 2010, Bộ GTVT ban hành Thông tư 37/2010/TT-BGTVT quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố thiên tai và cứu nạn trên đường thủy nội địa.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, quy định việc phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố tiên tai và tìm kiếm cứu nạn đối với hệ thống kết cấu hạ tầng, thiết bị, tài sản, phương tiện vận tải và con người trên đường thủy nội địa.

Thông tư quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ và cách khắc phục hậu quả lụt, bão của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của Bộ GTVT, của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, của Sở Giao thông vận tải, của khu vực, của cơ sở; quy định về nhiệm vụ phòng ngừa lụt, bão, ứng phó sự cố thiên tai hàng năm trong lĩnh vực đường thủy nội địa, đối với các công trình đường thủy nội địa đang khảo sát thiết kế hoặc đang xây dựng hoặc đang khai thác sử dụng, đối với phương tiện vận tải thủy và của các cơ quan, đơn vị hoạt động trên đường thủy nội địa.

Ở tỉnh, Ban Chỉ huy PCLB và TKCN Sở Giao thông vận tải do Giám đốc Sở quyết định thành lập, thành viên Ban Chỉ huy làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, nhiệm vụ do Trưởng Ban phân công. Ban Chỉ huy PCLB và TKCN Sở GTVT chịu sự chỉ đạo toàn diện của Ban Chỉ huy PCLB và TKCN cấp tỉnh và sự hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc về nghiệp vụ của Ban Chỉ huy PCBL và TKCN Bộ GTVT và Ban Chỉ huy PCBL và TKCN Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

           Thông tư cũng quy định về việc quản lý, sử dụng thanh quyết toán kinh phí phòng, chống lụt, bão và chế độ thanh kiểm tra, báo cáo; theo đó UBND tỉnh quyết định việc sử dụng kinh phí dự phòng cho công tác phòng chống lụt, bão, ứng phó sự cố thiên tai, thảm họa đối với đường thủy địa phương. Thông tư có hiệu lực từ ngày 14/01/2011./.

Nguyễn Ngọc Tuấn

  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat