Văn bản do Trung ương ban hành
Quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức và hoạt động giáo dục.
Số lần xem: 865            Ngày đăng: 03/10/2011

Ngày 22/9/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Thông tư số 41 /2011/TT-BGDĐT ban hành Quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức và hoạt động giáo dục.

Thông tư này quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức, hoạt động giáo dục (mục đích, nội dung, hình thức, thời gian, cơ quan báo cáo) và trách nhiệm của bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan, tổ chức khác ở Trung ương có cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc; Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo; Giám đốc các đại học, học viện; hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; Hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông; Thủ trưởng các cơ sở giáo dục thường xuyên về việc thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo theo định kỳ và đột xuất về tổ chức, hoạt động giáo dục với Bộ Giáo dục và Đào tạo theo phân cấp quản lý quy định tại Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.

Yêu cầu đối với chế độ thông tin, báo cáo phải đảm bảo tính chính xác, khách quan, đầy đủ, thống nhất, kịp thời và đúng thời gian quy định; kèm theo đầy đủ các biểu mẫu theo quy định của cơ quan yêu cầu báo cáo đối với từng loại báo cáo. Báo cáo gửi về cơ quan yêu cầu báo cáo theo đúng quy định; thời điểm nhận được báo cáo tính từ ngày văn bản báo cáo về đến cơ quan có trách nhiệm nhận báo cáo hoặc đến hộp thư tiếp nhận.

 

Thông tư cũng quy định cụ thể cơ quan báo cáo, cơ quan tổng hợp báo cáo và cơ quan yêu cầu báo cáo; có hai loại báo cáo là: báo cáo thống kê định kỳ hàng năm và báo cáo đột xuất.

 

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2011.

Xem chi tiết Thông tư số 41/2011/TT-BGDĐT  tại đây./.

Đặng Quân
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat