Chính trị
Hội nghị kiểm điểm công tác tiếp dân, giải quyết KNTC và các điểm mâu thuẫn, khiếu kiện đông người bảo đảm an ninh trật tự
Số lần xem: 577            Ngày đăng: 01/11/2011

Ngày 31/10, UBND tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC) và giải quyết các điểm mâu thuẫn, khiếu kiện đông người bảo đảm an ninh trật tự. Các đồng chí: Bùi Văn Hải, Chủ tịch UBND tỉnh; Lại Thanh Sơn, Phó Chủ t

 

Thời gian qua, công tác tiếp dân, giải quyết KNTC và giải quyết các điểm mâu thuẫn, khiếu kiện đông người được cấp uỷ, chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo và đã có chuyển biến tích cực. Toàn tỉnh đã tổ chức tiếp 6.514 lượt người đến phản ánh, đề nghị giải quyết 4.047 vụ việc. Phần lớn đơn thư phát sinh được giải quyết kịp thời. Tổng số đơn phát sinh từ đầu năm đến nay là 5.037 đơn, trong đó số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp, các ngành là 2.077. Đã giải quyết xong 1.705 đơn, chiếm 82,1% so với số đơn phải giải quyết. Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục duy trì việc giao ban trực tuyến định kỳ hàng tháng với Chủ tịch UBND các huyện, thành phố để kiểm điểm việc thực hiện, nghe báo cáo trực tiếp từng vụ việc KNTC phức tạp và cho ý kiến chỉ đạo, giải quyết. Đối với những vụ việc KNTC kéo dài, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát, tăng cường đối thoại và tổ chức công bố công khai kết quả giải quyết. Trong tiếp dân, giải quyết KNTC đã duy trì và làm tốt công tác phối hợp với Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, các đoàn thể để vận động, giáo dục, thuyết phục công dân; kiểm tra chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị nhằm nâng cao hiệu quả công tác giải quyết KNTC;…

Tuy nhiên, công tác tiếp dân, giải quyết KNTC thời gian qua còn những tồn tại, hạn chế, đó là: Tình trạng công dân vi phạm nội quy tiếp dân, gây mất trật tự tại Trụ sở Tiếp dân của UBND tỉnh chưa được khắc phục; một số công dân mang khẩu hiệu, có hành vi mạt sát, xúc phạm cán bộ tiếp dân chưa được xử lý kiên quyết; một số huyện, thành phố chưa tập trung cao trong chỉ đạo, giải quyết vụ việc phức tạp, kéo dài; việc tổ chức thi hành một số quyết định giải quyết và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh còn chậm; công tác quản lý Nhà nước nói chung và đặc biệt là một số lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, tài nguyên môi trường, chính sách xã hội… còn chưa chặt chẽ. Một bộ phận cán bộ giải quyết KNTC còn chưa đáp ứng yêu cầu về năng lực, phẩm chất, tinh thần trách nhiệm. Hiện nay bên cạnh những KNTC về đất đai, bồi thường GPMB… đã xuất hiện nhiều vụ việc khiếu kiện phức tạp liên quan đến ô nhiễm môi trường và có nguy cơ trở thành điểm thành điểm nóng nếu không giải quyết tốt…

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Hải biểu dương, ghi nhận kết quả công tác tiếp dân, giải quyết KNTC của các cấp, các ngành trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết KNTC. Tập trung chấn chỉnh, khắc phục những mặt yếu kém để nâng cao năng lực quản lý, điều hành và đề cao trách nhiệm cá nhân trong việc giải quyết KNTC. Tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất giữa các ngành, các cấp và các tổ chức đoàn thể trong giải quyết KNTC. Đồng chí yêu cầu các huyện, thành phố và ngành chức năng chỉ đạo, tiến hành việc kiểm điểm công tác tiếp dân, giải quyết KNTC từ đầu năm đến nay; tập trung vào những vấn đề nổi cộm nhất để đánh giá, rút kinh nghiệm; đồng thời tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc mới phát sinh ngay từ cơ sở và giải quyết cơ bản những vụ tồn đọng, kéo dài; đặc biệt lưu ý các điểm mâu thuẫn, khiếu kiện đông người; chủ động nắm tình hình, không để xảy ra tình trạng công dân tụ tập đông người, khiếu kiện vượt cấp; kiên quyết xử lý nghiêm những đối tượng chống đối, cầm đầu, kích động công dân khiếu kiện đông người. Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý Sở Tài nguyên và Môi trường cần quan tâm, thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, đẩy nhanh tiến độ đo đạc bản đồ địa chính để thiết lập hệ thống hồ sơ đất đai; tham mưu, đề xuất biện pháp xử lý đối với những vi phạm về quản lý và sử dụng đất;…

Kiều Liên
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat