Văn bản do Trung ương ban hành
Quy định mới về chế độ phụ cấp cán bộ Công đoàn
Số lần xem: 15585            Ngày đăng: 20/12/2011

Ngày 14/12, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có Quyết định số 1439/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định chế độ phụ cấp cán bộ Công đoàn.

Quyết định nêu rõ, phụ cấp cán bộ công đoàn theo quy định này bao gồm: Phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên cơ sở trở lên hoạt động kiêm nhiệm; phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Phụ cấp này không tính để đóng và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Khi thôi giữ chức vụ kiêm nhiệm, cán bộ công đoàn thì thôi hưởng phụ cấp cán bộ công đoàn từ tháng tiếp theo.

Mức phụ cấp cán bộ công đoàn cơ sở được xác định căn cứ vào số lượng lao động của đơn vị. Công đoàn cơ sở được sử dụng tối đa 30% số thu kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn (phần công đoàn cơ sở được sử dụng) để chi lương, phụ cấp cán bộ công đoàn chuyên trách và phụ cấp cán bộ công đoàn cơ sở.

Cán bộ công đoàn căn cứ khả năng nguồn kinh phí được sử dụng và nhu cầu thực tế của đơn vị được điều chỉnh đối tượng, mức chi, thời gian chi phụ cấp cho phù hợp nhưng phụ cấp kiêm nhiệm không quá hệ số 0,7; phụ cấp trách nhiệm không quá hệ số 0,3.

Quy định hướng dẫn chi tiết hệ số phụ cấp kiêm nhiệm, phụ cấp trách nhiệm với Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên Ban Chấp hành, Uỷ viên ủy Ban kiểm tra; Chủ tịch công đoàn bộ phận, tổ trưởng công đoàn… tại công đoàn cơ sở tuỳ thuộc vào số lao động tại đơn vị.

Bên cạnh đó, Quyết định cũng quy định chi tiết phụ cấp cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở; Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Quyết định này có hiệu lực từ 01/01/2012, thay thế Quy định chế độ phụ cấp kiêm nhiệm, phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 1262/QĐ-TLĐ ngày 19/9/2007 và Văn bản số 374/TLĐ ngày 5/3/2008 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.

* Xem chi tiết Quyết định số 1439/QĐ-TLĐ tại đây./.

Kiều Liên
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat