Phổ biến pháp luật về ATGT
Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông
Số lần xem: 927            Ngày đăng: 24/05/2012

Ngày 17/5/2012, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 655/CĐ-TTg về việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT).

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã quan tâm chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; các cấp, các ngành, các cơ quan báo chí đã có nhiều cố gắng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ này. Tuy nhiên, hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT chưa đáp ứng yêu cầu; tình hình tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông có chuyển biến bước đầu, song vẫn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp. Nhiều cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương vẫn chưa quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa, Luật đường sắt và các văn bản pháp luật liên quan và chưa xây dựng các chuyên mục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm TTATGT và văn hóa giao thông.

Để tích cực, chủ động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông thường xuyên, rộng rãi đến toàn dân, đặc biệt nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT; xây dựng nhiều chuyên mục để tuyên truyền sâu rộng, chính xác về các giải pháp bảo đảm TTATGT của các cấp, các ngành, chú trọng tuyên truyền những nhân tố điển hình, gương người tốt việc tốt trong việc chấp hành pháp luật về bảo đảm TTATGT; phê phán tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT; đồng thời cho thông báo công khai danh sách tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT.

Các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị, xã hội cần tăng cường phổ biến, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên của cơ quan, đơn vị mình nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo đảm TTATGT.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan dự thảo quy định về tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo đảm TTATGT của cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Công chức, Luật Viên chức.

Đồng thời, Bộ Công an chỉ đạo Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm Thông tư số 38/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 của Bộ Công an về Quy định thông báo người có hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT.

Các cơ quan, tổ chức, địa phương khi nhận được thông báo của cơ quan Công an gửi thông báo về người có hành vi vi phạm pháp luật TTATGT phải có biện pháp để nhắc nhở, giáo dục người vi phạm và thông báo kết quả lại cho cơ quan Công an. Bên cạnh đó, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông để thông báo danh sách các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT trên báo, đài, truyền thanh địa phương. Riêng các hành vi vi phạm nghiêm trọng như: Chống người thi hành công vụ; uống rượu, bia gây tai nạn giao thông; danh sách những người vi phạm gửi về Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia để Ủy ban phối hợp với các cơ quan thông tin, thông báo trên thông tin truyền thông Trung ương.

Cùng với đó, Thủ tướng cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, các báo, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, thành phố mở chuyên mục thông báo vi phạm pháp luật về TTATGT theo tuần.

Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp, hỗ trợ các báo, đài địa phương thực hiện tốt việc thông báo công khai danh sách các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT./.

Hải Huyền
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat