Văn bản do Trung ương ban hành
Chỉ thị của Bộ Y tế về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh
Số lần xem: 1454            Ngày đăng: 21/09/2012

Ngày 10/9/2012, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Chỉ thị số 05/CT-BYT về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh sau khi điều chỉnh giá dịch vụ y tế.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thực hiện lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ y tế, Bộ Y tế và Bộ Tài chính đã ký Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT/BYT-BTC ngày 29/02/2012 ban hành mức giá tối đa của 447 dịch vụ y tế, thay thế giá các dịch vụ đã ban hành từ năm 1995 và một số dịch vụ ban hành năm 2006, tạo điều kiện để các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có kinh phí triển khai thực hiện các dịch vụ, kỹ thuật y tế, duy tu, bảo dưỡng các trang thiết bị y tế, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh, người có thẻ bảo hiểm y tế và đối tượng chính sách được tốt hơn. Tuy nhiên, trong thời gian qua một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa quan tâm đúng mức các điều kiện phục vụ người bệnh và nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, còn có các ý kiến của người bệnh, cộng đồng và cơ quan truyền thông về giá dịch vụ y tế và chất lượng dịch vụ y tế chưa tương xứng. 

Để từng bước khắc phục vấn đề này, tiếp tục nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh sau khi điều chỉnh giá dịch vụ y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu: Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, khẩn trương chỉ đạo thực hiện, kiểm tra, giám sát, áp dụng khen thưởng, kỷ luật, có hình thức xử lý thích hợp đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi quản lý trong việc thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu của Chỉ thị số 06/2007/CT-BYT, ngày 07/12/2007 và Chương trình số 527/CTr-BYT ngày 18/6/2009 của Bộ Y tế về nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh vì mục tiêu đáp ứng sự hài lòng của người bệnh Bảo hiểm Y tế.

Giám đốc bệnh viện, viện có giường bệnh, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến tích cực triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, trong đó có các nội dung: Công khai giá dịch vụ y tế trên các bảng, tại khu vực dễ quan sát, dễ đọc, kịp thời giải đáp những thắc mắc của người dân liên quan đến giá dịch vụ y tế mới; bố trí buồng khám, quầy phát thuốc, nơi thu viện phí để phù hợp với số người bệnh đến khám và giảm tối đa thời gian chờ của người bệnh; cải tiến quy trình khám bệnh, xét nghiệm, thăm dò chức năng, thủ tục vào viện, chuyển viện, ra viện, thanh toán viện phí, bảo hiểm y tế; ứng dụng phát số khám tự động, bảng số điện tử…

Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng y tế các bộ, ngành làm đầu mối phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc trong việc triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị này nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tương xứng với điều chỉnh giá dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của nhân dân./.

Nam Tuy
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat