Văn hoá - Xã hội
Kế hoạch Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2012-2020 tỉnh Bắc Giang.
Số lần xem: 2233            Ngày đăng: 04/03/2013

Ngày 27/2/2013, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 422/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Bác sỹ trẻ tình nguyện khám, chữa bệnh miễn phí cho người cao tuổi (Ảnh minh họa)

Theo đó, mục tiêu phấn đấu từ nay đến năm 2015 đạt 15% và năm 2020 là 50% người cao tuổi có khả năng tham gia hoạt động kinh tế và có nhu cầu hỗ trợ được hướng dẫn về sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phương tiện sản xuất, chuyển giao công nghệ, tiêu thụ sản phẩm, vay vốn phát triển sản xuất; 100% số xã, phường, thị trấn hỗ trợ cho việc thành lập và hoạt động của Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn; 100% người cao tuổi khi ốm đau được khám chữa bệnh và được hưởng chăm sóc của gia đình, cộng đồng; 100% người cao tuổi đủ điều kiện theo quy định được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng hoặc nuôi dưỡng tập trung trong các cơ sở bảo trợ xã hội;…

Để đạt được những mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra 09 nội dung hoạt động, tiêu biểu như: Phát huy vai trò của người cao tuổi; chăm sóc sức khỏe, đời sống văn hóa, tinh thần; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về các vấn đề liên quan đến người cao tuổi; nâng cao đời sống vật chất; xây dựng và nhân rộng mô hình chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi dựa vào cộng đồng;…

Để thực hiện có hiệu quả các nội dung trên, Kế hoạch đề ra những giải pháp cụ thể như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quan điểm của Đảng, Luật Người cao tuổi và các chính sách của nhà nước đối với người cao tuổi để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, gia đình, cộng đồng, xã hội và bản thân người cao tuổi trong các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; tăng cường vai trò lãnh đạo và trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân, Hội người cao tuổi, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện về chính sách, chế độ trợ giúp người cao tuổi; đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về thực hiện chính sách, pháp luật đối với người cao tuổi…

*Xem chi tiết Kế hoạch số 422/KH-UBND tại đây./.

 

Nguyễn An
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat