Huyện - Thành phố
Lục Ngạn: Tập huấn chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2014
Số lần xem: 2366            Ngày đăng: 15/01/2014

Ngày 12/01/2014, Ban Thường vụ Huyện uỷ Lục Ngạn tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” và “Giới thiệu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh” cho hơn 200 cán bộ chủ chốt cấp huyện và cơ sở.


Quang cảnh hội nghị học tập chuyên đề năm 2014.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được học tập, nghiên cứu những nội dung tư tưởng đạo đức, quan điểm, tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, về chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm trong giai đoạn hiện nay… Đồng thời, giới thiệu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh có nội dung liên quan đến chuyên đề cần nghiên cứu.

Cũng tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã hướng dẫn các bước triển khai thực hiện chuyên đề năm 2014 đến các chi, đảng bộ. Theo đó, mỗi tập thể đăng ký thực hiện từ 01 đến 02 việc làm tốt gắn với giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở cở sở, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để tổ chức thực hiện có hiệu quả việc làm đó; mỗi cá nhân đảng viên cũng đăng ký từ 01 đến 02 việc làm tốt theo tấm gương đạo đức của Bác, đồng thời thực hiện nghiêm chỉnh việc ghi sổ nhật ký làm theo Bác. Bên cạnh đó, các cơ quan truyền thông đại chúng ở địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chuyên đề “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2014.

Đức Thọ
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat