Tài liệu tham khảo
Tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa
Số lần xem: 1000            Ngày đăng: 06/01/2016

TS. Trần Đức Anh Sơn chủ biên Với sự cộng tác của: Võ Văn Hoàng, Nguyễn Nhã, Trần Văn Quyến và Trần Thắng. Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản năm 2014.

NỘI DUNG:

LỜI NÓI ĐẦU
 
PHẦN THỨ NHẤT. QUÁ TRÌNH CHIẾM HỮU, XÁC LẬP, THỰC THI CHỦ QUYỀN VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM ĐỐI VỚI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA
 
Chương 1. Quá trình chiếm hữu, xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa
 
1. Tên gọi, vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên quần đảo Hoàng Sa
 
2. Quá trình chiếm hữu, xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa
 
3. Tổ chức quản lý hành chính của của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa
 
Chương 2. Tranh chấp chủ quyền và cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa
 
1. Thời kỳ 1884 - 1954
 
2. Thời kỳ 1954 - 1975 
 
3. Thời kỳ từ 1975 đến nay
 
PHẦN THỨ HAI. TƯ LIỆU VỀ CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM ĐỐI VỚI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA
 
Chương 1. Thư tịch cổ Việt Nam chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa
 
1. Hoàng Sa trong thư tịch cổ thời Lê - Trịnh, chúa Nguyễn và Tây Sơn (thế kỷ XVII - XVIII)
 
2. Hoàng Sa trong thư tịch cổ thời Nguyễn (thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX)
 
Chương 2. Thư tịch cổ nước ngoài chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa 
 
1. Hoàng Sa trong thư tịch cổ phương Tây (thế kỷ XVI - XIX)
 
2. Hoàng Sa trong thư tịch cổ Trung Quốc (thế kỷ XVII - XIX)
 
Chương 3. Tư liệu về quá trình thực thi và bảo vệ chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa thời Pháp thuộc và thời Việt Nam Cộng hòa 
 
1. Tư liệu về quá trình thực thi và bảo vệ chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa thời Pháp thuộc (1884 - 1954) 
 
2. Tư liệu về quá trình thực thi và bảo vệ chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa thời Việt Nam Cộng hòa (1954 - 1975)
 
Chương 4. Tư liệu bản đồ chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa
 
1. Bản đồ cổ Việt Nam chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa
 
2. Bản đồ cổ phương Tây chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa
 
3. Bản đồ cổ Trung Quốc chứng minh quần đảo Hoàng Sa không thuộc chủ quyền của Trung Quốc
 
4. Bản đồ cổ Trung Quốc do phương Tây xuất bản chứng minh quần đảo Hoàng Sa không thuộc chủ quyền của Trung Quốc 
 
LỜI CUỐI SÁCH
 
TÀI LIỆU THAM KHẢO
 
PHỤ LỤC
Phụ lục 1. Thư tịch cổ Việt Nam về quá trình xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa
Phụ lục 2. Châu bản triều Nguyễn về quá trình xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa
Phụ lục 3. Thư tịch cổ phương Tây chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa 
Phụ lục 4. Tư liệu về quá trình thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa thời Pháp thuộc và thời Việt Nam Cộng hòa
Phụ lục 5. Bản đồ cổ chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa
Phụ lục 6. Ảnh tư liệu về quần đảo Hoàng Sa thời Pháp thuộc và thời Việt Nam Cộng hòa 
Phụ lục 7. Hình ảnh “Hoàng Sa trong lòng Tổ quốc Việt Nam”
 
Sách dày 476 trang (102 trang màu), bìa cứng, khổ 16 x 24 cm. Giá bán 220.000 đồng

  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat