Các sở, ban, ngành
Nâng cao chất lượng truyền thanh cơ sở
Số lần xem: 567            Ngày đăng: 13/12/2016

Ngày 13/12, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông về kết quả công tác thông tin và truyền thông (TT&TT) năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: BGP/Nguyễn Miền.

Năm 2016, Sở TT&TT đã tập trung chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Hoạt động xuất bản, in, phát hành, quảng cáo trên địa bàn tỉnh từng bước được quản lý chặt chẽ. Lĩnh vực bưu chính, viễn thông có nhiều bước tiến mới và duy trì tốc độ phát triển khá.

Đến nay, đã có 100% các xã, phường, thị trấn được phủ sóng thông tin di động và truy cập Internet tốc độ cao; 1.822 dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, 2; có 10 đơn vị cung cấp 198 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 39 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; hoàn thiện triển khai Chữ ký số năm 2016 cho 100% các cơ quan cấp sở, UBND cấp huyện... Qua đó, góp phần tăng cường công tác quản lý văn bản trong giao dịch điện tử; đáp ứng ngày càng tốt hơn các nhu cầu về công nghệ thông tin (CNTT) cho các cơ quan Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung trao đổi, làm rõ các vấn đề tồn tại trong công tác TT&TT năm 2016. Trọng tâm là công tác quản lý các thuê bao di động chưa được chặt chẽ, vẫn để xảy ra những tin nhắn rác, gây ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền địa phương. Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh hiện nay, chất lượng đài truyền thanh cơ sở vẫn còn kém. Nguyên nhân do trình độ năng lực của cán bộ truyền thanh cơ sở còn yếu, chế độ cho cán bộ Đài truyền thanh cơ sở còn thấp, nên chưa phát huy được hết vai trò, nhiệm vụ trong công tác tuyên truyền tại địa phương. Việc bó gọn dây cáp và ngầm hóa dây cáp trên địa bàn còn chậm, hiệu quả cao chưa cao; nguyên nhân do hệ thống văn bản chưa được thống nhất, nguồn kinh phí để thực hiện vẫn còn hạn hẹp. Vì vậy, các đại biểu đề nghị cần phải xây dựng lộ trình và có chế tài cụ thể để thực hiện...

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị trong năm 2017, Sở TT&TT cần rà soát, xây dựng lại quy chế hoạt động của sở, đảm bảo tính chặt chẽ, phân công đúng người, đúng việc. Phối hợp với Sở Nội vụ để tuyển dụng đội ngũ nhân sự chất lượng, đúng ngành nghề, đáp ứng được yêu cầu phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh. Tổ chức kiểm điểm, đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân đối với những tồn tại, hạn chế đã được Đoàn giám sát đại biểu Quốc hội tỉnh đề cập trong đợt giám sát vừa qua.

Đồng thời phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh triển khai thử nghiệm hoạt động của Cổng thông tin điện tử. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc mua sắm trang thiết bị thông tin, đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí ngân sách. Làm tốt công tác quản lý Nhà nước về hoạt động báo chí, định hướng về công tác thông tin tuyên truyền cho các cơ quan, đơn vị báo chí. Đối với hệ thống truyền thanh cơ sở cần đánh giá lại hiệu quả, nêu rõ biện pháp để nâng cao chất lượng hoạt động, phục vụ tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền tại địa phương…/.

Nguyễn Miền
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat