Các sở, ban, ngành
Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thanh tra
Số lần xem: 556            Ngày đăng: 27/12/2016

Sáng ngày 27/12, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra kinh tế - xã hội giai đoạn 2011- 2015. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan thuộc Tỉnh ủy, UBND các huyện, thành phố.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: BGP/Hải Huyền.

Theo báo cáo tại hội nghị, giai đoạn 2011- 2015, toàn ngành Thanh tra đã tiến hành hơn 1.000 cuộc thanh tra, trong đó có 403 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội, 197 cuộc thanh tra trách nhiệm và 417 cuộc thanh tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã phát hiện nhiều vi phạm, tiến hành xử lý với số tiền 281,7 tỷ đồng và 1,33 triệu m2 đất các loại; ban hành 3.921 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 11,8 tỷ đồng. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xem xét trách nhiệm đối với 410 tập thể và 1.384 cá nhân liên quan đến sai phạm được phát hiện qua thanh tr,... Các cơ quan thanh tra nhà nước trong tỉnh cũng đã kiến nghị sửa đổi nhiều cơ chế, chính sách pháp luật liên quan đảm bảo phù hợp tình hình thực tế.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ kết quả đạt được, những khó khăn, tồn tại trong công tác thanh tra. Cụ thể như: chất lượng thanh tra còn chưa cao; tỷ lệ số vụ việc tham nhũng được phát hiện qua thanh tra còn thấp; việc thanh tra còn chồng chéo, chưa sát với thực tế. Còn thiếu các biện pháp bảo đảm việc thực hiện kết luận xử lý sau thanh tra…

Để công tác thanh tra thời gian tới phát huy hiệu quả hơn nữa, các đại biểu đề nghị cần xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo; giải quyết dứt điểm các quyết định xử lý về thanh tra. Tăng cường việc giám sát công tác thanh tra, thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, các vụ việc có sai phạm nghiêm trọng, mức độ lớn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: BGP/Hải Huyền.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh khẳng định vai trò quan trọng của công tác thanh tra. Đồng thời nhấn mạnh trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường hiện nay, yêu cầu đặt ra cho các cơ quan thanh tra nhà nước của tỉnh càng phải quyết liệt hơn. Đối với cấp ủy, chính quyền địa phương cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm; coi trọng công tác ngăn chặn, phòng ngừa sai phạm; kiến nghị sửa đổi những chủ trương chính sách không phù hợp, là khe hở cho sai phạm, tham nhũng, lãng phí. Công tác thanh tra, kiểm tra phải có kế hoạch cụ thể, sát với thực tế, có trọng tâm, trọng điểm, nhất là công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, không để trùng chéo trong thanh tra, kiểm tra, hạn chế thấp việc gây phiền hà cho cơ quan, doanh nghiệp.

Cùng với đó, phải đổi mới phương pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra. Quá trình thanh tra phải tuân thủ trình tự thủ tục theo quy định; bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ, khách quan, kịp thời trong hoạt động thanh tra. Việc xử lý phải đúng người, đúng tội; công khai, dân chủ, giải quyết dứt điểm kết luận sau thanh tra.

Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Thanh tra tỉnh nghiên cứu, đề xuất xây dựng  Quy chế phối hợp với Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước tỉnh trong việc đôn đốc thực hiện kết luận, quyết định xử lý về thanh tra trình UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền. Đồng thời tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức cho cán bộ, công chức Thanh tra./. 

Hải Huyền
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat