Kinh tế
Bắc Giang nỗ lực không ngừng để cải thiện môi trường đầu tư
Số lần xem: 634            Ngày đăng: 30/12/2016

Chia sẻ về hiện trạng thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh thời gian qua, đặc biệt là thu hút vốn FDI, ông Trịnh Hữu Thắng - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang đã trả lời phỏng vấn Cổng Thông tin điện tử UBND tỉnh.

Ông Trịnh Hữu Thắng - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang. Ảnh: BGP/Hải Huyền.

PV: Năm 2016, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đạt được kết quả đáng khích lệ, đứng thứ 5 toàn quốc về thu hút đầu tư nước ngoài. Có được kết quả trên phải chăng là do tỉnh Bắc Giang đã xây dựng một môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, thưa ông?

Ông Trịnh Hữu Thắng: Có thể nói, năm 2016 nhờ sự kết hợp nhiều giải pháp trong xúc tiến, thu hút đầu tư nên kết quả thu hút đầu tư của tỉnh Bắc Giang đạt kết quả rất ấn tượng. Cụ thể, tính đến hết tháng 11/2016, toàn tỉnh đã thu hút được 172 dự án đầu tư; trong đó có 128 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký đạt 12.389,7 tỷ đồng (gấp hơn 3 lần so với năm 2015); 44 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với vốn đăng ký đạt 911,76 triệu USD và điều chỉnh bổ sung tăng vốn cho 24 dự án với tổng vốn bổ sung đạt 70,3 triệu USD. Tính chung từ trước đến nay, trên địa bàn tỉnh có 854 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký đạt 53.963 tỷ đồng và 259 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, vốn đăng ký đạt 3.503,8 triệu USD. Trong năm đã thu hút được một số dự án lớn như: Dự án Đầu tư xây dựng và Kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Châu Minh – Mai Đình (KCN Hòa Phú) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ với tổng vốn đăng ký 1.933 tỷ đồng; Dự án Khu Du lịch Tâm linh - Sinh thái Tây Yên Tử của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử (1.486 tỷ đồng); Dự án Hạ tầng kho bãi Trung tâm Logistic Quốc tế thành phố Bắc Giang (4.194 tỷ đồng); Dự án Công ty TNHH JA Solar Việt Nam của Công ty TNHH JA Solar (280 triệu USD); Dự án Nhà máy sản xuất tai nghe, dây kết nối New Wing của Công ty TNHH New Wing Interconnect Technology (Bắc Giang) (100 triệu USD).

Để đạt được những kết quả trên có nhiều yếu tố chủ quan và khách quan, trong đó những yếu tố chủ quan đã góp phần tạo nên thành công trong công tác xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh trong năm qua. Đó là, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh như: Tập trung thực hiện cải cách hành chính tại cấp tỉnh thông qua việc ban hành Quy định về trình tự thủ tục thực hiện các dự án đầu tư bên ngoài các KCN trên địa bàn tỉnh; thành lập và đưa Trung tâm hành chính công tỉnh đi vào hoạt động nhằm tập trung đầu mối để tiếp nhận và xử lý các hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư theo hướng giảm bớt thời gian, xử lý hồ sơ nhanh gọn và thông thoáng, giảm bớt chi phí cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp. Đối với cấp huyện, thành phố, UBND tỉnh đã chỉ đạo trực tiếp người đứng đầu các địa phương quán triệt, thực hiện nghiêm túc việc cử đơn vị đầu mối phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết các đề nghị của nhà đầu tư.

Trong năm, Ban Chỉ đạo Hỗ trợ đầu tư và Phát triển doanh nghiệp tỉnh đã giải quyết kịp thời những khó khăn của các nhà đầu tư về lĩnh vực hạ tầng giao thông, điện, nước. Ban Chỉ đạo đã thành lập các tổ chuyên gia giúp việc và tổ tư vấn hỗ trợ các thủ tục về đầu tư, kinh doanh đặt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nhằm tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện các TTHC liên quan.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã tổ chức các buổi đối thoại xúc tiến đầu tư như: Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc nhằm lắng nghe đề xuất của doanh nghiệp, trên cơ sở đó có những chỉ đạo kịp thời nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hình ảnh của tỉnh trong con mắt các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

PV: Vậy theo ông Bắc Giang đã có chuẩn bị như thế nào để thu hút mạnh mẽ hơn nguồn vốn đầu tư trong thời gian tới?

Ông Trịnh Hữu Thắng: Nhằm nâng cao kết quả thu hút đầu tư trong thời gian tới, Bắc Giang đã và đang thực hiện nhiều nhóm nhiệm vụ và giải pháp chuẩn bị cho làn sóng đầu tư vào tỉnh. Đó là, nâng cao tính năng động tiên phong của lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, trong đó, lãnh đạo các cấp nhất là người đứng đầu phải gương mẫu, năng động, sáng tạo, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, cải tiến phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo hiệu lực, hiệu quả thực thi các nhiệm vụ trong thu hút đầu tư.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh gặp gỡ các nhà đầu tư Hàn Quốc. Ảnh: BGP/Hải Huyền.

Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và quản lý quy hoạch trên địa bàn theo hướng thống nhất các quy hoạch, tránh sự chồng chéo giữa các quy hoạch; rà soát và thành lập một số khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh làm cơ sở thu hút đầu tư các dự án vào địa bàn.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, trong đó tập trung rà soát, công bố công khai các TTHC của từng cơ quan, đơn vị để các tổ chức, cá nhân dễ dàng tiếp cận và thực hiện. Đặc biệt là từ tháng 9/2016, UBND tỉnh Bắc Giang đã thành lập và đưa Trung tâm hành chính công tỉnh vào hoạt động. Đây là một trong những nỗ lực nhằm giảm bớt thời gian, chi phí trong giải quyết TTHC của doanh nghiệp, nhà đầu tư đến đầu tư tại tỉnh.

Hỗ trợ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất thông qua việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương cho phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2013; thực hiện công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quỹ đất chưa sử dụng trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và sở chuyên ngành để nhà đầu tư, doanh nghiệp tiếp cận, tìm hiểu; tiếp tục rà soát, cải cách TTHC trong lĩnh vực đất đai, đặc biệt là thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trường hợp đầu tư cầm chừng, không đầu tư; nghiên cứu và xây dựng cơ chế để Nhà nước thực hiện GPMB và giao mặt bằng sạch cho các nhà đầu tư; tạo nguồn vốn GPMB các dự án đầu tư để tạo mặt bằng sạch làm cơ sở thu hút đầu tư vào tỉnh.

Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế phục vụ thu hút đầu tư, kinh doanh như hạ tầng giao thông nhằm kết nối nội bộ cũng như tăng cường kết nối vùng; đầu tư đồng bộ hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tạo sự hấp dẫn về địa bàn đầu tư đối với các nhà đầu tư.

Cùng đó, tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận thông tin và tháo gỡ khó khăn trong hoạt động đầu tư, kinh doanh thông qua việc công khai, đầy đủ các quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh, huyện, các khu, cụm công nghiệp; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và các sở, ban, ngành, huyện, thành phố đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, hữu ích cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư; rà soát và nâng cấp Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và website của các sở, ban, ngành liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp và nhà đầu tư nhằm tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp khai thác các thông tin cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

PV: Vấn đề tiếp cận đất đai, GPMB được nhiều doanh nghiệp FDI quan tâm, mặc dù đã được tỉnh quan tâm, tạo điều kiện. Tuy nhiên hiện nay một số doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn. Bắc Giang có cách gì để khắc phục điều này thưa ông?

Ông Trịnh Hữu Thắng: Chúng ta thừa nhận một thực tế trong thời gian vừa qua một số dự án mặc dù nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương các cấp nhưng doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc GPMB. Để giải quyết bài toán khó khăn trên, bên cạnh việc thực hiện các bước hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã chỉ đạo chính quyền từ cấp xã, huyện quán triệt sâu sắc tầm quan trọng của công tác hỗ trợ của địa phương đối với sự thành công của mỗi dự án đầu tư. Đối với những dự án lớn, có tác động đến phát triển KT-XH địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện dự án nhằm giúp các nhà đầu tư thực hiện các thủ tục liên quan, trong đó có công tác GPMB, tiếp cận đất đai của nhà đầu tư.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo Hỗ trợ đầu tư và Phát triển doanh nghiệp tỉnh, trong đó thành lập Tổ chuyên gia giúp việc nhà đầu tư trong công tác GPMB, tiếp cận đất đai mặt bằng xây dựng. Các chuyên gia này làm việc trực tiếp với các nhà đầu tư hỗ trợ lập hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình phối hợp với địa phương (huyện, xã) tổ chức các bước theo đúng quy định của pháp luật; nắm bắt những khó khăn, vướng mắc nhà đầu tư gặp phải, báo cáo Ban Chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo trực tiếp Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung hỗ trợ tối đa các nhà đầu tư trong quá trình GPMB sau khi dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư; rà soát các dự án đã được chấp thuận đầu tư nhưng chưa được giao đất, cho thuê đất nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh các thủ tục xin giao đất, cho thuê đất.

PV: Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư gắn với tái cơ cấu kinh tế là một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tỉnh đặt ra trong năm 2017. Vậy, cụ thể nhiệm vụ giải pháp đó là gì?

Ông Trịnh Hữu Thắng: Như chúng ta đã biết, ngày 25/5/2016 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng hiệu quả và năng lực cạnh tranh tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Đề án đã đưa ra 09 nhóm giải pháp đồng thời đưa ra nhóm giải pháp đột phá. Đó là, coi việc đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành với chỉ tiêu cụ thể là cải thiện chỉ số PCI và PAPI là khâu đột phá để tái cơ cấu kinh tế với mục tiêu đến năm 2020 Bắc Giang đứng trong 15 tỉnh đứng đầu về Chỉ tiêu năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI);  ban hành các cơ chế, chính sách để tạo điều kiện cho phát triển doanh nghiệp. Tập trung nguồn lực đầu tư kết cấu hạ, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị; phát huy tối đa nguồn lực đất đai để thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư theo hình thức PPP cho xây dựng kết cấu hạ tầng. Phát triển và thu hút nhân lực, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động; đào tạo lao động nghề có chất lượng cao đáp ứng cho các trụ cột kinh tế của tỉnh (nông nghiệp, công nghiệp chế biến, may...), cung cấp lao động cho các tỉnh trong khu vực và xuất khẩu lao động...

Tiếp tục tăng cường công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Ảnh: BGP/Hải Huyền.

Nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư trong năm 2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư với chức năng là cơ quan đầu mối sẽ tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện một số giải pháp. Đó là, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 19 của Chính phủ; các nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết số 73-NQ/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện tiếp tục thực hiện việc rà soát các TTHC của từng sở, ngành, địa phương để sửa đổi, bổ sung các quy định, thủ tục không còn phù hợp, đồng thời đăng tải các TTHC; thiết lập và công khai “đường dây nóng” để doanh nghiệp, nhà đầu tư phản ánh khó khăn, vướng mắc tới lãnh đạo UBND tỉnh. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Giang để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong thực hiện các TTHC.

Tiếp tục tăng cường công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, trong đó Ban Chỉ đạo Hỗ trợ đầu tư và Phát triển doanh nghiệp tập trung chỉ đạo hỗ trợ triển khai một số dự án có quy mô lớn như: dự án Đầu tư xây dựng KCN Hòa Phú; dự án Trung tâm Logistic TP Bắc Giang; dự án Nhà máy nhiệt điện An Khánh.

Thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương cho phù hợp với quy định của Luật Đất đai năm 2014; tăng cường kiểm tra việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương. Công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quỹ đất chưa sử dụng lên trang website của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường làm căn cứ cho việc giới thiệu địa điểm, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử đất.

Duy trì các hội nghị gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp định kỳ hàng quý để nghe phán ánh và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp.

PV: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.

Hải Huyền (thực hiện)
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat