Chính trị
Hoạt động nổi bật của lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang trong tuần (từ ngày 26 - 31/12/2016)
Số lần xem: 977            Ngày đăng: 03/01/2017

Trong tuần qua, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã tham dự và chỉ đạo tại một số sự kiện nổi bật như: Tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2016; góp ý xây dựng Quy hoạch hệ thống hạ tầng giao thông TP. Bắc Giang đến năm 2030; tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững… và các sự kiện quan trọng khác.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh biểu dương những thành tích công tác
quốc phòng địa phương đạt được trong năm 2016. Ảnh: BGP/Hoàng Hà.

Ngày 26/12, phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2016, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh đề nghị các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh trong năm 2017 cần tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm là: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng giáo dục QP&AN các cấp; thực hiện tốt công giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng, nhất là giáo dục quốc phòng an ninh toàn dân và giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh, sinh viên; mở rộng đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh trên địa bàn.

Tiếp tục thực hiện tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tham mưu. Trong đó, lực lượng quân sự, công an làm nòng cốt về công tác quốc phòng, an ninh. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, gắn nhiệm vụ phát triển KT-XH với quốc phòng và an ninh; tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung của Đề án xây dựng khu vực phòng thủ, ưu tiên các hạng mục đã được xác định năm 2017 trong kế hoạch; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân. Bảo đảm đầy đủ ngân sách cho nhiệm vụ quốc phòng địa phương; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và các chính sách xã hội khác ở địa phương.

***

Sáng ngày 27/12, tại Hội nghị tổng kết công tác thanh tra kinh tế - xã hội giai đoạn 2011- 2015, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh khẳng định vai trò quan trọng của công tác thanh tra. Đồng thời nhấn mạnh trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường hiện nay, yêu cầu đặt ra cho các cơ quan thanh tra nhà nước của tỉnh càng phải quyết liệt hơn. Đối với cấp ủy, chính quyền địa phương cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm; coi trọng công tác ngăn chặn, phòng ngừa sai phạm; kiến nghị sửa đổi những chủ trương chính sách không phù hợp, là khe hở cho sai phạm, tham nhũng, lãng phí. Công tác thanh tra, kiểm tra phải có kế hoạch cụ thể, sát với thực tế, có trọng tâm, trọng điểm, nhất là công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, không để trùng chéo trong thanh tra, kiểm tra, hạn chế thấp việc gây phiền hà cho cơ quan, doanh nghiệp.

***

Trong 02 ngày (28 và 29/12), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến với các địa phương về triển khai nhiệm vụ, kế hoạch kinh tế - xã hội (KT-XH) và ngân sách Nhà nước năm 2017.
Chủ trì tại điểm cầu Bắc Giang có đồng chí: Bùi Văn Hải - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Linh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Để đáp ứng nhu cầu người dân, doanh nghiệp tốt hơn nữa, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, năm 2017 cả hệ thống phải chuyển động, nhất là chính quyền cơ sở luôn phải sát dân, gần dân hơn nữa. 

Thủ tướng Chính phủ  yêu cầu năm 2017 cần tập trung điều hành ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát nhằm tạo điều kiện để tăng trưởng cao hơn năm 2016 trên cơ sở nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương phải vượt qua được lợi ích cục bộ của bộ, ngành, địa phương, tiếp tục loại bỏ những quy định bất cập, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển doanh nghiệp, đẩy mạnh tái cơ cấu, chống lãng phí, phô trương hình thức, kiên quyết chống lợi ích nhóm, không đánh trống bỏ dùi... nhằm xây dựng chính quyền liêm chính, hành động, phát huy tinh thần dân chủ nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội.

***

Ngày 30/12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn chủ trì buổi làm việc góp ý xây dựng Quy hoạch hệ thống hạ tầng giao thông TP. Bắc Giang đến năm 2030.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cơ bản nhất trí các nội dung của dự thảo Quy hoạch và đồng tình các ý kiến đóng góp. Đồng thời yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với các ngành liên quan và đơn vị tư vấn nghiên cứu kỹ nội dung, bố cục của Quy hoạch bảo đảm hợp lý, khoa học. Cần cân đối nội dung đánh giá hiện trạng kinh tế - xã hội với hiện trạng mạng lưới hạ tầng giao thông trên địa bàn để làm nổi bật những hạn chế, bất cập trong quá trình xây dựng mạng lưới giao thông thời gian qua, từ đó đề ra phương hướng xây dựng quy hoạch thời gian tới.

***

Sáng ngày 31/12, phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Quân sự tỉnh Bắc Giang, đồng chí Lại Thanh Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh  yêu cầu Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường quán triệt sâu sắc đường lối chính trị quân sự của Đảng, chức năng, nhiệm vụ của Nhà trường; thường xuyên, chú trọng xây dựng và rèn luyện cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên, học viên có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức và trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện sai trái, tiêu cực, tư tưởng chủ quan, mơ hồ mất cảnh giác, góp phần xây dựng Đảng bộ Nhà trường thật sự trong sạch vững mạnh.

Bên cạnh đó, thường xuyên đổi mới nội dung và phương pháp lãnh đạo, quản lý, huấn luyện, giảng dạy, học tập cho phù hợp với từng đối tượng và địa bàn cụ thể, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phấn đấu xây dựng Nhà trường thành nơi giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, đào tạo chuyên ngành quân sự cơ sở có chất lượng và uy tín của tỉnh Bắc Giang.

***

Sáng ngày 26/12, tại Hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái đề nghị các cấp Hội nông dân trong tỉnh tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Chủ động tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác phát triển Hội; chủ động bảo vệ lợi ích chính đáng của hội viên nông dân. Phát huy tốt vai trò liên kết 4 nhà để giúp nông dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng cho hộ nghèo; chuyển giao khoa học kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng, hướng tới xuất khẩu. Tích cực vận động bà con dồn điền đổi thửa, hình thành vùng sản xuất tập trung, nhân rộng các mô hình hiệu quả…

***

Ngày 29, 30/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà thăm và làm việc tại một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các ngân hàng làm tốt công tác khóa sổ, quyết toán cuối năm, bảo đảm thanh toán, giao dịch thông suốt, kịp thời trong việc thu thuế, phí, lệ phí của các doanh nghiệp dịp cuối năm.

Bên cạnh đó, các Ngân hàng thương mại cổ phần cần chủ động trong việc phục vụ nhu cầu của người dân trước, trong và sau Tết, không để tình trạng xếp hàng, tập trung đông người tại các cây ATM.

***

Sáng ngày 26/12, làm việc với Sở Y tế Bắc Giang về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương đề nghị, ngành y tế cần thay đổi tư duy bao cấp, tích cực trong công tác tham mưu. Quan tâm xây dựng ngành về đội ngũ, tác phong và hình ảnh.

Bên cạnh đó, chú trọng xây dựng trang thông tin điện tử, tăng cường công tác tuyên truyền và quản lý nhà nước; xử lý nghiêm những vi phạm trong ngành. Đồng thời, chủ động phối hợp với các ngành, địa phương, các cơ quan thuộc Bộ Y tế để thực hiện tốt các mục tiêu ngành y tế đề ra trong năm 2017.

***

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương dự Lễ ra quân các đội tuyển học sinh giỏi (HSG) tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm 2017.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả công tác bồi dưỡng HSG của ngành giáo dục tỉnh Bắc Giang trong những năm qua, số học sinh tham dự kỳ thi HSG Quốc gia ngày một tăng cả về số lượng lẫn chất lượng. Đồng chí chúc các em học sinh tham dự kỳ thi sẽ bình tĩnh, tự tin, đạt kết quả cao nhất.

***

Sáng ngày 27/12, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2000-2015 và tổng kết phong trào năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương nhấn mạnh, để phong trào TDĐKXDĐSVH trong những năm tới đạt kết quả cao hơn, các đơn vị, tổ chức, địa phương cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung phong trào. Chú trọng công tác tuyên truyền, tăng cường đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng tích cực, hiệu quả. Tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào.

Bên cạnh đó, quan tâm vận động các doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo tham gia phong trào. Gắn phong trào với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Đăng Lâm (tổng hợp)
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat