Văn hoá - Xã hội
Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận
Số lần xem: 325            Ngày đăng: 05/01/2017

Ngày 05/01, đồng chí Đinh Thế Huynh - Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác dân vận năm 2017. Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bắc Giang có các đồng chí: Thân văn Khoa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lại Thanh Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Thị Kim Dung - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bắc Giang. Ảnh: BGP/Nguyễn Miền.

Năm 2016, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và các cấp ủy Đảng, chính quyền đã thực sự quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận. Chính quyền các cấp và các tổ chức đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh có kết quả các phong trào thi đua, yêu nước, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo”.

Cùng với đó, ngành Dân vận cũng sớm triển khai nhiều Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng về công tác dân vận. Do đó, công tác dân vận trong năm 2016 đã góp phần phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong xã hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh- quốc phòng tại các địa phương.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích và nêu bật các nguyên nhân dẫn tới những tồn tại trong công tác dân vận. Các đại biểu cho rằng, hiện nay, nhận thức của một số người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền tại các địa phương vẫn chưa thực sự coi trọng vị trí, vai trò then chốt của công tác dân vận; nhiều đảng viên chưa thấy được vai trò của mình trong vận động quần chúng nhân dân nên vẫn còn tư duy ỷ lại cho các tổ chức đoàn thể và Mặt trận Tổ quốc các cấp.

Bên cạnh đó, trình độ, năng lực của một bộ phận cán bộ dân vận, cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo còn hạn chế về phương pháp nên khi giải quyết công việc bị lúng túng; phương pháp vận động, tập hợp quần chúng chưa phù hợp với từng đối tượng ở địa phương…

Khắc phục những tồn tại, năm 2017, Ban Dân vận Trung ương tập trung triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm, bám sát việc triển khai thực hiện Nghị Quyết Trung ương 04-NQ/TW (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Qua đó, nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh - Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng nhấn mạnh, năm 2016 là năm đầu tiên cả nước triển khai các Nghị quyết XII của Đảng. Trong bối cảnh kinh tế đất nước gặp nhiều khó khăn làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, công tác dân vận đã có những chuyển biến tích cực, góp phần củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự nghiệp kiến tạo đất nước.

Để công tác dân vận đi vào chiều sâu và đạt được kết quả tích cực, đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Ban Dân vận các cấp cần tiếp tục đổi mới, tập trung giải quyết kịp thời những bức xúc chính đáng của nhân dân; người làm công tác dân vận phải nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, gần dân, sát dân, đặt vị trí của mình với người dân thì mới tạo được niềm tin vào quần chúng nhân dân. Trong xây dựng Đảng, cần có phương thức, cách thức cụ thể để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến đối với các tổ chức Đảng cơ sở. 

Đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp theo phương pháp hướng về cơ sở, chăm lo đời sống của nhân dân, nhất là nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đa dạng hình thức tuyên truyền với nội dung phong phú nhằm thấy rõ được vai trò, nhiệm vụ của Đảng đối với đời sống của nhân dân trong thời kỳ hội nhập và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần đưa sự nghiệp cách mạng của Đảng thành công./.

Nguyễn Miền
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat