Văn hoá - Xã hội
Hỗ trợ đào tạo nghề cho 1,4 triệu lao động nông thôn
Số lần xem: 290            Ngày đăng: 06/01/2017

Giai đoạn 2016-2020, hỗ trợ đào tạo nghề nông nghiệp cho 1,4 triệu lao động nông thôn. Sau đào tạo ít nhất 80% số người học nghề có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng có năng suất, thu nhập cao hơn.

Hỗ trợ đào tạo các ngành nghề về kỹ thuật và quản lý sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, nghề rừng,
nghề nuôi trồng đánh bắt. Ảnh: BGP/Trâm Anh.

Đó là mục tiêu đề ra trong Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2016-2020 mà Bộ Nông nghiệp và PTNT vừa ban hành.

Đối tượng đào tạo gồm: Lao động làm nông nghiệp ở các vùng sản xuất hàng hóa thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; lao động làm việc trong các trang trại, hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp có liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với nông dân. Lao động là người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp, phụ nữ.

Hình thức đào tạo bao gồm: Đào tạo nghề nông nghiệp trình độ sơ cấp, dưới 3 tháng cho lao động nông thôn là 1 triệu người. Trong đó, giao chỉ tiêu đào tạo cho các địa phương là 974 người. Các bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội đặt hàng các cơ sở đào tạo nghề có đủ điều kiện và năng lực để đào tạo cho 26 nghìn người. Bên cạnh đó, đào tạo nghề trình độ trung cấp và cao đẳng 400 nghìn người do các Trường cao đẳng, trung cấp ở Trung ương và địa phương hàng năm tuyển sinh theo quy định hiện hành.

Ngành nghề đào tạo gồm các ngành nghề về kỹ thuật và quản lý sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, nghề rừng, nghề nuôi trồng đánh bắt, khai thác thủy sản, chế biến nông, lâm, thủy sản và nghề muối cho người dân ở vùng nghèo, vùng đặc biệt khó khăn. Ngành nghề đào tạo để thực hiện các chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng phó với biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường biển. Ngoài ra, các địa phương lựa chọn ngành nghề phù hợp gắn với các vùng sản xuất hàng hóa lớn, có liên kết sản xuất, tiêu thụ, sản phẩm công nghệ cao, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây./.

Trâm Anh
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat