Chính trị
Bắc Giang: Tập trung làm tốt công tác chống tham nhũng, lãng phí
Số lần xem: 411            Ngày đăng: 07/01/2017

Ngày 07/01, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo của Tỉnh ủy năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 và quán triệt Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thủ trưởng các cơ quan, sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh; đại diện lãnh đạo Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Các đồng chí: Bùi Văn Hải - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thân Văn Khoa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Linh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: BGP/Nguyễn Miền.

Năm 2016, Tỉnh ủy Bắc Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh; tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020 với hình thức đa dạng, gắn với thực tế của từng địa phương, đơn vị.

Trong năm 2016, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 13 nghị quyết, 04 chỉ thị, 03 đề án, 03 quy chế, quy định và 01 kết luận trên các lĩnh vực tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong cả nhiệm kỳ 2015-2020. Các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành đều bám sát thực tiễn của địa phương và tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Cùng với đó, Tỉnh ủy cũng tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, khoa học - công nghệ, đảm bảo an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Nhờ vậy,  năm 2016, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 10,4%, vượt mục tiêu đề ra; môi trường đầu tư được cải thiện, công - nông nghiệp phát triển toàn diện, xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, hết năm 2016 toàn tỉnh có 49 xã đạt chuẩn nông thôn mới; giá trị xuất khẩu tăng 47,6% so với năm 2015; thu ngân sách ước đạt hơn 5 nghìn tỷ đồng, vượt 31,3%  dự toán; tạo việc làm mới cho gần 29 nghìn lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 11,9%; GRDP bình quân đầu người đạt 1.750 USD…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn tham luận tại hội nghị. Ảnh: BGP/Nguyễn Miền.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương năm 2016. Đồng thời thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, tồn tại trong quá trình chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, cụ thể như: Công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên vẫn còn mặt hạn chế; việc quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng ở nhiều nơi chưa cao; công tác tự phê bình và phê bình vẫn còn hình thức, còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng có mặt chưa hiệu quả; công tác dân vận trong một số nhiệm vụ, ở một số địa phương chưa hiệu quả; công tác cải cách hành chính trên một số mặt chưa đạt yêu cầu; tổ chức bộ máy, biên chế còn cồng kềnh…

Qua đó, các đại biểu đề xuất nhiều nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai tập trung chỉ đạo trong năm 2017, nhất là việc đẩy mạnh công tác dân vận tại các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, nhằm tạo sự đồng thuận của nhân dân với Đảng; làm tốt công tác quản lý, quy hoạch cán bộ đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Trình bày Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đồng chí Nguyễn Công Thức - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh đến 14 nhiệm vụ trọng tâm các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung thực hiện thường xuyên, liên tục, trên cơ sở phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ cách thức tổ chức. Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phải đảm bảo tính toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với quyết tâm chính trị cao. Đồng chí nhấn mạnh, Chương trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) phải được triển khai thường xuyên, kiên trì, người đứng đầu các cấp, các ngành phải  tiên phong nêu gương làm trước, làm đâu chắc đó, kết hợp giữa xây và chống, tạo sự đồng bộ với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Đồng chí Bùi Văn Hải - Bí thư Tỉnh ủy kết luận hội nghị. Ảnh: BGP/Nguyễn Miền.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Hải - Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, năm 2016, trong bối cảnh kinh tế đất nước gặp nhiều khó khăn, song tốc độ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh vẫn giữ ổn định, đạt mức tăng trưởng khá, kết quả đó đã thể hiện được tinh thần đoàn kết, quyết tâm của các cấp chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2017, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cần tập trung chỉ đạo làm tốt hơn nữa việc triển khai các nhiệm vụ trong phát triển kinh tế - xã hội.

Quá trình chỉ đạo, triển khai cần nắm chắc các công việc mang tính trọng tâm, trọng điểm, không triển khai dàn trải các nhiệm vụ, gây lãng phí, tốn kém, hiệu quả không cao. Trong phát triển nông nghiệp cần chỉ đạo làm tốt công tác dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, mỗi địa phương cần xây dựng một mô hình sản xuất nông nghiệp điểm; hướng tới nền sản xuất nông nghiệp chất lượng cao. Trong phát triển công nghiệp, cần tiếp tục thúc đẩy phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.

Về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, để triển khai có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các cán bộ, đảng viên trong tỉnh cần tập trung làm tốt công tác chống tham nhũng, lãng phí, chống bệnh hình thức, trên cơ sở tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kỷ luật nghiêm các trường hợp vi phạm; nêu gương những người làm tốt công tác chống tham nhũng, lãng phí. Chấm dứt tình trạng ăn uống, liên hoan, chè chén, gây xa hoa lãng phí. Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Trước mắt, cần tập trung chăm lo Tết cho người nghèo, người có công, đồng bào dân tộc thiểu số, tăng cường an ninh trật tự, để nhân dân đón tết an toàn, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm./.

Nguyễn Miền
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat