Huyện - Thành phố
Việt Yên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp
Số lần xem: 435            Ngày đăng: 09/01/2017

Giai đoạn 2016-2020, huyện Việt Yên (Bắc Giang) đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện, phấn đấu đến năm 2020 quy mô tích tụ ruộng đất dành cho phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là 200 ha.

(Ảnh minh họa). BGP/Trâm Anh.

Cùng đó, xây dựng vùng sản xuất rau, củ quả với quy mô trên 250 ha thành vùng sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP. Tập trung đầu tư cứng hóa kênh mương, lựa chọn thiết bị, chế phẩm công nghệ cao phục vụ tưới tiêu, xử lý môi trường đất và nước; công nghệ chế biến, bảo quản sau thu hoạch. Hỗ trợ xây dựng nhà kính, nhà lưới, nhà màng, kho lạnh, hệ thống tưới tự động, công nghệ sinh học về giống, bảo quản, chế biến đáp ứng tiêu chí sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Xây dựng một số mô hình ứng dụng công nghệ cao làm cơ sở nhân rộng như: Lựa chọn 01 thôn chuyển đổi cơ cấu cây trồng làm thay đổi tập quán canh tác kết hợp du lịch sinh thái bao gồm thảo dược, dược liệu, cây ăn quả, hoa, cây cảnh. Lựa chọn giống lúa thuần, lúa Nhật có chất lượng gạo ngon ổn định, áp dụng quy trình chăm sóc, quản lý dịch bệnh tổng hợp, công nghệ bảo quản sau thu hoạch có sự tham gia liên kết của Doanh nghiệp theo vùng tại các xã: Quang Châu, Quảng Minh, Ninh Sơn... Mô hình sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap tại các xã: Bích Sơn, Nghĩa Trung, Tự Lạn...; mô hình sản xuất rau an toàn, mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mô hình hoa tại các xã: Quảng Minh, Trung Sơn, Tự Lạn, Việt Tiến, Thượng Lan, Hương Mai, Nếnh, Bích Động...

Để đạt được mục tiêu đề ra, huyện Việt Yên tập trung xây dựng Quy hoạch phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2025, trong đó chú trọng định hướng quy hoạch vùng sản xuất tập trung nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện. Tổ chức lựa chọn, triển khai thực hiện công nghệ phù hợp với từng ngành sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp.

Cùng đó, đẩy mạnh hoạt động chuyển giao công nghệ cao, tăng cường tổng kết kinh nghiệm sản xuất  địa phương. Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, xây đựng liên kết chuỗi giá trị bền vững trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tăng cường quản lý Nhà nước đối với sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Xem chi tiết văn bản tại đây./.

Trâm Anh
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat