Chính trị
Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần nêu gương, chọn việc khó
Số lần xem: 592            Ngày đăng: 09/01/2017

Ngày 09/01, đồng chí Nguyễn Văn Linh - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chủ trì hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của người đứng đầu và kết quả thực hiện Kế hoạch số 116/KH-UBND của UBND tỉnh năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bùi Văn Hạnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Dương Văn Thái, Nguyễn Thị Thu Hà, Lê Ánh Dương; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: BGP/Hải Huyền.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, năm 2016, việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của người đứng đầu và Kế hoạch số 116/KH-UBND của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC); cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh được các cơ quan, địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc. Các nội dung, chỉ tiêu đăng ký nhiệm vụ trọng tâm của người đứng đầu cơ bản bảo đảm chất lượng, phù hợp với tình hình thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ được giao. Một số cơ quan, địa phương, đơn vị đã lựa chọn những nhiệm vụ khó mang tính đột phá và có những giải pháp cụ thể tổ chức tốt nhiệm vụ đăng ký, trong quá trình thực hiện đã huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký để tổ chức thực hiện; tập trung cao trên các lĩnh vực: Giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án giao thông trọng điểm; thu hút doanh nghiệp đầu tư; xây dựng nông thôn mới; chuyển dịch cơ cấu kinh tế; xây dựng kết cấu hạ tầng...

Quá trình thực hiện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, nêu cao vai trò gương mẫu. Bám sát nhiệm vụ trọng tâm, đề ra nhiều biện pháp, góp phần nâng cao công tác quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh kết quả đạt được, trong thực hiện nhiệm vụ còn tồn tại một số hạn chế như: Việc lựa chọn, đăng ký nhiệm vụ trọng tâm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chủ yếu dựa vào chỉ tiêu KT-XH do UBND tỉnh giao; chưa có nhiều người đứng đầu đăng ký nhiệm vụ quan trọng, có tác động mạnh mẽ làm chuyển biến ngành, lĩnh vực; việc lựa chọn đăng ký nhiệm vụ trọng tâm chưa sát thực tế; việc tự chấm điểm, đánh giá ở một số người đứng đầu chưa bám sát hướng dẫn...

Đồng chí Vũ Trí Hải - Chủ tịch UBND huyện Yên Thế phát biểu thảo luận tại hội nghị.
Ảnh: BGP/Hải Huyền.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2017, các cơ quan, địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu rộng các văn bản của cấp trên liên quan đến trách nhiệm CBCCVC nói chung và người đứng đầu nói riêng trong thực thi công vụ. Có biện pháp khắc phục tình trạng đơn thư vượt cấp; vi phạm chính sách dân số, uống rượu bia trong giờ làm việc... Gắn việc đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu với việc đánh giá, phân loại CBCCVC. Đẩy mạnh cải cách hành chính. Rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức theo hướng tinh gọn, hợp lý, giảm bớt khâu trung gian.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và thực tế, người đứng đầu chủ động lựa chọn xây dựng từ 3 đến 5 nhiệm vụ trọng tâm riêng và cụ thể hóa 5 nhiệm vụ chung, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chấp thuận để thực hiện. Ngoài ra phải thực hiện từ 1 đến 2 nhiệm vụ do Chủ tịch UBND tỉnh giao. Trong quá trình thực hiện cần xây dựng kế hoạch, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát, khắc phục tình trạng thiếu trách nhiệm, quan liêu, làm việc kém hiệu quả.

Người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị xác định nhiệm vụ trọng tâm phải cụ thể, là những việc khó.
Ảnh: BGP/Hải Huyền

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh biểu dương người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt công tác đăng ký và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm. Sau khi giao nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí Thường trực UBND tỉnh, người đứng đầu các sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh phương châm xác định trọng yếu nhiệm vụ người đứng đầu năm 2017 là “Năm kỷ cương, kỷ luật hành chính, tập trung giải phóng mặt bằng và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ”. Do đó, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải xây dựng kế hoạch cụ thể, nội dung từng loại công việc, thời gian thực hiện. Xác định nhiệm vụ trọng tâm phải cụ thể, là những việc khó, không lẫn với nhiệm vụ chung của cả ngành.

Công việc của người đứng đầu cũng chính là nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương, do đó, cần tổ chức thảo luận, đưa ra bàn bạc công khai tạo sự đồng thuận. Tổ chức thực hiện sáng tạo, năng động, quyết tâm, theo đuổi mục tiêu đến cùng. Cùng đó, người đứng đầu tiếp tục quan tâm xây dựng khối đoàn kết thống nhất, luôn gương mẫu trong mọi việc, nói đi đôi với làm; phát huy, nhân rộng những điểm sáng của cơ quan, đơn vị, địa phương. Sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu ý kiến về những tồn tại, khuyết điểm để khắc phục. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, động viên thi đua để tạo ra động lực cho cả bộ máy hoàn thành nhiệm vụ năm 2017./.

Hải Huyền
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat