Kinh tế
Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành Tài nguyên và Môi trường
Số lần xem: 468            Ngày đăng: 09/01/2017

Ngày 09/01, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác năm 2016; triển khai Kế hoạch năm 2017. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng dự và chỉ đạo hội nghị. Giám đốc Sở TN&MT Lê Hồng Sơn chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang.

Quang cảnh tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang. Ảnh: BGP/Nguyễn An.

Năm 2016, ngành TN&MT đã làm tốt công tác tham mưu cho Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, những quy định cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực TN&MT. Công tác thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm gắn với những vấn đề bức xúc từ thực tiễn, có sự phối hợp giữa Trung ương và địa phương, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật. Toàn ngành đã tiến hành 1.816 cuộc thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 60,86 tỷ đồng, thu hồi 5.348 ha đất và 59 tỷ đồng. Tổ chức bộ máy của ngành tiếp tục kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm, đổi mới; hoàn thành việc sửa đổi rút ngắn từ 2-20 ngày đối với các thủ tục cấp giấy chứng nhận và đăng ký biến động; liên thông thủ tục với cơ quan thuế; xây dựng khung pháp lý và cơ sở dữ liệu đất đai để triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến…

Tuy nhiên, việc sử dụng đất còn nhiều tồn tại, hạn chế, chưa phát huy được tiềm năng. Trong sử dụng đất nông nghiệp còn phân tán và manh mún làm giảm hiệu quả. Khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai vẫn còn phức tạp. Việc tổ chức thực thi pháp luật ở một số địa phương còn hạn chế, chưa thực sự quyết liệt, buông lỏng quản lý dẫn đến sai phạm ở một số nơi. Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường còn nhiều tồn tại. Ô nhiễm môi trường còn nhiều phức tạp...

Năm 2017, ngành TN&MT tập trung thực hiện có hiệu quả một số giải pháp như: Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Kiện toàn bộ máy, tổ chức của ngành; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các cơ quan. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, kiểm soát TTHC để rút ngắn được thời gian luân chuyển hồ sơ, giải quyết công việc, tiết kiệm chi phí...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ TN&MT tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2017 và những năm tiếp theo. Trong đó, tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung các Luật, cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường; xem xét lại các quy hoạch, kế hoạch, chiến lược về sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh đang có; giám sát việc thực hiện quy hoạch, nhất là quy hoạch sử dụng đất, nước, tài nguyên khoáng sản, tránh tình trạng đầu tư tràn lan, lãng phí; nâng cao chất lượng sử dụng các dự án tài nguyên môi trường, công tác thẩm định, đánh giá tác động môi trường; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động xả thải, gây ô nhiễm môi trường nguồn nước. 

Đồng thời phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng dự án, chương trình hành động chống ô nhiễm môi trường không khí tại các đô thị, thành phố lớn; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm minh, triệt để các hành vi gây ô nhiễm môi trường, song phải đảm bảo không gây ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất.

Bên cạnh đó, nâng cao năng lực dự báo khí tượng thủy văn để chủ động các phương án đối phó kịp thời với biến đổi khí hậu; tăng cường hợp tác quốc tế, tranh thủ kinh nghiệm, sự giúp đỡ của các nước để có thêm nguồn lực xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường. Tiếp tục nâng cao năng lực của cơ quan quản lý nhà nước gắn với đổi mới công tác cải cách hành chính về lĩnh vực tài nguyên môi trường, góp phần phục vụ đắc lực cho sự phát triển chung của đất nước trong thời kỳ mới./.

Nguyễn An
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat