Văn bản do Tỉnh ban hành
Tăng cường trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo
Số lần xem: 633            Ngày đăng: 10/01/2017

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có công văn yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC) và khắc phục tình trạng khiếu kiện vượt cấp.

Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC là nhiệm vụ chính trị quan trọng (Ảnh minh họa).
Ảnh: BGP/Hải Huyền.

Trong những năm qua, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, công khai kết quả giải quyết và nắm bắt diễn biến của các đối tượng KNTC kéo dài, phức tạp trên địa bàn. Qua đó, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan Nhà nước ở địa phương quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện và đạt được những kết quả tích cực, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị. Tuy nhiên, gần đây số công dân đã có thông báo chấm dứt thụ lý, giải quyết và số công dân bị lôi kéo, kích động thường xuyên tụ tập gây rối, mất trật tự công cộng tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh và trụ sở cơ quan đảng, chính quyền.

Để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố cần xác định công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của các sở, ban, ngành và địa phương. Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Tập trung chỉ đạo xem xét, giải quyết kịp thời các vụ việc thuộc thẩm quyên, mới phát sinh ngay tại cơ sở, không để phát sinh điểm nóng; tích cực rà soát, giải quyết triệt để các vụ việc tồn đọng, kéo đài trên địa bàn; khắc phục tình trạng KNTC tràn lan, vượt cấp.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật để công dân hiểu và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật nói chung, pháp luật về KNTC nói riêng. Thực hiện tốt việc công khai kết quả, quá trình giải quyết các vụ việc KNTC mà Chủ tịch UBND tỉnh đã có thông báo chấm dứt thụ lý, giải quyết; đồng thời phối hợp với Ủy ban MTTQ, các đoàn thể nhân dân tuyên truyền, vận động công dân đồng thuận, chấm dứt khiếu kiện.

Rà soát các đối tượng, các vụ việc để phân hóa và quản lý chặt chẽ các đối tượng khiếu kiện phức tạp, kiên quyết không để hình thành hội nhóm và hạn chế thấp nhất công dân khiếu kiện vượt cấp, tập trung đông người lên tỉnh, đến nhà riêng lãnh đạo tỉnh và ra Trung ương khiếu kiện (nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, trong thời gian diễn ra các kỳ họp Quốc hội và các sự kiện chính trị quan trọng khác).

Chủ tịch cũng yêu cầu Thanh tra tỉnh, các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ và các sở, ngành khác có trách nhiệm tập trung rà soát và giải quyết dứt điểm các vụ việc đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao và các vụ việc thuộc thẩm quyền còn tồn đọng.

Công an tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ có biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Có kế hoạch nắm bắt các điểm khiếu kiện phức tạp, đông người trên địa bàn. Có biện pháp quản lý, ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi kích động, lôi kéo, xúi giục người khác khiếu kiện trái pháp luật và lợi dụng quyền dân chủ, quyền KNTC để gây rối, xúc phạm, chống người thi hành công vụ, không để bị động bất ngờ.

Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục đoàn viên, hội viên trong việc chấp hành quyết định giải quyết KNTC đã có hiệu lực pháp luật; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật nói chung, các quy định của pháp luật về KNTC nói riêng, đặc biệt là đối với các trường hợp khiếu kiện dễ bị kích động, lôi kéo, xúi giục.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, nhất là các địa phương: Việt Yên, Yên Thế, Tân Yên, Lạng Giang và thành phố Bắc Giang khi có công dân tập trung KNTC đông người tại cổng Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Trụ sở Tiếp công dân tỉnh và các cơ quan Trung ương phải kịp thời phân công ngay lãnh đạo UBND và cán bộ có thẩm quyền phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan có liên quan để xử lý theo quy định.

* Xem chi tiết Công văn tại đây./.

Hải Huyền
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat