Các sở, ban, ngành
Góp ý vào Quy chế hoạt động Hội đồng Khoa học Công nghệ tỉnh
Số lần xem: 595            Ngày đăng: 11/01/2017

Ngày 11/01, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái chủ trì họp Hội đồng Khoa học Công nghệ (KHCN) tỉnh về việc đóng góp ý kiến vào dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: BGP/Trâm Anh.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang đã trình bày dự thảo quy chế hoạt động của Hội đồng KHCN tỉnh. Theo đó, dự thảo gồm 5 chương, 14 điều quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng KHCN tỉnh, nguyên tắc, phương thức làm việc cũng như kinh phí hoạt động của Hội đồng.

Các đại biểu đánh giá dự thảo Quy chế được chuẩn bị công phu, nghiêm túc và khá đầy đủ. Tuy nhiên cần làm rõ hơn phần nhiệm vụ của Hội đồng, đặc biệt là tư vấn, xây dựng các nội dung, giải pháp đối với các tổ chức, lực lượng KHCN để đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, chuyển giao các thành tựu KHCN áp dụng vào sản xuất và đời sống thực tiễn. Bổ sung quyền hạn của Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng. Đồng thời bổ sung nhiệm vụ xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng năm đối với việc thực hiện các đề tài, dự án, các căn cứ ban hành. Nghiên cứu, xây dựng nội dung khen thưởng, kỷ luật với các thành viên Hội đồng trong quá trình thực Quy chế.

Ngoài ra, các đại biểu cũng đề nghị bổ sung 1 thư ký Hội đồng là chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh theo dõi ngành KHCN, chỉnh sửa lại tên chương, câu chữ cho ngắn gọn hơn như Chương 2 đổi từ  “Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng” thành “Nhiệm vụ và Quyền hạn của Hội đồng”...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ tiếp thu các ý kiến, chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo Quy chế để trình UBND tỉnh đảm bảo kế hoạch.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái nghe Sở KHCN báo cáo việc xây dựng dự thảo sửa đổi Quy định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KHCN có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định số 800/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015./.

Trâm Anh
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat