Huyện - Thành phố
Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập LLVT huyện Lục Ngạn 20-2 (1947-2017): Tập trung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh
Số lần xem: 473            Ngày đăng: 17/02/2017

Trong khí thế sôi sục của cả nước những năm đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, ngày 20-2-1947, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) được thành lập. Trải qua 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, LLVT huyện không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, đóng góp quan trọng vào sự phát triển KT-XH địa phương.

Đồng chí Thân Văn Khánh gặp gỡ, động viên chiến sĩ trẻ.  Ảnh: Vũ Đoàn

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, nhân dân và LLVT huyện Lục Ngạn đã nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí cách mạng, đồng cam cộng khổ vượt lên sự đàn áp của kẻ thù. Với cách đánh du kích, sáng tạo, LLVT huyện vừa độc lập vừa phối hợp với bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương đánh bại gần 350 trận lớn, nhỏ của địch, tiêu diệt và làm bị thương hàng nghìn tên, thu phục, cảm hóa 320 tên phỉ, phá hủy, thu hồi nhiều phương tiện, vũ khí. 

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân vừa đẩy mạnh sản xuất, vừa sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu. Đã động viên 12.480 thanh niên lên đường nhập ngũ; 1.537 thanh niên xung phong vào chiến trường phục vụ chiến đấu. Đặc biệt, từ năm 1965 đến tháng 12-1972, quân và dân huyện Lục Ngạn phối hợp với bộ đội phòng không bắn rơi 14 máy bay, bắt sống 18 giặc lái, được Bác Hồ gửi thư khen. 

Trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, Lục Ngạn xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ vững mạnh, rộng khắp; động viên hàng nghìn thanh niên xung phong, dân công lên xây dựng phòng thủ tuyến biên giới bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế...

Thời kỳ đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Lục Ngạn tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng, phát triển KT-XH. Trên địa bàn huyện hình thành tập đoàn cây ăn quả chất lượng cao, cho thu nhập bình quân 1.500 tỷ đồng/năm. Hoàn thành quy hoạch xây dựng nông thôn mới cho 29 xã. Lục Ngạn được Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch chọn xây dựng huyện điểm văn hóa miền núi. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được quan tâm chú trọng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm.

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang đó, trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Lục Ngạn luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện và tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp xảy ra, nhất là tại Trường bắn TB1. Hoàn thành giải phóng mặt bằng bàn giao đất cho quốc phòng quản lý sau 32 năm và ba lần di dân. Thường xuyên quan tâm xây dựng LLVT huyện vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao. 

Xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ vững mạnh, rộng khắp, thực sự là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và an ninh ở cơ sở; làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đón tiếp quân nhân xuất ngũ về địa phương, bổ sung kịp thời quân nhân dự bị vào các đơn vị… Những hoạt động đó góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc. 

Cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Lục Ngạn cùng nhân dân chống tràn tại đập làng Thum, xã Quý Sơn.   Ảnh tư liệu.

Kỷ niệm 70 năm thành lập, LLVT huyện Lục Ngạn cùng nhân dân các dân tộc trong huyện nhận thức đầy đủ niềm vinh dự và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, LLVT huyện ra sức phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Tiếp tục quán triệt thực hiện đường lối quốc phòng toàn dân, quan điểm xây dựng LLVT nhân dân của Đảng. 

Nắm vững đặc điểm, thực tiễn địa bàn, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Phát huy vai trò trung tâm hiệp đồng, phối hợp với các ban, ngành, các cơ quan, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ phát triển KT-XH với xây dựng, bảo đảm quốc phòng. Thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương làm tốt công tác vận động quần chúng; thực hiện có hiệu quả phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Những phần thưởng cao quý: 

* Nhân dân và LLVT nhân dân huyện, 5 xã: Kiên Lao, Nam Dương, Cấm Sơn, Sơn Hải, Tân Mộc và 4 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; 
* 46 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng";
* Trường PTDT Nội trú huyện và 1 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; 
* 2.570 cá nhân được tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến các hạng và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Thân Văn Khánh

(Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Lục Ngạn)

Theo BGĐT
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat