Văn hoá - Xã hội
Cần xây dựng đội ngũ người dân tộc thiểu số có uy tín, có chất lượng tại cơ sở
Số lần xem: 448            Ngày đăng: 15/03/2017

Chiều ngày 15/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương chủ trì buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang về việc thực hiện các chính sách dân tộc, miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2016 và chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động – Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông.

Năm 2016, tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh cơ bản ổn định, các chính sách về an sinh xã hội, văn hóa – xã hội được các ngành, các cấp quan tâm thực hiện. Trong năm, tỉnh đã thực hiện đầu tư xây dựng mới 78 công trình cơ sở hạ tầng, duy tu 16 công trình; hỗ trợ xây dựng mô hình phát triển cho 9.128 hộ gia đình dân tộc thiểu số và miền núi; đầu tư xây dựng mới 05 công trình nước sinh hoạt tập trung, duy tu sửa chữa 03 công trình; hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 4.694 hộ, hỗ trợ đất sản xuất cho 40 hộ, hỗ trợ mua sắm công cụ máy móc chuyển đồi nghề cho 1.220 hộ...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương chủ trì buổi làm việc. Ảnh: BGP/Hoàng Hà.

Việc bảo tồn, vinh danh, phát huy các giá trị văn hóa được củng cố; đời sống vật chất và tinh thần đồng bào từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số giảm bình quân 3-5%. Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi nhìn chung ổn định, tuy nhiên trong năm 2016 đã xuất hiện một vài điểm nóng có tính chất phức tạp do tranh chấp đất lâm nghiệp, đất sản xuất, đền bù giải phóng mặt bằng xảy ra trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các vụ việc đã và đang được cấp ủy, chính quyền và đoàn thể các cấp kịp thời giải quyết, cơ bản ổn định theo hướng tích cực.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận và đánh giá về việc thực hiện công tác dân tộc của tỉnh năm 2016, chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục trong việc triển khai thực hiện chính sách dân tộc trong thời gian tới. Theo đó, ý kiến đưa ra là cần nâng cao sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở, tập trung vào công tác thông tin truyền thông nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số, hoàn thành việc xây dựng bản đồ vùng dân tộc thiểu số của tỉnh.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Ban Dân tộc tỉnh đã đạt được trong việc thực hiện công tác dân tộc trong năm vừa qua. Đồng chí mong muốn năm 2017, Ban Dân tộc tỉnh sẽ tiếp tục phát huy, từng bước khắc phục những khó khăn, hạn chế để tạo chuyển biến về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc.

Bên cạnh đó, Ban cần nâng cao hơn nữa năng lực tham mưu, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được giao và đã đăng ký. Đặc biệt cần làm tốt hơn công tác nắm tình hình đời sống của nhân dân vùng đồng bào dân tộc; kịp thời tham mưu giải quyết tốt các vấn đề phát sinh, giảm tranh chấp, khiếu kiện nhằm ổn định vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thực hiện khảo sát đánh giá số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số của tỉnh, số sinh viên được cử tuyển nhưng chưa được phân công công tác, số sinh viên người dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp đại học chưa có việc làm; xây dựng, bồi dưỡng và phát huy đội ngũ người dân tộc thiểu số có uy tín, có chất lượng tại cơ sở.

Đồng thời, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn tìm ra giải pháp giải quyết 06 hộ dân người Dao đang cư trú trong địa phận Khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử, xã An Lạc, huyện Sơn Động./.

Hoàng Hà
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat