Kinh tế
Tăng cường giải pháp liên thông trong ứng dụng công nghệ thông tin
Số lần xem: 469            Ngày đăng: 15/03/2017

Chiều ngày 15/3, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Công nghệ thông tin tỉnh Bắc Giang chủ trì hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016; triển khai nhiệm vụ năm 2017. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà chủ trì hội nghị. Ảnh: BGP/Nguyễn An.

Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông, năm 2016, tỉnh Bắc Giang đã đầu tư 42,7 tỷ đồng cho việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT). 100% các cơ quan, sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố có mạng nội bộ kết nối internet tốc độ cao. Tỷ lệ máy tính/cán bộ, công chức, viên chức đạt 1,36 máy; 100% các xã, phường, thị trấn được phủ sóng thông tin di động và truy cập được internet tốc độ cao…

Cùng đó, hiện có 19/20 sở, ngành, 100% cơ quan cấp huyện, xã đã triển khai một cửa điện tử. 100% các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố đã sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc. 100% các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và 15 hội, đoàn thể tỉnh đã có Cổng/trang thông tin điện tử. Tỷ lệ văn bản điện tử được ký số của các sở, ngành đạt 96%, UBND cấp huyện đạt 77%. Đã triển khai cấp 298 chứng thư số, chữ ký số cho 100% các cơ quan cấp sở, UBND cấp huyện và đơn vị trực thuộc…

Tuy nhiên, việc chỉ đạo ứng dụng CNTT còn mang tính rời rạc, không liên kết thành một hệ thống, dữ liệu chưa được chia sẻ và khai thác sử dụng; chưa hình thành Cổng thông tin điện tử thống nhất và duy nhất để cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Nguồn vốn đầu tư còn nhiều khó khăn nên chưa bảo đảm tính đồng bộ, bảo mật. Việc đầu tư ứng dụng CNTT còn phân tán, thiếu đồng bộ, không thống nhất về kiến trúc, công nghệ gây khó khăn cho việc liên thông phần mềm, tích hợp dữ liệu giữa các cấp, các ngành gây chồng chéo, lãng phí. Nguồn nhân lực CNTT trong các cơ quan, đơn vị chất lượng còn hạn chế…

Tại hội nghị, các thành viên BCĐ đề xuất kiến nghị cần sớm thống nhất xây dựng ban hành quy chuẩn phần mềm dùng chung tránh lãng phí nguồn lực; quan tâm hơn nữa vấn đề bảo mật và an toàn thông tin; quan tâm đầu tư ứng dụng, lắp đặt camera giám sát tại những nơi công cộng; quan tâm hơn nữa trong việc đào tạo và sử dụng nhân lực CNTT…

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà ghi nhận những nỗ lực, kết quả của các cấp, các ngành trong việc ứng dụng CNTT, góp phần quan trọng trong việc cải thiện, nâng cao chỉ số xếp hạng về cải cách hành chính của tỉnh thời gian qua.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, bất cập đòi hỏi các cấp, các ngành cần quyết liệt hơn nữa trong việc đề ra những giải pháp khắc phục. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 là phải tập trung giải quyết vấn đề tích hợp, liên thông giữa các phần mềm CNTT của các cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm thống nhất trong toàn tỉnh; nếu không khắc phục được sẽ dừng triển khai phần mềm mới…

Cùng đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà giao nhiệm vụ cho các sở, ngành liên quan và các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động, phối hợp với cơ quan thường trực BCĐ là Sở Thông tin và Truyền thống thực hiện quyết liệt các giải pháp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương làm tốt công tác quản lý nhà nước về ứng dụng CNTT, thực hiện hướng dẫn, lựa chọn đơn vị có đủ năng lực, thuận tiện trong liên thông, bảo dưỡng, bảo trì khi triển khai các sản phẩm, ứng dụng CNTT. Quan tâm công tác bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng ứng dụng CNTT cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là tuyến cơ sở. Tiếp tục duy trì, bảo đảm tuyệt đối an toàn thông tin đối với trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh. Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ cùng đơn vị tư vấn để thống nhất phương án liên thông giữa các phần mềm ở bộ phận một cửa giữa các cơ quan của tỉnh với một số cơ quan Trung ương ngành dọc đóng trên địa bàn xong trước ngày 23/3/2017; triển khai dịch vụ công cấp độ 3, cấp độ 4 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và tỉnh. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh lựa chọn đơn vị tư vấn hoàn thành việc xây dựng Cổng thông tin điện tử… Qua đó thực hiện linh hoạt, có hiệu quả những nhiệm vụ mà BCĐ đã đề ra./.

Nguyễn An
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat