Chính trị
Hoạt động nổi bật của lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang trong tuần (từ ngày 13 - 19/3/2017)
Số lần xem: 369            Ngày đăng: 20/03/2017

Trong tuần qua, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã tham dự và chỉ đạo tại một số sự kiện nổi bật như: triển khai Nghị định thi hành một số điều của Luật Khoáng sản và Luật Đất đai; kiểm tra tiến độ dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 295; làm việc với Sở Công Thương Bắc Giang về các nhiệm vụ trọng tâm của ngành… và các sự kiện quan trọng khác.

Ngày 14/3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh tiếp ông Lei Jiang – Tổng Giám đốc Tập đoàn Pengxin (Trung Quốc) đến tìm hiểu đầu tư tại tỉnh Bắc Giang. Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh Bắc Giang có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là cây ăn quả. Do đó, tỉnh đang có chủ trương thu hút về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nhất là sản xuất công nghệ cao về rau quả. Bắc Giang khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư nhà máy sản xuất, chế biến rau quả tại tỉnh.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng có chủ trương thu hút đầu tư về lĩnh vực dịch vụ, vui chơi giải trí, sản xuất ô tô, đầu tư cơ sở hạ tầng. Nếu Tập đoàn quan tâm đầu tư, tỉnh sẽ tạo điều kiện về đất đai.

***

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh kết luận hội nghị triển khai Nghị định
thi hành một số điều của Luật Khoáng sản và Luật Đất đai. Ảnh: BGP/Nguyễn An

Ngày 16/3, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị triển khai Nghị định số 158/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản và Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Để các văn bản pháp luật trên sớm đi vào thực hiện, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý, sử dụng đất đai và khai thác khoáng sản thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đất đai và Luật Khoáng sản theo hướng dẫn của các Nghị định nói trên.

Cùng đó, kịp thời tập hợp những vướng mắc trong thực hiện Luật và những vấn đề mới mà Nghị định đã đề cập hoặc chưa đề cập tới, trên cơ sở đó kiến nghị cách giải quyết để cùng phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tham mưu Chính phủ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất báo cáo UBND tỉnh ban hành mới hoặc điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện.

***

Chiều ngày 13/3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn dẫn đầu Đoàn công tác tiến hành thị sát kiểm tra tiến độ dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 295 đoạn Vôi – Bến Tuần và Ngọc Châu – thị trấn Thắng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu thời gian tới, đơn vị nhà thầu cần tăng cường lực lượng, phương tiện, vật tư đẩy nhanh tiến độ các hạng mục. Thực hiện rà soát tiến độ thi công, chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để tập trung đẩy nhanh các hạng mục, trong đó, đoạn thị trấn Vôi phải hoàn chỉnh xong trước ngày 30/4; hoàn thành toàn bộ nền đường toàn tuyến trong tháng 6/2017. Đồng thời trong quá trình thi công phải thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và chất lượng công trình.

Huyện Lạng Giang chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, từ nay đến 30/4/2017 phải hoàn thành việc bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công.

***

Chiều ngày 13/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái chủ trì buổi làm việc về báo cáo điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Vân Trung (phần diện tích giao cho Công ty TNHH S&G).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý các KCN hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục pháp lý sau khi UBND tỉnh phê duyệt bổ sung vào quy hoạch Khu công nghiệp Vân Trung thêm 16 ha chuyển từ diện tích nhà ở công nhân tại quy hoạch cũ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư và tư vấn lưu ý nêu rõ một số điểm không phù hợp tại quy hoạch năm 2011, qua đó làm nổi bật sự cần thiết phải điều chỉnh tại Quy hoạch điều chỉnh mới, trong đó nói rõ cơ cấu sử dụng đất không thay đổi lớn, đảm bảo các tiêu chuẩn thiết kế đã đề ra.

***

Tại buổi làm việc với Sở Công Thương Bắc Giang về các nhiệm vụ trọng tâm của ngành diễn ra vào sáng ngày 16/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái yêu cầu ngành Công Thương quan tâm đổi mới công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực điện năng, đưa nông sản của tỉnh vào chuỗi các siêu thị, quản lý hàng giả, kém chất lượng, gia cầm nhập lậu.

Phó Chủ tịch nhấn mạnh, trong năm 2017, ngành phải có tư duy đổi mới trong công tác quản lý điện năng nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, đặc biệt tại vùng nông thôn. Điện không phải là thị trường độc quyền mà phải là một thị trường cạnh tranh, đòi hỏi luôn đổi mới, nâng cao chất lượng, tìm kiếm khách hàng.

***

Ngày 14/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà có buổi kiểm tra và làm việc về tình hình thực hiện Dự án Khu số 1, số 2 thuộc Khu đô thị mới phía Nam thành phố Bắc Giang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, thời gian tới, thành phố Bắc Giang tập trung hoàn thành GPMB của Dự án bằng cách tuyên truyền giải thích để người dân đồng tình, ủng hộ. Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh ra văn bản chỉ đạo thành phố Bắc Giang giải quyết vấn đề nghĩa trang thành phố để đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu vực này.

Ban QLDA Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh thực hiện xây dựng tiến độ thi công của Dự án từ nay đến tháng 6, phân công rõ người rõ việc, gửi cho tư vấn và nhà thầu để thực hiện. Đồng thời, hoàn chỉnh hồ sơ đấu giá bàn với Sở Tài chính phương án đấu giá, mục tiêu trong Quý II hoàn thành các thủ tục pháp lý cần thiết để có thể thực hiện đấu giá vào Quý III.

***

Chiều ngày 15/3, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Công nghệ thông tin tỉnh Bắc Giang chủ trì hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016; triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 là phải tập trung giải quyết vấn đề tích hợp, liên thông giữa các phần mềm CNTT của các cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm thống nhất trong toàn tỉnh; nếu không khắc phục được sẽ dừng triển khai phần mềm mới…

Cùng đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà giao nhiệm vụ cho các sở, ngành liên quan và các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động, phối hợp với cơ quan thường trực BCĐ là Sở Thông tin và Truyền thống thực hiện quyết liệt các giải pháp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

***

Ngày 15/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương chủ trì buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang về việc thực hiện các chính sách dân tộc, miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2016 và chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, Ban Dân tộc tỉnh cần nâng cao hơn nữa năng lực tham mưu, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được giao và đã đăng ký. Đặc biệt cần làm tốt hơn công tác nắm tình hình đời sống của nhân dân vùng đồng bào dân tộc; kịp thời tham mưu giải quyết tốt các vấn đề phát sinh, giảm tranh chấp, khiếu kiện nhằm ổn định vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thực hiện khảo sát đánh giá số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số của tỉnh, số sinh viên được cử tuyển nhưng chưa được phân công công tác, số sinh viên người dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp đại học chưa có việc làm; xây dựng, bồi dưỡng và phát huy đội ngũ người dân tộc thiểu số có uy tín, có chất lượng tại cơ sở.

***

Chiều ngày 17/3, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Bắc Giang tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, trao đổi, bàn biện pháp thu hút khách du lịch về Bắc Giang.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương cho biết, về đầu tư các sản phẩm du lịch, điểm dừng nghỉ, tỉnh đã có quy hoạch cụ thể và đang kêu gọi các nhà đầu tư. Đối với phát triển du lịch cộng đồng, tỉnh có 3 điểm địa điểm có nhiều tiềm năng thu hút khách du lịch như: làng Thổ Hà (huyện Việt Yên), cao nguyên Đồng Cao (huyện Sơn Động), Khu Bản Ven (huyện Yên Thế).

Bên cạnh đó, phát triển nguồn nhân lực du lịch, văn hóa du lịch trong nhân dân. Tập huấn về kỹ năng, văn hóa ứng xử trong du lịch, tạo sự thân thiện cho du khách khi tới Bắc Giang. Đồng thời, tăng cường quảng bá xúc tiến du lịch.

Đồng chí đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến các đại biểu dự hội nghị, tích cực phối hợp với các doanh nghiệp để có giải pháp thu hút khách du lịch về Bắc Giang.

Đăng Lâm (tổng hợp)
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat