Văn hoá - Xã hội
Tuyên truyên thực hiện Đề án giải quyết một số vấn đề xã hội xung quanh các khu công nghiệp
Số lần xem: 354            Ngày đăng: 19/05/2017

Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang vừa ban hành kế hoạch tuyên truyên thực hiện Đề án giải quyết một số vấn đề xã hội xung quanh các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh năm 2017-2018.

Tuyên truyên thực hiện Đề án giải quyết một số vấn đề xã hội xung quanh các khu công nghiệp.
Ảnh: BGP/Hải Huyền.

Theo đó, nội dung tuyên truyền bao gồm: Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và giải quyết một số vấn đề xã hội xung quanh các KCN. Đồng thời tuyên truyền về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể nhân dân đối với việc tập trung quyết liệt để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ Đề án giải quyết một số vấn đề xã hội xung quanh các KCN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013- 2018.

Đẩy mạnh tuyên truyền về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án nhằm giải quyết các vấn đề xã hội xung quanh các KCN trên địa bàn, trong đó tập trung các vấn đề chính như: vấn đề nhà ở cho người lao động, vấn đề nước sinh hoạt, các vấn đề bảo đảm quyền lợi cho người lao động; nội dung hoạt động Đoàn thanh niên; vấn đề vệ sinh môi trường, nơi mua sắm, trường học cho con em công nhân lao động...

Tập trung tuyên truyền các hoạt động sản xuất gắn với việc đảm bảo đời sống của người lao động, phản ánh hoạt động của tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp. Tuyên truyền hoạt động của Tháng Công nhân hằng năm; việc triển khai các hoạt động phong trào công nhân, viên chức và hoạt động công đoàn của LĐLĐ tỉnh; các hoạt động chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần của công nhân lao động...

Bên cạnh đó, tăng cường thông tin về việc triển khai thực hiện Đề án của các sở, ngành như: công tác xúc tiến đầu tư vào các lĩnh vực khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn KCN, các thủ tục đăng ký đầu tư và cấp Giấy chứng nhận đầu tư; các cơ chế, chính sách hỗ trợ lãi suất cho vay với dự án xây dựng nhà ở công nhân, các hạ tầng kỹ thuật thiết yếu khác; việc quy hoạch nhà ở công nhân, chính sách ưu đãi liên quan đến đất đai, hỗ trợ xử lý chất thải rắn, rác thải sinh hoạt; chính sách khuyến khích phát triển trường lớp mầm non ngoài công lập tại địa bàn các xã quanh KCN... Tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Đề án giải quyết một số vấn đề xã hội xung quanh các KCN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2018

Kịp thời khuyến khích, biểu dương tập thể, cá nhân có sáng kiến, đóng góp tích cực trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đề án giải quyết một số vấn đề xã hội xung quanh các KCN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2018.

Đồng thời phản ánh những hạn chế, tồn tại trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đề án như: Tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt; cơ sở vật chất của trường học chưa đảm bảo đáp ứng nhu cầu của con em người lao động; tình trạng vứt rác thải bừa bãi không đúng nơi quy định đang gây ô nhiễm môi trường tác động đến sức khỏe của người lao động và nhân dân xung quanh khu vực KCN; thiếu nhà ở công nhân; môi trường cảnh quan KCN còn không sạch, đẹp...

Tuyên truyền những nhiệm vụ cần tập trung và các giải pháp của các ngành, các địa phương để thực hiện các mục tiêu của Đề án đến hết giai đoạn./.

Hải Huyền
Các tin bài khác:


  • map
3 7 Văn bản mới - chính sách mới C Đường dây nóng Danh ba dien tu 10 thanh tuu noi bat